Hlavní navigace

Pozice operativního leasingu se posiluje, frčí tuzemský a regresní factoring

13. 2. 2014

Sdílet

 Autor: © Schlierner - Fotolia.com
Zatímco celkový objem podnikatelských úvěrů loni v Česku klesal, Česká leasingová a finanční asociace zaznamenala v oblasti financování firemních investic nárůst. Rostl i objem prostředků, které členové ČLFA poskytli na financování firemního provozu.

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly klientům v roce 2013 prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 123,35 miliardy korun, to je o 4,4 % více než v roce 2012. Celkové pohledávky ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci roku 250,53 miliardy korun.

„Rok 2013 byl pro členy ČLFA úspěšný, když vykázali nárůst prakticky ve všech sledovaných segmentech. Za pozornost stojí především výsledky ve financování firem. Zatímco celkový objem podnikatelských úvěrů loni v České republice klesal, ČLFA zaznamenala v oblasti financování firemních investic nárůst. Rostl i objem prostředků, které členové ČLFA poskytli na financování firemního provozu. Je tedy evidentní, že podnikatelské subjekty vnímají produkty členů ČLFA za zcela přirozenou alternativu ke klasickým bankovním úvěrům,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA, která sdružuje 48 předních tuzemských poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.

 

Dobrý rok má sebou také factoring

Z celkových 123,35 miliardy korun bylo 87,47 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu a 35,88 miliardy na financování zboží a služeb pro domácnosti. Členské firmy ČLFA loni uzavřely 1 054 645 nových leasingových a úvěrových obchodů a na konci roku spravovaly 2 328 536 aktivních smluv. V roce 2013 se zastavil dlouhotrvající pokles objemů leasingových obchodů, který byl dáván do souvislosti s daňovým znevýhodněním finančního leasingu v České republice a také s vlekoucí se recesí. V loňském roce nastal obrat a leasingové obchody realizované členy ČLFA vzrostly o více než 4 %. Zároveň se potvrdila posilující pozice operativního leasingu, jehož podíl na celkovém leasingovém trhu v podnikatelské sféře dosáhl už 43,7 %.

Oblasti firemních investic přesto dominovaly podnikatelské úvěry. Loni vůbec poprvé dosáhly takřka polovičního podílu v tomto segmentu – přesně to bylo 49,2 %, následovaly finanční a operativní leasing. Objem podnikatelských úvěrů meziročně vzrostl o 8,6 %. Dobrý rok má sebou také factoring. Objem pohledávek postoupených v rámci factoringu na členské společnosti ČLFA se loni meziročně zvýšil o 17 %.

 

Pokles v leasingu nemovitostí

Jediný pokles vykázaly statistiky ČLFA v leasingu nemovitostí, který dlouhodobě trpí především vinou specifických nepříznivých daňových podmínek a také několikaletým propadem trhu realit. Loni leasing nemovitostí poklesl o 34,4 %, když členové ČLFA profinancovali nemovitosti za pouhé 2 miliardy korun. Mírný nárůst o 0,6 % v loňském roce zaznamenala oblast financování domácností, které členské firmy asociace realizují prostřednictvím spotřebitelských úvěrů a v menší míře spotřebitelským leasingem.

Nejvíce kontraktů – jako každoročně – loni členové ČLFA uzavřeli na financování automobilů. Na silniční dopravní prostředky poskytli 56,22 miliardy korun, z toho 33,29 miliardy korun bylo určeno na pořízení osobních vozů. Prostřednictvím produktů členů ČLFA bylo financováno přes 42 % všech nových osobních aut prvně registrovaných v České republice. Firmy dávaly přednost novým vozům, domácnosti naopak ojetým.

 

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA v roce 2013 podle účelu investování (srovnání s rokem 2012)

 

celkový objem v mld. Kč

(2013)

celkový objem v mld. Kč

(2012)

změna v %

 

financování podnikatelských investic

(finanční a operativní leasing,

podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí)

72,0

69,7

+3,3 %

 

financování firemního provozu

(factoring)

15,5

12,8

+21,1 %

 

financování domácností

(spotřebitelské úvěry,

spotřebitelský leasing)

 

CELKEM

 

35,9

 

 

 

123,4

 

35,7

 

 

 

118,2

 

+ 0,6 %

 

 

 

+4,4 %

 

Podrobnější výsledky za jednotlivé sektory najdete na následujících stránkách.

