Hlavní navigace

Rodinná pouta platí i v podnikání

3. 1. 2019

Sdílet

Podnikatelé, se kterými bydlí a zároveň spolupodniká některý z rodinných příslušníků, jsou odolnější vůči negativním událostem, tedy úpadkům, insolvencím a exekucím. Živnostníci, kteří podnikají samostatně, bez rodinného příslušníka jsou postiženi negativní událostí v 1,28 % případů, zatímco když spolupodnikají s dalším členem rodiny, tak k negativní události došlo jen u 0,81 % z nich.

Nas tyto statistiky poukázala analýza Bisnode provedená na vzorku 1,68 milionů podnikatelů

 

Téměř 30 % z 1,68 milionů podnikatelů, tedy 484 000 žije v domácnosti s rodinným příslušníkem, který také podniká. Víc než tři čtvrtiny podnikají ve stejné provozovně. „V případě podnikatelů, jejichž žádný další rodinný příslušník nepodniká, se 1,28 % z nich aktuálně potýká s úpadkem, insolvencí nebo exekucí. Pokud ovšem má podnikatel rodinného příslušníka, který s ním podnikatelskou činnost sdílí, a tedy podniká ve stejné provozovně, klesá riziko negativní události na 0,81 %,“ říká analytik Bisnode Milan Petrák.

 

Rozložení podnikatelské základny ve vztahu k rodinným příslušníkům

Typ

Počet podnikatelů

Počet podnikatelů
s negativní událostí

Podíl podnikatelů
s negativní událostí

Bez podnikajícího člena rodiny

1 191 975

15 266

1,28 %

Člen rodiny podniká jinde

110 282

1 433

1,30 %

Člen rodiny spolupodniká

373 451

3 023

0,81 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

 

Nejčastějším případem je společné podnikání ve dvojici muž – žena, které se týká více něž 219 000 živnostníků. V tomto případě dosahuje riziko negativní události 0,83 %. Příznivěji dopadá společné podnikání dvou mužů, tedy ve většině případů dvojic otec-syn či bratr-bratr. Zde je riziko 0,79%. Společné podnikání dvou žen je nejméně časté, a se týká méně než 20 000 podnikatelek, nicméně ze všech kombinací je z pohledu rizika negativní události nejpříznivější. V úpadku, insolvenci, exekuci je 0,76 % z nich. Stabilní je i podnikání, na kterém se domluví tři či více rodinných příslušníků. Takto v ČR podniká 53 000 osob a pouze 0,77 % z nich se potýká s negativní událostí.

 

„Je pravděpodobné, že příčinou nižšího rizika negativní události při podnikání v rodinném kruhu je vzájemná důvěra a ochota pomoci rodinnému příslušníkovi v případě nesnází. Ale ne vždy je společné soužití dvou či více podnikatelů výhrou. Pokud svou podnikatelskou činnost nesdílejí, tedy pracují v rozdílných provozovnách, riziko negativní události roste na 1,30 % a je tedy ze všech zkoumaných případů nejvyšší. S nadsázkou by se dalo glosovat, že podnikatelé, kteří svou činnost nesdílejí, neznají bratra,“ komentuje výsledky analýzy Milan Petrák z Bisnode.

 

 

Spolupodnikající člen rodiny – rozdělení podle genderu

 

Počet podnikatelů

Počet podnikatelů
s negativní událostí

Podíl podnikatelů
s negativní událostí

Podnikající muž a žena

219 278

1 825

0,83 %

Podnikající dva muži

81 168

638

0,79 %

Podnikající dvě ženy

19 652

150

0,76 %

Tři a více osob

53 353

410

0,77 %

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?