Hlavní navigace

Private equity sektor hlásí návrat lepších časů

13. 9. 2011

Sdílet

Počet realizovaných odprodejů se v roce 2010 výrazně zvýšil, některé ukazatele se přiblížily maximům dosaženým v letech 2006 až 2007, nejvýznamnějším faktorem odrážejícím úspěšnost transakcí je růst EBITDA z titulu organického růstu výnosů.

Private equity společnosti v roce 2010 výrazně zvýšily svoji aktivitu pokud jde o ukončování investic – počet exitů PE investorů byl významně vyšší než v předchozích dvou letech. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Ernst & Young „Jak private equity investoři vytvářejí hodnotu?“ mapujícího prodeje společností vlastněných private equity (PE) investory. V Evropě bylo vloni ukončeno 57 PE investic, což oproti předchozím dvěma rokům s pouhými 30 exity představuje značný nárůst. Nejúspěšnějšími sektory v roce 2010 byly v Evropě v tomto ohledu energetika a telekomunikace, následovalo zdravotnictví, výrobní průmysl a technologie. V České republice zakončily PE fondy v roce 2010 celkem 11 investic, z nichž 9 bylo realizováno strategickými investory. Nejvíce realizovaných transakcí se uskutečnilo v sektoru průmyslových výrobků a služeb.

„Private Equity sektor hlásí oživení, PE investoři začali prodávat největší průmyslové podniky ze svých portfolií. Svědčí to o tom, že podmínky na trzích, především kapitálových, jsou pro ukončení investic nyní příznivější,“ říká Peter Wells, partner společnosti Ernst & Young pro oblast private equity ve střední a jihovýchodní Evropě a dodává: „Návratnost investic u exitů realizovaných v roce 2010 byla v kladných číslech, nicméně ovlivněná ekonomickou krizí. PE sektor obstál v náročných ekonomických podmínkách podstatně lépe, než se očekávalo. Dá se předpokládat, že i v dlouhodobém výhledu budou podniky vlastněné finančními investory dosahovat lepších výsledků než veřejně obchodované společnosti.“

 

Realizované odprodeje (exity) v roce 2010 

V Evropě bylo vloni ukončeno 57 private equity investic, což oproti předchozím dvěma rokům s pouhými cca 30 realizovanými odprodeji znamená výrazný nárůst. K pozitivním výsledkům přispěly mimo jiné i primární emise akcií (IPO) – touto formou bylo vloni v Evropě zakončeno 11 investic, tedy nejvíc od roku 2006. Pozitivní je nejen počet IPO, ale i fakt, že byly realizovány u společností, které patřily v investičních portfoliích k největším (měřeno hodnotou podniku při vstupu finančního investora). Pokud jde o počet exitů, představují IPO pouze 19 %, ale podle vstupní hodnoty je to celých 56 %.

Nejvíce zakončených investic PE fondů jde v České republice do rukou strategických investorů. V České republice zakončily PE fondy v roce 2010 celkem 11 investic, z nichž 9 bylo realizováno se strategickými investory (zahrnuje zveřejněné transakce). V České republice byly nejaktivnějšími fondy se dvěma transakcemi PENTA INVESTMENTS a Genesis Capital. Podle hodnoty transakce byl největší prodej společnosti České Radiokomunikace fondem Mid Europa Partners v hodnotě 574 mil. eur. Další významnou transakci představoval prodej Pražské energetiky společností EPH (J&T a PPF) ve výši 563 mil. eur. PENTA INVESTMENTS dále uskutečnila IPO společnosti Fortuna na pražské a varšavské burze. Celkem bylo nabídnuto 35 % akcií Fortuny v celkovém objemu 78 mil. eur. V Severní Americe bylo realizováno celkem 118 exitů, pro srovnání, ve dvou předchozích letech, tj. v roce 2008 a 2009, jich bylo pouze 51, resp. 76.

 

Co brání většímu oživení exitů...

„Průměrná vstupní hodnota evropských společností, ze kterých finanční investor v loňském roce odešel prostřednictvím IPO, byla 2,5 mld. eur, což je téměř dvakrát víc než předchozí maximum z roku 2007,“ upozorňuje Vladislav Severa, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství společnosti Ernst & Young ve střední a jihovýchodní Evropě. „Svědčí to mimo jiné o tom, že kapitálový trh je dnes hlavním místem, kde finanční investoři realizují velké společnosti ze svého portfolia. Loňský rok byl v tomto ohledu zvlášť úspěšný. K podobným zjištěním došel náš průzkum i v Severní Americe, kde průměrná vstupní hodnota investic zakončených formou IPO vloni činila 1,1 mld. dolarů.“

Nejčastější formou exitů byly v loňském roce sekundární buyouty, tj. prodeje dalšímu private equity vlastníkovi. Nicméně ani loňské zintenzivnění prodejní aktivity nezabránilo pokračujícímu stárnutí investičních portfolií, způsobenému nepříznivými ekonomickými podmínkami předchozích tří let. Průměrná doba, po kterou finanční investor vlastnil investici, představovala v prosinci 2010 v Evropě i v Severní Americe shodně 4,2 roku. „Většímu oživení exitů brání také fakt, že se na trh s fúzemi a akvizicemi zatím v plné míře nevrátili strategičtí investoři, kteří jsou klíčoví pro zakončení private equity investic,“ říká Josef Dobřichovský, senior manažer oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v České republice.

