Hlavní navigace

Průmysl proti rozhodnutí Senátu ohledně poplatků za znečišťování ovzduší

15. 3. 2012

Sdílet

Svaz průmyslu a dopravy ČR věří, že Poslanecká sněmovna setrvá na svém návrhu, aby poplatky za znečišťování ovzduší byly do deseti let zrušeny. Po dnešním jednání Senátu se totiž do sněmovny vrátí k opětnému posouzení návrh této právní normy, podle něhož by se firmám za znečišťování ovzduší měly do budoucna zvyšovat poplatky.

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje Senátem přijatou úpravu poplatků za znečištění v zákoně o ochraně ovzduší za naprosto nepřijatelnou. Přes prvotní dojem, že se jedná o motivační instrument, obsahuje návrh řadu nedostatků, které nakonec povedou k plné poplatkové povinnosti pro firmy všech velikostí i při maximální snaze o snížení emisí. Proto trvá na svém dlouhodobě zastávaném stanovisku, že poplatky jsou přežitý a neefektivní nástroj v oblasti environmentální legislativy, jehož jediným smyslem je pouze a výhradně posílení příjmů státu.

 

Dopady na malé a střední podniky a to včetně oblasti služeb… 

„Senátem přijatá podoba poplatků je absurdní. Svým údajným motivačním charakterem ve výsledku způsobí velké problémy celé poplatkové agendě a ohrozí fungování orgánů v oblasti ochrany ovzduší,“ uvedl Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Senátní varianta povede k nutnosti každoročního posouzení stavu technologických průmyslových procesů, což zahltí ministerstvo a jím řízené orgány státní správy či příslušné odbory krajských úřadů. Zvednutí spodního limitu pro povinnost platit poplatky z 5 na 50 tisíc korun je pak vzhledem k rychlému navyšování poplatků naprosto nedostatečné a způsobí, že největší dopad budou mít poplatky především na malé a střední podniky a to včetně oblasti služeb. Z návrhu je tak patrné, že cílem není zlepšování kvality ovzduší, ale vytáhnout peníze ze soukromého sektoru.

Rovněž pro velké znečišťovatele není návrh nikterak motivační, byť je tak prezentován. Vzhledem k velké finanční, technologické a projektové náročnosti realizace investic do nejlepších dostupných technologií (BAT) jejich výstavba bude rozhodně trvat více než jeden rok a nebude tak téměř možné úlevu z poplatků využít případě jen v jednom období.

„Je vidět, že návrh nemá věcně odborný základ a jeho smyslem je poskytnout Ministerstvu životního prostředí pouze jinou než stávající zástěrku, aby prostřednictvím poplatků zvýšilo příjmy státního fondu životního prostředí,“ řekl Jan Rafaj.

 

Vystačí si sám 

„Státní fond životního prostředí v současnosti pod vedením ministerstva životního prostředí neinvestuje stávající vybrané poplatky za znečištění do potřebných oblastí životního prostředí a ani regionů. Na svůj provoz spotřebuje fond ročně téměř dvojnásobnou částku, než vybere na poplatcích,“ dodal Jan Rafaj.

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

soutez_casestudy

Foto: © Danicek - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?