Hlavní navigace

Tři hlavní nedostatky představují krizi v digitálních dovednostech

4. 3. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Globální index digitálních dovedností společnosti Salesforce pro rok 2022 odhalil rostoucí krizi digitálních dovedností. Zjištění, ke kterým společnost přišla, vycházejí z toho, co o digitálních dovednostech říká více než 23 000 pracovníků v 19 zemích, včetně dopadu na budoucnost práce, obav o připravenost a význam neustálého vzdělávání.

Většina současných i budoucích zaměstnanců si myslí, že jim chybí odpovídající digitální dovednosti, které by je připravily na „digitální“ budoucnost. V 19 zkoumaných zemích získali pracovníci v indexu připravenosti na digitální dovednosti 33 bodů ze 100 možných v oblastech, jako je připravenost, přístup ke vzdělávání, úroveň dovedností a účast na školeních. Pracovníci ve Spojených státech dopadli o něco lépe, když získali 36 bodů ze 100.

Vážení čtenáři, situaci na Ukrajině se věnujeme napříč servery, které spadají pod našeho vydavatele, společnost Internet Info. Nabízíme vám výběr některých textů:

POMOC PRO UPCHLÍKY

DOPADY NA ČESKÝ PRŮMYSL
EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI
IT A KYBERBEZPEČNOST
RADY NEJEN PRO RODIČE

Obecně se předpokládá, že vyspělé země a mladší generace se cítí lépe připraveny na digitální dovednosti, které vyžadují dnešní pracovní pozice. Zjištění společnosti Salesforce však tyto předpoklady zpochybňují. Mnoho respondentů totiž uvádí, že se necítí být vybaveni a připraveni na některé z nejdůležitějších digitálních dovedností potřebných na pracovišti

Téměř tři ze čtyř respondentů na celém světě uvádějí, že nemají k dispozici zdroje potřebné k osvojení digitálních dovedností. Ty potřebují, aby uspěli na současném i budoucím pracovním trhu. Důvěra také výrazně klesá v zemích, jako je Itálie a Jižní Korea, kde jsou respondenti méně aktivní ve vzdělávání a odborné přípravě a mají horší přístup ke zdrojům pro získávání dovedností.

Co se dozvíte v článku
  1. Tři hlavní nedostatky v dovednostech identifikované v novém globálním indexu
  2. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků ovlivňuje globální HDP
  3. Podniky hrají zásadní roli při odstraňování nedostatku kvalifikovaných pracovníků
  4. Průzkum odhalil přetrvávající nedostatky v dovednostech v některých z těchto kritických oblastí:

Tři hlavní nedostatky v dovednostech identifikované v novém globálním indexu

1. Nedostatek každodenních dovedností

Naprostá většina respondentů (83 %) tvrdí, že jejich každodenní dovednosti v oblasti sociálních médií jsou „pokročilé“ nebo „středně pokročilé“, a 76 % respondentů tvrdí totéž o každodenních dovednostech v oblasti digitální komunikace. Pouze třetina se však cítí být připravena na dovednosti v oblasti sociálních médií na pracovišti, které budou v příštích pěti letech zapotřebí.

„Dvě třetiny respondentů tvrdí, že nejsou připraveni na dovednosti v oblasti sociálních médií, které bude pracovní prostředí vyžadovat v příštích pěti letech.“

Více než 6 z 10 globálních respondentů uvedlo, že dovednosti v oblasti technologií pro spolupráci, jako je Slack, jsou považovány za nejdůležitější dovednosti, které podniky potřebují dnes i v příštích pěti letech. Navzdory tomu, že respondenti jsou zdatní v technologiích pro každodenní spolupráci, jako jsou sociální sítě, pouze 25 % z nich se označilo za „pokročilé“ v dovednostech v oblasti technologií pro spolupráci potřebných právě na pracovišti.

2. Generační rozdíl v dovednostech

Pouze 31 % respondentů z generace Z, první skutečně digitálně nativní generace, se cítí být „velmi dobře vybaveno“ pro práci v digitální oblasti již nyní. Málo respondentů z generace Z se ale domnívá, že má „pokročilé“ digitální dovednosti v oblastech, jako je kódování (20 %), šifrování dat, kybernetická bezpečnost (18 %) a umělá inteligence (7 %).

Ostatní generace uvádějí v této oblasti ještě větší problém.

