Hlavní navigace

Přinášejí investice do řízení rizik efekt?

4. 11. 2010

Sdílet

Zatímco trend masivních výdajů na správu, řízení rizik a dodržování předpisů pokračuje, mnoho firem neví, že v případě nejasných pravidel, jak tyto prostředky investovat, mohou peníze přinést nulový efekt a skončit rozčarováním na straně managementu i akcionářů.

Téměř polovina (41 %) nadnárodních společností plánuje v průběhu příštích dvanácti až osmnácti měsíců navýšit výdaje na správu, řízení rizik a dodržování předpisů. Z průzkumu společnosti Ernst & Young však rovněž vyplývá, že přibližně stejný počet firem (44 %) pokládá zavedení těchto opatření za komplikované. Bez důsledně nastavených kritérií by se totiž tyto investice, dosahující celosvětově řádu miliard dolarů, mohly snadno minout účinkem.

 

Dokázat, že podnik je pod kontrolou...

Jan Fanta, partner oddělení podnikového poradenství Ernst & Young v České republice, vysvětluje: „Nelze se divit, že se firmy pod vlivem ekonomické krize snaží dále zlepšit řízení rizik a proto v této oblasti více utrácejí. V mnoha případech se jedná o přímou reakci na potřebu dokázat zákazníkům i investorům, že podnik je pod kontrolou a jeho fungování není ohroženo.“

Ekonomický vývoj se nepodepsal pouze na postavení a tržní hodnotě odvětví, která jsou vysoké míře rizik tradičně vystavena – například ropného průmyslu a finančních služeb, ale také např. na sektoru spotřebního zboží, potravinovém a automobilovém průmyslu či výrobcích hraček. Investice do řízení rizik představují jeden ze způsobů, jak investorům sdělit, že se o bezpečnost svých investic nemusejí obávat. Přibližně 69 % zástupců společností uvádí, že investoři a akcionáři posuzují stabilitu firmy právě podle výsledků dosažených v této oblasti.

 

Přinést nulový efekt… 

Na fungující správě, řízení rizik a dodržování předpisů také stále více závisí efektivní řízení rizik podniku jako celku. Sedmdesát procent respondentů pokládá úspěchy v této oblasti za záruku budoucího úspěšného pokračování činnosti firmy. Vedoucí představitelé společností však nejsou přesvědčeni, že vynakládané prostředky přinášejí kýžené výsledky a přes dvě třetiny se domnívají, že firma musí této oblasti věnovat ještě více úsilí.

„Je znepokojující, že pro řadu manažerů jsou přínosy investic do oblasti řízení rizik v rozporu s očekáváními, která do nich vkládali. Výdaje na řízení rizik je totiž nutné brát jako strategické náklady, jež mají přímý vliv na úspěšné podnikání firmy. Jejich podstata spočívá v tom, že posílí hodnotu společnosti prostřednictvím lepších obchodních výsledků a vyšší návratnosti investic,“ říká Jan Fanta a dodává: „Zatímco trend masivních výdajů na správu, řízení rizik a dodržování předpisů pokračuje, mnoho společností si neuvědomuje, že v případě nejasných pravidel, jak tyto prostředky správně investovat, mohou tyto peníze přinést nulový efekt a skončit rozčarováním na straně managementu i akcionářů.“

 

Informace o průzkumu 

Globální průzkum provedený společností Ernst & Young mezi vedoucími pracovníky významných nadnárodních společností se zaměřil na jejich postoje vůči správě, řízení rizik a dodržování předpisů (GRC) a na míru pozornosti, kterou je této oblasti třeba věnovat. V rámci průzkumu bylo v průběhu června 2010 dotazováno na 567 pracovníků ze 13 zemí (Francie, Německo, Indie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Jižní Afrika, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty a Velká Británie).

 

Zdroj: Ernst & Young

 

Byl pro vás článek přínosný?