Hlavní navigace

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o dani z příjmu

8. 8. 2013

Sdílet

 Autor: © vege - Fotolia.com
Jde o balíček opatření, které by měly po finanční stránce umožnit zaměstnavatelům zapojit se více do odborného vzdělávání. Hospodářská komora (HK ČR), která na přípravě normy participovala, očekává, že se díky tomuto opatření zvýší aktuálnost vybavení odborných škol z hlediska odborné výuky, a zaměstnavatelé ve spolupráci se školami tak budou mít k dispozici finanční a motivační nástroj pro příchod zájemců o studium technických oborů.

Finanční možnosti pro zaměstnavatele se týkají následujících oblastí:

* odečet nákladů na jednoho žáka konajícího praxi ve firmě od základu daně paušální;

* navýšení limitů u daňově uznatelných výdajů stipendií u středoškoláků i vysokoškoláků;

* firemní investice do vybavení určeného pro vzdělávání, a to až do 110% hodnoty investice pro účely vzdělávání daně v roce uvedení do užívání. 

„HK ČR dlouhodobě usiluje o podporu a rozvoj odborného vzdělávání zejména v technických a přírodovědných oblastech. Schválení novely daně z příjmu je klíčové opatření, které komora prosazovala již několik let,“ zdůraznil Petr Kužel, prezident HK ČR. 

 

Hospodářská komora i nadále upozorňuje na neutěšený stav v oblasti kvalifikace lidských zdrojů, který zásadním způsobem ohrožuje růst české ekonomiky. 

Hlavními důvody jsou: 

* nedostatek absolventů počátečního vzdělávání v technických, respektive průmyslových oborech;

* chybějící vazba praktické výuky na konkrétní firmy;

* odchod silné generace technicky vzdělané pracovní síly do důchodu;

ICTrocenka

* nedostatek kvalifikované pracovní síly pro realizaci nových zakázek.

 

Byl pro vás článek přínosný?