 

 

Na operativní leasing se uzavřelo výrazně více smluv než na finanční leasing, firmy investovaly především do aut a do strojů 

V roce 2013 poskytli členové ČLFA firmám na jejich movité i nemovité investice 36,5 miliardy korun prostřednictvím leasingu a 35,4 miliardy korun formou podnikatelských úvěrů.

V rámci leasingového trhu je už delší dobu patrný postupný přesun zájmu podnikatelů od finančního k operativnímu leasingu. Ačkoli podle objemu leasingových obchodů vykazuje finanční leasing lepší výsledek, operativní leasing ho výrazně překonává v počtu nově uzavřených smluv: v roce 2013 podepsali členové ČLFA s podnikatelskými subjekty 15 364 nových kontraktů na finanční leasing a 25 917 na operativní leasing.

Pokud jde o financované komodity, u podnikatelských úvěrů i u leasingu pro firemní klientelu pravidelně převládají dopravní prostředky. Loňský rok nebyl výjimkou. Největší objemy vykázaly osobní vozy (včetně užitkových) a nákladní automobily, následovalo financování investic do strojů a zařízení, zejména do kovoobráběcí a manipulační či skladové techniky.  

 

soutez_casestudy


Financování firemního provozu (factoring) 

Hodnota pohledávek postoupených na členy ČLFA vzrostla o 17 % ● Největší zájem je o tuzemský a regresní factoring, podíl bezregresního factoringu se ale zvyšuje. 

Financování provozu firem zajišťují členské společnosti ČLFA prostřednictvím factoringu, který je založen na postoupení krátkodobých pohledávek.

Výše prostředků poskytnutých klientům členy ČLFA v rámci factoringu v loňském roce meziročně stoupla o 21 % na 15,5 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 137 miliard korun, což představuje meziroční růst o 17 %. Celkový trh reprezentovaný Asociací factoringových společností České republiky (AFS ČR) v loňském roce zaznamenal souhrnnou hodnotu pohledávek 145,4 miliardy korun, což značí růst o 11 %.

Na českém factoringovém trhu dlouhodobě převládá tuzemský a regresní factoring (oproti bezregresnímu factoringu při něm factoringová společnost nenese riziko platební neschopnosti odběratele klienta). V loňském roce se však rozdíl mezi podíly regresního a bezregresního factoringu snížil. 

 


Financování domácností (spotřebitelské úvěry a leasing) 

Lidé si nejčastěji půjčovali prostřednictvím splátkového prodeje ● Domácnosti upřednostňovaly ojeté vozy před novými. 

Zákazníci členských společností ČLFA z řad soukromých osob loni upřednostňovali spotřebitelské úvěry před spotřebitelským leasingem. Členové ČLFA jim prostřednictvím spotřebitelské úvěrů poskytli 34,4 miliardy korun (to představuje meziroční nárůst o 0,7 %) a pomocí spotřebitelského leasingu 1,5 miliardy korun (pokles o 6 %).

Celkový objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl loni rovnoměrně rozložen mezi revolvingové úvěry (12,2 miliardy korun), osobní půjčky (11,2 miliardy korun) a financování v místě prodeje – tzv. splátkový prodej (11 miliard korun). Měřeno počtem smluv, jsou rozdíly výraznější: na revolvingové úvěry bylo uzavřeno 187 605 nových smluv, na osobní půjčky 349 008 a na splátkový prodej 399 580 nových obchodů.

V roce 2013 si lidé – jako obvykle – nejvíce půjčovali na osobní automobily. V souladu s  vývojem na tuzemském automobilovém trhu loni klesl celkový počet smluv uzavřených členy ČLFA se soukromými osobami na nové osobní vozy. V kategorii ojetých automobilů ale asociace vykázala nárůst. Ještě více se tak rozevřely nůžky mezi počtem financovaných nových a ojetých osobních automobilů určených privátním zájemcům, které se začaly otevírat s nástupem ekonomické recese.

 

 

Tabulka č. 2: Podíl nových a ojetých osobních  vozů v rámci financování potřeb domácností v roce 2013 (počty smluv, srovnání s rokem 2012)

 

počet smluv

(2013)

počet smluv

 (2012)

rozdíl

 

nové vozy

 

22 489

25 806

-3317

 

ojeté vozy

 

33 854

33 204

+650

 

 

Byl pro vás článek přínosný?