Hlavní navigace

Podíl firem profitujících z nejistých ekonomických podmínek roste

7. 12. 2011

Sdílet

Tři čtvrtiny mezinárodních společností upravují své plány dalšího růstu v reakci na nestabilní vývoj hospodářství. V porovnání s krizí v roce 2008 se podíl firem těžících z aktuální ekonomické situace zvýšil z 19 % na 29 %.

Úspěšné podniky dávají před snižováním nákladů přednost restrukturalizaci dluhu a zajištění dodatečného kapitálu. Společnosti se nyní orientují více na domácí a sousední trhy než na rychle rostoucí ekonomiky.

 

Zatímco se krizí poznamenaná ekonomika potýká se zvýšenou nestabilitou vyspělých trhů, rostoucím tlakem na snižování nákladů a v neposlední řadě s nervozitou investorů, prohlubují se rozdíly mezi úspěšnými podniky, jež ze současného hospodářského vývoje těží a daří se jim dále růst a těmi, které na nynější změny nemohou najít adekvátní odpověď. Pro dosažení růstu jsou právě nyní pro podniky klíčové čtyři faktory: schopnost oslovit zákazníky, flexibilita v oblasti provozních činností, konkurenceschopnost cen a získání důvěry investorů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ernst & Young „Growing Beyond“, provedeného mezi 646 vedoucími pracovníky firem z celého světa. 

„Poměr společností, jimž se daří ze současných podmínek na trhu profitovat, vzrostl od roku 2008 z 19 na 29 %. Strategická rozhodnutí učiněná v minulých letech se začínají vracet a odrážejí se na ekonomické výkonnosti podniků,“ komentuje výsledky průzkumu Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice.

 

Nákladová efektivnost 

Úspěšné firmy se důkladně zabývají nejen cenovou strategií, ale také udržitelným snižováním nákladů. Mezi vysoce výkonnými společnostmi usiluje o společný růst tržeb i zisku dvakrát tolik podniků než ve skupině méně úspěšných firem, jež mají tendenci soustředit se buď výhradně na zisk, nebo na tržby. 

Mnoho odvětví i podniků čelí silným tlakům na snižování cen a zhruba 60 % respondentů očekává, že růst cen v krátkodobém výhledu buď pouze vykompenzuje inflaci či zůstane pod její úrovní. Základem efektivnější cenotvorby je využívání analytických postupů a snaha objasnit proces budování hodnoty produktu; úspěšné firmy rovněž přesouvají cenová rozhodnutí blíže cílovému trhu. 

„Přední společnosti se dnes zaměřují zejména na restrukturalizaci dluhu a zajištění dodatečného kapitálu. Snižování nákladů ustupuje do pozadí. Jsou odhodlané více riskovat a využívají externí poradenství, aby co nejúčinněji využily příležitosti nejen na svých tradičních trzích, ale v rámci všech potenciálních trhů,“ vysvětluje Magdalena Souček.

 

Důvěra investorů 

Vzhledem k volatilitě trhů je v současné době důležitá míra komunikace – u investorů roste poptávka po informacích o budoucích podnikatelských a investičních záměrech podniků. Ve styku s investory a zainteresovanými stranami uplatňují úspěšné společnosti poněkud odlišný přístup – více prostředků vynakládají na budování dobré pověsti z dlouhodobého hlediska a posílení dlouhodobých vztahů s vlastníky, finančníky, osobami s rozhodujícím vlivem a klíčovými přispěvateli. 

„Lídry trhu charakterizuje velmi aktivní způsob řízení. Čtyřem výkonnostním faktorům věnují maximální úsilí. V porovnání s konkurencí vynikají především vyvážeností strategie a taktiky, tak, aby dosáhly růstu navzdory celosvětově nepříznivému finančnímu klimatu. Doufáme, že je bude následovat stále více společností, které dokážou na dnešním trhu uspět,“ říká Magdalena Souček.

 

Schopnost oslovit zákazníky 

Společnosti, kterým se nyní daří, si včas uvědomily dopady hospodářských otřesů na trhy i zákazníky a snaží se pozornost klientů znovu upoutat a obnovit vzájemné vazby. Nejúspěšnější podniky se při vývoji produktů zaměřují na rozšiřování nabídky pro stávající zákazníky: 54 % firem potvrzuje, že za uplynulý rok rozšířily svůj sortiment o více než 10 %, přičemž za hlavní zdroj inovací jim sloužila právě zpětná vazba ze strany jejich klientů. 

Stále více podniků se snaží proniknout na nové trhy, ačkoliv je zřejmé, že prosadit se v novém regionu není ani jednoduché, ani levné. Rychle rostoucí trhy hrají v budoucím vývoji světové ekonomiky podstatnou roli, nelze je však považovat za univerzální či zaručený recept na dosažení růstu pro všechny podniky. Z průzkumu vyplývá, že k podnícení ekonomického růstu může vést i orientace na domácí trh a sousední trhy, spíše než na nejisté příležitosti na rozvíjejících se trzích.

 

Adaptace provozních činností 

Plné využití potenciálu nových trhů je podmíněno rychlostí a flexibilitou. Pro řadu firem, jež byly před krizí zvyklé jednat pod vlivem „globální standardizace“, představují uvedené požadavky zásadní posun. 

Nejvýkonnější společnosti nedávají přednost ani tak unifikaci či jednotným postupům, nýbrž využití potenciálu z poskytování přizpůsobitelných produktů či regionálně specifických nabídek. K tomu je zapotřebí efektivně fungující dodavatelský řetězec. Samotné výrobky pak mohou vznikat přímo v rámci konečného trhu nebo v regionálních či subregionálních centrech příslušných dodavatelů. Znakem úspěšných firem je flexibilita nejen v oblasti utváření strategie, ale také u nezbytných provozních činností, které slouží její realizaci. 

„Pokušení výrobců omezit sortiment kvůli rychlejšímu uvádění na trh a vyšší efektivitě je značné. Nejúspěšnější společnosti se ale vydávají spíše opačným směrem a související vyšší náklady vnímají jako ústupek, který je kompenzován růstem prodeje,“ dodává Magdalena Souček.

Cloud24

 

Zdroj: Ernst & Young

Byl pro vás článek přínosný?