„Pouze 17 % Baby Boomerů se domnívá, že jsou ‚velmi dobře vybaveni‘ pro digitální zaměstnání.“

3. Nedostatky v dovednostech vedoucích pracovníků a pracovní síly

Pokud jde o připravenost a vzdělávání v oblasti digitálních dovedností, vrcholový management a jeho zaměstnanci nejsou na stejné vlně.

Většina respondentů z řad vrcholového managementu (54 %) totiž uvedla, že jsou připraveni s potřebnými digitálními dovednostmi již nyní. S tím však souhlasí méně než polovina manažerů a jednotlivých spolupracovníků, což signalizuje nesoulad uvnitř organizací.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků ovlivňuje globální HDP

Nedávná zpráva RAND Europe, kterou si nechala vypracovat společnost Salesforce, zdůrazňuje, že nedostatek digitálních dovedností je spojen s náklady. Odhaduje, že 14 zemí G20 by mohlo přijít o kumulativní růst HDP ve výši 11,5 bilionu dolarů, pokud se nedostatek dovedností nebude řešit. Děje se tak v době, kdy nové technologie, jako jsou blockchain, umělá inteligence a cloud, zesilují poptávku podniků po specifických digitálních dovednostech – v Evropě a Spojených státech až o 50 % (McKinsey).

Navzdory tomuto zjištění se 64 % respondentů globálního indexu společnosti Salesforce označilo za „začátečníky“ v oblasti digitálních dovedností v oblasti AI. Pouhých 17 % respondentů globálního průzkumu se považuje za „pokročilé“ v digitálních dovednostech na pracovišti a zhruba polovina se hodnotí jako „začátečníci“, což ilustruje potřebu odstranit rozdíly ve všech oblastech.

Podniky hrají zásadní roli při odstraňování nedostatku kvalifikovaných pracovníků

Pandemie urychlila digitální transformaci a dala podnikům jedinečnou příležitost přehodnotit způsob, jakým se spojují se svými zaměstnanci, zákazníky a komunitami. Většina respondentů (82 %) se plánuje naučit novým dovednostem, které jim pomohou v jejich současném nebo novém profesním růstu. Mezi způsoby, jak mohou podniky, vlády a komunity spolupracovat při podpoře touhy zaměstnanců po znalostech, patří: využití stávajících vzdělávacích komunit, investice do mladších generací a podpora vzdělávacích programů zaměřených na špičkové digitální dovednosti.

Využití komunit

Více než polovina respondentů (51 %) se chce naučit novým dovednostem, které jim pomohou v růstu v jejich současné kariéře, přes nové nebo jiné kariérní cesty. Pokud jde o digitální vzdělávání, školení a vytváření pracovních míst, nemusí vedoucí pracovníci podniků začínat úplně od nuly. Využitím potenciálu a motivace současných zaměstnanců k inovacím mohou urychlit pokrok směrem k odstranění nedostatku dovedností.

Investujte do mladších generací

Mladší generace mají větší sebevědomí a ambice učit se dovednostem, které neznají tak dobře – po celém světě se 36 % příslušníků generace Z a mileniálů „velmi aktivně“ účastní vzdělávání a školení, zatímco pouze 22 % příslušníků generace X a 15 % příslušníků Baby Boomers.

Podporujte školící programy zaměřené na špičkové digitální dovednosti

Mnohé z těchto dovedností (od technologií pro spolupráci až po kybernetickou bezpečnost) nejsou obsaženy v běžných školních osnovách, což potvrzuje, že je třeba, aby se personalisté méně zaměřovali na zavedené vzdělávací programy a více na „reálné“ digitální dovednosti.

Průzkum odhalil přetrvávající nedostatky v dovednostech v některých z těchto kritických oblastí:

-          Přestože index odhaluje, že největší podíl „pokročilých“ odborníků mají dovednosti v oblasti technologií spolupráce, stále se jedná pouze o zhruba 25 % všech respondentů průzkumu.

-          Přestože 58 % respondentů uvádí, že dovednosti v oblasti šifrování a kybernetické bezpečnosti jsou obzvláště důležité, pouze 14 % uvádí „pokročilé“ znalosti v této oblasti.

-          Téměř polovina všech respondentů považuje dovednosti v oblasti digitální udržitelnosti za důležité „nyní a v příštích pěti letech“. Dokonce i mezi majiteli firem pouze 16 % uvádí, že mají „pokročilé“ digitální dovednosti pro provozování technologií, které podporují udržitelné podnikatelské aktivity, jako je sledování, měření a analýza klimatických dat v rámci organizace.

Byl pro vás článek přínosný?