Hlavní navigace

Pozice IT oddělení ve firmách posiluje

24. 8. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Průzkum ukázal, že šéfové firemní informatiky mají na jednáních vedení stále silnější hlas.

Podle studie, kterou zveřejnila společnost Pure Storage, pandemie způsobila radikální změnu ve vnímání IT v organizacích. Názor vedoucích pracovníků v oblasti technologií je nyní považován v debatách o firemní strategii za klíčový. Průzkum, který se zabývá motivací a prioritami šéfů IT a pokrokem dosaženým v posledním roce, byl založen na rozhovorech s 504 vedoucími IT pracovníky z evropských firem.

Z průzkumu vyplynulo, že plných 78 % vedoucích IT pracovníků je hrdých na to, jaký vliv měli během posledního roku na fungování své organizace. Polovinu respondentů motivuje při jejich práci skutečnost, že za uplynulých 12 měsíců prokázalo IT oddělení svůj význam a hodnotu. Stejný podíl účastníků průzkumu těší, že IT má nyní své slovo v debatách o strategiích, a téměř polovinu (49 %) IT manažerů motivuje přímá souvislost mezi technologickými změnami a obchodními výsledky. Překvapivě pouze méně než čtvrtina (21 %) respondentů uvádí, že je fascinuje a motivuje samotná technologie. Výsledky průzkumu naznačují, že se IT manažeři stále více zaměřují na inovace, přidanou hodnotu a podporu digitální transformace.

Frustrovaní CIO

Šéfové IT oddělení jsou nyní také silněji přesvědčeni o svém vlastním přínosu, protože vidí, jak IT dokázalo podpořit podnik při řešení problémů. Současně jsou však často frustrováni nedostatkem uznání za své zásluhy při realizaci změn během pandemie. Téměř polovina (43 %) z dotazovaných CIO v rámci průzkumu uvedla, že jejich výsledky nebyly v posledních 12 měsících doceněny. Mezi další příčiny frustrace patří konkurenční priority, nutnost reaktivně reagovat na problémy (39 %) a pokračující tlak na souběžné zavádění inovací a snižování nákladů (43 %).

Přesto však průzkum ukázal, že za posledních 12 měsíců došlo k podstatnému posunu v oblasti komunikace a vzájemným pochopením mezi IT oddělením a ostatními částmi firmy. Zatímco před dvěma lety cítilo soulad se zbytkem organizace 48 % IT manažerů, dnes je to již 64 %.

„V okamžiku prvního úderu pandemie měli šéfové IT obrovskou zodpovědnost za zajištění kontinuity provozu a za ochranu svých organizací, ať už jde o narušení fyzického fungování nebo finančních toků. Během posledního roku tlak na lidi v podnikovém IT sílil a měnily se priority. Nyní je důraz kladen zejména na poskytování strategického přehledu o měnících se potřebách organizace,“ komentuje Jacob Ringler, šéf pražského R&D centra společnosti Pure Storage, a dodává: „V souvislosti s dalším vývojem je nezbytné, aby potřeby podniků byly vyvážené a měly nastavené priority. Pouze tehdy budou šéfové IT moci i nadále poskytovat technologie přinášející uživatelům podstatné výhody.“

Změna priorit

V příštích dvanácti měsících se vedoucí pracovníci v oblasti IT hodlají zaměřit mimo jiné na rozvoj vlastních dovedností. Pro 45 % z nich je prioritou rozvoj strategického myšlení, 44 % chce rozvinout své dovednosti týkající se kybernetické odolnosti a 43 % hodlá zdokonalit orientaci na výsledky.

Top 5 priorit pro IT oddělení na rok 2022

  1. Agilita: Zavádění a urychlení agility v rámci celého podniku (87 %).
  2. Zákazníci: Zlepšení digitální zákaznické zkušenosti/optimalizace cest zákazníků (81 %).
  3. Práce na dálku: Zlepšení digitální zkušenosti pro budoucí práci na dálku nebo hybridní vykonávání práce (77 %).
  4. Inovace: Podpora inovací a přehodnocení obchodních modelů (71 %)
  5. Náklady: (78 %): Optimalizace nákladů/správné dimenzování IT (78 %).

Mezi další strategické záměry pro nadcházející období pak budou patřit: Duševní zdraví zaměstnanců (47 % respondentů průzkumu se chce zabývat duševní pohodou svých lidí, ekologická agenda (46 % respondentů uvádí, že se zaměří na udržitelnost), udržení agility (85 % respondentů uvádí, že rychlost a agilita, tedy využívání dat k rychlému obchodnímu rozhodování, je zásadní pro inovace i růst), demokratizace dat (na ni se hodlá zaměřit 43 % respondentů).

„Tyto vize a cíle vedoucích IT pracovníků mohou být brzděny infrastrukturou, kterou mají k dispozici. Chtějí-li šéfové IT dosáhnout agility a zaměřit se na zákazníky a inovace, musí být schopni flexibilně využívat technologie a podle potřeby je rozšiřovat, ale i omezovat. Volnost, kterou poskytuje tento přístup, umožňuje získat více času a zdrojů na investice do inovativních projektů. Významné slovo ve strategických otázkách, na jehož získaní ředitelé IT tak tvrdě pracovali, je třeba zachovat, stejně jako jakoukoli šanci na budování silných partnerství s ostatními členy představenstva,“ izavírá Jacob Ringler.

O průzkumu: Průzkum zrealizovala pro firmu Pure Storage nezávislá poradenská společnost Insight Avenue v květnu 2021. Dotazováno bylo 504 vedoucích IT pracovníků v organizacích s více než 500 zaměstnanci z Velké Británie, Německa, Francie, Španělska, Itálie, Nizozemska a Švýcarska. 

Byl pro vás článek přínosný?