 

Návratnost investice závisí především na růstu EBITDA 

Návratnost private equity investic ukončených v roce 2010 byla v Evropě i v Severní Americe vyšší než u investic do veřejně obchodovaných společností. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím hodnotu vytvářenou finančními investory je růst EBITDA motivovaný vyšší provozní výkonností, nikoli navazující akvizice v daném oboru nebo změna ve struktuře financování společností. „Nejzajímavějším zjištěním našeho průzkumu je, že k růstu ziskovosti společností vlastněných finančními investory relativně nejvíce přispívá organický růst výnosů,“ vysvětluje Josef Dobřichovský. „Za celé sledované období je podíl tohoto faktoru v Evropě 46 % a v Americe 42 %.“

Dalším faktorem, který v dlouhodobém i krátkodobém výhledu významně přispívá k růstu hodnoty podniků v private equity portfoliích, je snižování nákladů. Výrazně se to projevilo především v Severní Americe, kde byla ekonomické krize hlubší a trvala déle. Zisk severoamerických společností prodaných v roce 2010 finančním investorem vzrostl díky opatřením v této oblasti o 30 %.

 

Úzká spolupráce finančních investorů s managementem podniků 

Z průzkumu dále vyplynulo, že výměna manažerského týmu v podniku vlastněném finančním investorem prodlužuje trvání investice oproti průměru v Evropě o 1,6 roku, a v Severní Americe dokonce o 2 roky. Navíc snižuje návratnost investice o 10 až 40 %, v závislosti na konkrétním charakteru transakce a geografickém regionu. „Nemít hned od počátku kvalitní manažerský tým se nevyplácí, zvlášť v současných obtížných podmínkách,“ souhlasí Peter Wells. Finanční investoři stále častěji do vlastněných podniků nasazují své řídící partnery, jejichž úkolem je spolupracovat s managementem na zkvalitňování provozní činnosti.

„Je povzbudivé vidět, že nástroje, kterými lze posílit organický růst výnosů, fungují i přes pokračující nejistotu na trzích,“ říká Josef Dobřichovský. „Private equity firmy prokázaly, že jsou schopné i v náročných ekonomických podmínkách díky užší spolupráci s podniky ve svém investičním portfoliu a jejich managementem dosáhnout solidní návratnosti svých investic.“

 

Výhled do budoucna 

„Finančním investorům se sice v loňském roce podařilo ukončit zvýšený počet investic, nicméně je otázka, zda se jim nastoupený trend – s ohledem na riziko nového ekonomického propadu a nejistotu na trzích – podaří udržet. Situaci komplikuje i fakt, že se na trh s fúzemi a akvizicemi zatím v plné míře nevrátili strategičtí investoři, přestože již mají k dispozici významné finanční rezervy,“ vysvětluje Vladislav Severa. 

„Nejisté časy nadále trvají. PE sektor se musí v současnosti vyrovnávat s problémy spojenými s hrozbou dvojité (W) recese a zpřísňující se regulací,“ dodává Peter Wells. „Investorům se budou nepochybně hodit všechny zkušenosti, které získali během ekonomické krize. Nicméně private equity sektor prokázal, že jeho aktivní přístup k vlastnictví umožňuje budovat silnější a ziskovější podniky a že tento koncept je a bude úspěšný.“

 

 Informace o průzkumu 

Na základě průzkumu „Jak private equity investoři vytvářejí hodnotu?“ pro rok 2010 byly zpracovány dvě samostatné studie pro evropský a pro severoamerický investiční trh mapující výsledky a metody používané v tomto investičním odvětví. Evropská studie vychází z analýzy více než 375 evropských podniků (se vstupní hodnotou EV vyšší než 150 mil. eur), které byly prodány private equity investorem v uplynulých šesti letech, severoamerická studie byla zpracována na základě analýzy více než 440 severoamerických podniků (se vstupní EV vyšší než 150 mil. dolarů) prodaných private equity investorem v uplynulých pěti letech.

 

 

Zdroj: Ernst & Young

 

Foto: © XtravaganT - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?