Hlavní navigace

Pokračuje příznivý vývoj objemu poskytnutých bankovních úvěrů

14. 3. 2012

Sdílet

„Příznivou zprávou ukazující na zlepšující se stav ekonomiky je, že se v lednu 2012 oproti prosinci mírně snížil celkový objem i podíl tzv. klasifikovaných úvěrů, což jsou úvěry, jejichž splácení je z nějakého důvodu ohroženo. Mírný pokles zaznamenal také objem úvěrů v selhání,“ přiblížil vývoj na bankovním trhu Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace.

"Nízká průměrná úroková sazba z nových úvěrů podnikům dokumentuje vysokou míru konkurence na bankovním trhu a ochotu bank půjčovat,“ doplnil svá slova uvedená výše Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace.

 

Rychlá fakta o vývoji úvěrování ze strany bank v ČR: 

* meziroční dynamika nárůstu úvěrů nefinančním podnikům se mírně snížila z prosincových 6,1 % na lednových 5,8 %.,

* objem úvěrů poskytnutých obyvatelstvu naopak vzrostl o 5 %. Je to zásluhou především hypotečních úvěrů, které rostly o 8 %.,

* od února 2011 do ledna 2012 se pak objem nových úvěrů na nákup bytových nemovitostí zvýšil o celých 21 % ve srovnání s předchozím rokem,

* objem nových úvěrů pro podniky narostl za posledních 12 měsíců o 0,9 %. 

Co se týká ostatních segmentů, ty spíše stagnují či klesají, jako je tomu například u objemu úvěrů pro živnostníky, kde je hodnota o 6,2 % nižší.

 

Banky – úvěry – trendy... 

* K 31. 1. 2012 se meziročně zvýšil celkový objem poskytnutých bankovních úvěrů opět o téměř 6 %. Zvýšil se objem úvěrů ve všech kategoriích (krátkodobé +2,7 %, střednědobé +5,1 % a dlouhodobé +6,9 %).

* Meziroční dynamika nárůstu úvěrů nefinančním podnikům se mírně snížila z prosincových 6,1 % na lednových 5,8 %, byť meziměsíčně objem úvěrů nefinančním podnikům vzrostl.

* Růst objemu úvěrů je výrazný do zpracovatelského průmyslu (+10,1 %) do těžebního průmyslu (+21,7 %) a například také do oblasti utilit (+30,9 %). Naopak poklesy jsou zaznamenány v sektoru velko- a maloobchodu (-6,9 %) a v logistice (-24 %).

* Také objem úvěrů obyvatelstvu meziročně dále roste (+5,0 %). K růstu dochází ale téměř výhradně u hypotečních úvěrů (+8,0 %), ostatní segmenty spíše stagnují až klesají. Podobně se snižuje (-6,2 %) i objem úvěrů poskytnutých živnostníkům.

* Za posledních 12 měsíců (tj. v období únor 2011 - leden 2012) bylo podnikům poskytnuto o 0,9 % více nových úvěrů než v období únor 2010 až leden 2011. Z větší části šlo o úvěry kontokorentní, revolvingové a o pohledávky z kreditních karet.

* Výše zmíněné trendy ohledně zůstatků hypoték v bilancích bank jsou potvrzeny statistikami objemů nových úvěrů na nákup bytových nemovitostí, jejich objem poskytnutý za 12 posledních měsíců vzrostl o 21 % ve srovnání s objemem nových úvěrů v období únor 2010 až leden 2011 – část nových hypotečních úvěrů je však využita na refinancování stávajících.

* Průměrné úrokové sazby z nových úvěrů podnikům v lednu opět klesaly – v segmentu „kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z karet“ na 3,5 % (tj. o 6 bps). U všech ostatních úvěrů se pak snížila průměrná úroková sazba o 25 bps na 2,61 %.

* Průměrná úroková sazba z nových úvěrů na nákup bytových nemovitostí v zásadě stagnovala (3,95 % oproti prosincovým 3,94 %), u úvěrů na spotřebu se zvýšila zpět nad 14 % (14,03 %).

* V lednu se oproti prosinci mírně snížil objem i podíl klasifikovaných úvěrů. Celkově bylo 232,7 mld. Kč úvěrů hodnocených jako klasifikované a jejich podíl činil 10,12 %. Podobně se snížil mírně objem úvěrů v selhání na necelých 137 mld. Kč a jejich podíl se pouze mírně zvýšil na 5,96 %.

* V segmentu nefinančních podniků se snížil objem a podíl jak úvěrů v selhání (67,5 mld. Kč, resp. 13,63 %), tak objem a podíl úvěrů klasifikovaných (113,6 mld. Kč, resp. 8,1 %). Pro domácnosti bohužel platí opak, objem klasifikovaných úvěrů vzrostl na 82 mld. Kč (podíl 8,13 %) a objem úvěrů v selhání na 50,1 mld. Kč (podíl 4,97 %).

 

 

Byl pro vás článek přínosný?