Hlavní navigace

Polovina akciových společností v ČR má utajeného vlastníka

10. 1. 2011

Sdílet

Podnikatelé se nezalekli politické rétoriky proti firmám s neprůhlednou vlastnickou strukturou a nadále preferují anonymitu.

Více než polovina českých akciových společností má listinné akcie na majitele, což skutečným vlastníkům firem umožňuje zůstat v anonymitě. Z analýzy agentury ČEKIA vyplývá, že podnikatelé nepodlehli obavám ze změny zákona o veřejných zakázkách, který měl podle předvolebních plánů politiků zamezit účasti anonymních firem ve veřejných výběrových řízeních.

„Z naší analýzy, která porovnala strukturu tuzemských akciových společností podle podoby a formy vydaných akcií v květnu a prosinci 2010 vyplývá, že podnikatelé nepodlehli obavám ze změny zákona o veřejných zakázkách, který měl podle předvolební rétoriky politiků zamezit účasti anonymních firem ve veřejných výběrových řízeních,“ říká analytička agentury ČEKIA, Petra Štěpánová. „Naopak počet akciových společností s anonymními vlastníky se ve sledovaném období zvýšil o více než 200 firem resp. 1,7 %,“ dodala analytička.

 

Není nad anonymitu 

Více než 91 % (21 941) akciových společností registrovaných v České republice vydalo akcie v listinné podobě. Nadpoloviční většina majitelů firem preferuje anonymní vlastnictví, tj. 51 % (12 188) tuzemských akciových společností má listinné akcie na majitele s neprůhlednou majetkovou strukturou, zatímco 40 % (9 490) listinné akcie na jméno. Zaknihované akcie v České republice vydalo méně než 10 % akciových společností. Zpravidla se jedná o firmy, které se zúčastnily kuponové privatizace nebo později vstoupily na burzovní či mimoburzovní trh. „Podnikatelé jednoznačně dávají přednost listinným akciím před zaknihovanými z důvodu výrazně nižší administrativní a finanční náročnosti, stejně jako v případě kombinace s formou akcií na majitele možnosti skrýt skutečné vlastníky společnosti,“ uzavřela analytička agentury ČEKIA, Petra Štěpánová.

 

Srovnání struktury českých akciových společností podle podoby a formy vydaných akcií: květen 2010 až prosinec 2010

 

Cloud22

 

 

Počet prosinec 2010

Podíl na celku prosinec 2010

Počet květen 2010

Podíl na celku
květen 2010

Firmy, které mají akcie na jméno

zaknihované

285

2,91 %

407

4,20 %

listinné

9 490

96,83 %

9 260

95,53 %

zaknihované a listinné

26

0,27 %

26

0,27 %

celkem

9 801

40,89 %

9 693

41,07 %

Firmy, které mají akcie na majitele (doručitele)

zaknihované

410

3,25 %

435

3,50 %

listinné

12 188

96,59 %

11 983

96,32 %

zaknihované a listinné

20

0,16 %

23

0,18 %

celkem

12 618

52,64 %

12 441

52,72 %

Firmy, které mají akcie na jméno a současně na majitele (doručitele)

zaknihované

49

14,41 %

64

17,49  %

listinné

263

77,35 %

272

74,32 %

zaknihované a listinné

28

8,24 %

30

8,20 %

celkem

340

1,42 %

366

1,55 %

Neurčeno

celkem

1 211

5,05 %

1 099

4,66 %

Celkem a.s.

 

23 970

100,00 %

23 599

100,00 %

 

Zdroj: ČEKIA (databáze MagnusWeb) a vlastní výpočty agentury ČEKIA