Hlavní navigace

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ke směrnici o DPH

13. 5. 2011

Sdílet

Dne 23. března 2011 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

Nařízení nabývá účinnosti 1. července 2011 a bude se do české legislativy aplikovat přímo, tj. nebude spojeno s novelizací českého zákona o DPH.

Nařízení obsahuje nová prováděcí opatření ke změnám zmíněné směrnice přijatých v rámci tzv. DPH balíčku (VAT Package) a platných od 1. ledna 2010. Tyto změny směrnice se týkaly zejména pravidel pro uplatňování DPH u přeshraničních služeb (především pravidel pro určení státu zdanění a osoby povinné přiznat daň) a byly do českého zákona o DPH implementovány novelou účinnou od 1. ledna 2010.

Nařízení obsahuje výklad zejména k následujícím oblastem:

* posuzování daňového statutu příjemce služby (za jakých podmínek je možné příjemce služby považovat za osobu povinnou k dani a jakými prostředky tuto skutečnost prokazovat),

* určení státu, ve kterém je zákazník usazen (tj. kde má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu),

* vymezení stálé provozovny pro účely DPH a kriterií pro určení, kdy služba je přiřaditelná této provozovně,

* vyjmenování služeb, které se považují za elektronické služby a na druhé straně služeb, které za elektronické služby považovány být nemohou,

* bližší vymezení služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy a vzdělávání, zábavy a podobných služeb,

* určení místa plnění u přepravy osob.

Text nařízení v českém jazyce je dostupný na Úř. věst. L 77, 23. března 2011, s. 1.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?