Hlavní navigace

Překvapením je enormní růst životního pojištění

Sdílet

„Myslím, že 16% růst poptávky po spořicích produktech může souviset s nadějemi klientů upínajících se k prognózám růstu ekonomiky,“ říká Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Jak hodnotíte vývoj pojistného trhu v uplynulém roce? Podepsala se nějak krize na pojišťovnictví? 

S potěšením mohu zkonstatovat, že se naše prognózy z počátku roku 2009 naplnily nad očekávání. I přes zpomalení dynamiky tempa růstu, kterou jsme v souvislosti s poklesem světové ekonomiky očekávali, vykazují aktuální údaje členů České asociace pojišťoven za rok 2009 meziročně růst předepsaného pojistného o 2,5%. Náš loňský odhad očekávaného růstu byl mezi 1 až 2 procenty, navíc s větší důvěrou v růst v oblasti neživotního pojištění. Překvapením je pro nás enormní růst předepsaného životního pojištění o 5,1 %.

 

Tomáš SíkoraO jaké typy produktů byl v oblasti životního pojištění největší zájem a z jakého důvodu? 

Intenzivnější zájem jsme zaznamenali především u jednorázově placených smluv. V  posledním čtvrtletí byla největší poptávka po produktech samostatně jednorázově placených, tedy především spořicích. Domnívám se, že tento šestnáctiprocentní nárůst může souviset s očekáváním klientů, kteří se upínají na pozitivní prognózy ČNB i ministerstva financí týkající se vývoje domácí i světové ekonomiky. V případě jednorázových vkladů pak využili pravděpodobně klienti období, kdy jsou ceny podílových fondů finančně přístupnější a lze očekávat vyšší zhodnocení investice. Nemalou měrou k tomu přispěly i koncentrované aktivity některých našich členů i finančních zprostředkovatelů.

 

Ekonomická krize způsobila, že kvůli finančním problémům určitá část klientů naopak ruší životní pojištění, přestože je to pro ně nevýhodné. Lze najít i jiné východisko? Co lze doporučit lidem, kteří se do takové situace – ať už z jakéhokoliv důvodu – dostanou? 

Vypovězení smlouvy v průběhu jejího trvání bývá pro klienta vždy finančně nevýhodné. Kromě toho, že svůj problém „vyřeší“ s finanční ztrátou u spořicí části produktu, přijde navíc o svou pojistnou ochranu, která pro něj může mít v případě pojistné události zásadní význam. V situaci, kdy není klient schopen splácet, je vždy na místě zahájit jednání s pojišťovnou, u níž má pojištění sjednáno. Požádat o odklad plateb, snížení pojistného, přerušení placení pojistného nebo převedení pojištění do stavu bez placení pojistného předejde tak vymáhání dlužného pojistného.

 

Jaké pojistky se, podle vás, nyní prosazují na trhu životního pojištění? 

Pojišťovny se poslední dobou zaměřují na mnohem detailnější segmentaci klientů – rozšiřují kombinace možných připojištění, pojišťují nová zdravotní rizika, která bývala ve výlukách, hospitalizaci a služby spojené se zdravotním ošetřením. Mezi aktuální trendy lze také jednoznačně zařadit produktové balíčky, které pojišťovny vytvářejí mimo jiné ve spolupráci s jinými finančními institucemi. V rámci jediné smlouvy lze dnes také sjednat konkrétní produkt pro více osob. Poptávka na trhu je jmenovitě například po připojištění ztráty zaměstnání a pokrytí rizik v jejím důsledku, a to ve všech typech pojištění. U nových produktů můžeme pozorovat, že pojišťovny proti dřívějšku poskytují vyšší pojistnou ochranu v širokém a volitelném spektru. Jak budou reagovat klienti, na to nám odpoví letošní rok.

 

Co v letošním roce mohou naopak klienti od pojišťoven očekávat? 

Především stabilitu odvětví a její tradiční ochrannou funkci, na níž se mohou spolehnout. Bez kvalitního pojištění rizik jsou podniky i běžní spotřebitelé v takto ekonomicky složité době mnohem zranitelnější. Navíc z důvodu celkově vysoké koncentrace pojišťoven na domácím trhu mohou spotřebitelé nadále počítat s vylepšováním stávajících produktů a asistenčních služeb s nimi spojených. Boj o každého klienta se bude odehrávat na bázi individuálního přístupu, konkrétně na základě pojištění šitých na míru za individuálně příznivější ceny. 

 

Tomáš Síkora je výkonným ředitelem České asociace pojišťoven (ČAP). Zároveň je předsedou Výboru pro finanční trh, poradního orgánu bankovní rady České národní banky a členem Executive Committee Evropské federace pojišťoven a zajišťoven (CEA). Dříve působil jako prezident Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů. Od roku 1992 se pohybuje na různých řídicích a poradenských pozicích v oblasti finančnictví. V současné době je m.j. členem expertní skupiny Ministerstva financí pro sjednocení pravidel distribuce na finančním trhu a členem Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu.

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?