Hlavní navigace

Průzkum Deloitte: Jak vidí budoucnost finanční ředitelé

7. 3. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Návrat k trendům před krizí v blízké době nenastane, více než polovina českých CFO se obává především snížení domácí poptávky.

Více než polovina finančních ředitelů v Česku se v následujících 12 měsících obává především snížení domácí poptávky. Za hlavní strategické priority považují snižování nákladů a zajištění růstu na existujících trzích. Mezi další rizikové faktory patří obavy ze snížení poptávky v zahraničí, ekonomický výhled, kurzové riziko či nedostatek kvalifikované pracovní síly. Z odpovědí CFO nashromážděných v rámci Průzkumu společnosti Deloitte mezi finančními řediteli na konci roku 2021 vyplynul i mírný optimismus: bezmála polovina respondentů očekává růst výnosů. Návrat k trendům před krizí ale podle finančních ředitelů letos nenastane.

Podle 33 % CFO jsou výnosy jejich společností již na úrovni, jako byly před krizí, nebo dokonce ještě vyšší a bezmála polovina (47 % respondentů) očekává, že i nadále porostou. Více než polovina (57 %) ale současně připomíná, že vysoká míra finanční i ekonomické nejistoty přetrvává.

„Minulý rok ukázal, že české firmy musí být odolnější vůči všem rizikům, nejen vůči globální pandemii, ale i vůči změnám chování zákazníků a zaměstnanců, přerušení dodavatelských řetězců či změnám v podmínkách financování. Management navíc potřebuje zvládnout hned několik úkolů najednou: reagovat na změny potřeb svých zákazníků, zaměstnanců, partnerů – dodavatelů. A přizpůsobit fungování společnosti v novém normálu, který ještě není úplně zřetelný, ale ví se, že bude jiný než před pandemií. To jsou samy o sobě dost velké výzvy,“ říká Ladislav Šauer, partner v oddělení Audit & Assurance Deloitte a leader CFO Programu v Česku.

Očekávání finančních ředitelů v dalších měsících: čtyři klíčová zjištění

1. V porovnání se situací před půlrokem se zvýšil počet pozitivních odpovědí na budoucí očekávaný růst výnosů o 25 procentních bodů na 47 %, stále však nedosahuje úrovně v období ekonomického růstu před pandemií. Obdobný zdrženlivý trend v současné ekonomické nejistotě je patrný i v oblasti investic, kdy 36 % dotázaných očekává snížení investic. Před půl rokem to bylo dokonce 58 %, přitom v obdobích před pandemií jen 15 až 25 %. Dle reakcí finančních ředitelů tak návrat k trendům z období před krizí nemůžeme v dalších 12 měsících očekávat.

2. V důsledku globální pandemie výrazně vzrostla potřeba digitalizace. Potvrzují to i výsledky průzkumu, kdy téměř polovina (47 %) finančních ředitelů uvádí, že více než čtvrtina práce bude v příštích 12 měsících vykonávána na dálku. Investice do digitalizace finančních procesů plánují nejvíce v oblastech zpracování účetních transakcí (45 %), u manažerského reportingu (29 %), manažerského účetnictví (26 %) a plánování, rozpočtování a forecastingu (24 %). To odpovídá snaze o automatizaci a snižování nákladů transakčních finančních procesů a posilování procesů pro podporu rozhodování.

3. Průzkum mezi CFO potvrdil trend na trhu M&A, který je patrný z posledních měsíců, a sice že dochází k akceleraci v počtu připravovaných či zvažovaných transakcí. Plných 68 % finančních ředitelů očekává, že v letošním roce dojde k meziročnímu nárůstu v počtu fúzí a akvizic a 24 % je pak přesvědčeno o tom, že v jejich sektoru jsou příležitosti k růstu.

4. Kybernetická rizika vnímá jako významný faktor 12 % dotázaných. V meziročním srovnání se tento ukazatel zdvojnásobil.

Podívejte se, co vzešlo z Průzkumu mezi finančními řediteli v 17 zemích střední Evropy.

Pohled do praxe: Jak vidí výsledky průzkumu finanční ředitelé?

Jiří Ponrt, finanční ředitel Alza.cz a.s.: „Máme za sebou rok výrazného propadu HDP, který ale na rozdíl od minulých krizí nešel napříč odvětvími. Byla odvětví, která zasáhl prakticky 100%, většinu průmyslu silně znejistěl, ale několika odvětvím krize vysloveně pomohla. Většina firem prokázala, že dokáže přijímat rychlá a odvážná řešení, věc do té doby mnohdy nevídaná. Do budoucna nás čeká kromě nejistoty ještě větší důraz na produktivitu práce, zejména v back office odděleních. A finanční oddělení musí jít nejen příkladem, ale tyto inovace ve svých firmách přímo vyžadovat.“

Milan Kucharčík, Director Finance and Administration, VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost: „Covid necovid, krize nekrize, stále ještě řada ekonomů – a já patřím mezi ně – očekává, že personální náklady budou růst, byť ne tak prudce jako v letech minulých, což je ale mimo jiné důsledek stále nenasyceného trhu práce v některých oborech a profesních skupinách. Vývoj v oblasti DPH – většina z nás konzistentně věřila, že daň z příjmu právnických osob a DPH se nezmění, ti odvážnější si dokonce mysleli na pokles. Dovoluji si tvrdit, že stejně tak si asi většina bude myslet, že se daně budou muset zvýšit. Kardinální otázka je pouze kdy.“ 

Adam Binar, finanční ředitel, TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.: „Dá se očekávat, že firmy budou v roce 2021 tlačit na úsporu nákladů, avšak s co nejmenším možným dopadem na své zaměstnance, o které poslední roky, před propuknutím pandemie, byla velké nouze, a to zejména u těch s vyšší kvalifikací. Pandemie dopadá na rozhodování zejména v oblasti bezpečnosti našich pracovníků a možného zpoždění na straně dodavatelů, hlavně těch zahraničních. Letos se chystáme investovat do ERP systému, který zajistí větší systematizaci práce a zároveň umožní pracovníkům, aby byli pružnější – lépe pracovali na dálku.“ 

FIN24

Téma pro CFO: Jak zajistit odolnost firmy v době nejistoty?

České firmy musí být odolnější vůči všem rizikům. To je jasné poselství z loňského roku. Ať už jde o zákazníky, změny v dodavatelském řetězci, zaměstnance či dopady spojené s napojením na globální síť, to všechno jen umocňuje přetrvávající nejistotu. Krize už ale trvá dlouho a teď už je potřeba přejít z pouhého „přežívání“ do fungování v novém normálu a prosperitě. Změnit procesy a přijít s komplexním řešením, které z firmy udělá odolnější, efektivnější, a především digitálnější společnost. Co to znamená především pro finanční ředitele? Přečtěte si doporučení Deloitte na cestu z krize.

Zpracováno dle podkladů Deloitte

Byl pro vás článek přínosný?