Hlavní navigace

Roste zájem o refinancování úvěrů

31. 5. 2013

Sdílet

 Autor: © Stuart Miles - Fotolia.com
Otázkou je, jaké procento ze současných úvěrů tvoří ty refinancované, protože některé banky refinancovaný úvěr vedou jako nový. Ubývají úvěry živnostníkům, protože jejich počet postupně klesá.

Zatímco trh jako celek ani spotřebitelské úvěry nerostou, zájem o refinancování firemních úvěrů malých a středních firem roste. Řekl to místopředseda představenstva a ředitel divize Řízení rizik Equabanky Radek Pluhař. Od svého vstupu na firemní trh v červenci 2011 poskytla Equa bank úvěry živnostníkům i malým středním podnikům v objemu více než 3,2 miliardy korun, přičemž 70 procent z nich tvořily refinancované úvěry jiných bank.

 

Roste objem firemních vkladů 

Obdobná situace je v oblasti hypotečního financování. Hlavním důvodem je po snaze o snížení úrokové sazby a prodloužení doby splácení také individuální přístup.

Ke konci loňského roku dosáhly v České republice celkové úvěry firmám 1103 miliard korun. Tři čtvrtiny z nich směřuje do segmentu nefinančních podniků, a právě tyto firmy byly v oblasti firemních úvěrů jediným rostoucím segmentem v posledních dvou letech, přestože objem úvěrů se doposud nevrátil na předkrizovou úroveň z roku 2008 (v roce 2012 byl objem úvěru na 80 procentech objemu z roku 2008). Otázkou je, jaké procento ze současných úvěrů tvoří ty refinancované, protože některé banky refinancovaný úvěr vedou jako nový.

Co naopak rostlo, byl objem firemních vkladů, od počátku 2008 narostla výše depozit vůči poskytnutým úvěrům ze sedmdesáti procent na loňských 86 procent. „To je důkazem, že firmy se zachovaly odpovědně a spíše než by utrácely, tak peníze spořily,“ komentoval situaci Vojtěch Záškodný, ředitel firemního bankovnictví Equa bank. Český úvěrový trh je tedy schopen se financovat z lokálních bankovních vkladů.   

 

Chuť klienta zradit nezná meze 

Důvodů, proč se podniky i jednotlivci rozhodnou přejít k jiné bance a refinancovat tak svůj úvěr, je několik. Hlavním motivem jsou samozřejmě lepší finanční podmínky, tedy snížení úrokové sazby, často je to ale přístup banky ke klientovi, prodloužení doby splatnosti či vylepšení celkového cash flow podniku. Mnohé banky totiž po zkušenostech se špatnými úvěry z předchozích let zavedly mnohem přísnější pravidla, dané často nařízeními jejich zahraničních matek, a ty ne vždy klientovi vyhovují. Patří mezi ně například tzv. segmentace, tedy změna způsobu obsluhy klienta, změna obchodní strategie banky, plošná nařízení platná v rámci celé skupiny, koncentrační limity pro určité sektory (stavebnictví, doprava), změna pravidel na zajištění a splácení úvěrů a podobně. Individuální přístup a lepší finanční podmínky jsou tedy motivem, proč klienti bez skrupulí mění banku.  

Dalším častým motivem je restrukturalizace úvěrů. Pro řadu bank je totiž legální procedura restrukturalizace úvěru signálem k tomu, že si na klienta musí vytvořit větší rezervu a on spadne do tzv. defaultu, což není ani pro banku, ani pro klienta příjemné. Jeho úvěr pak často spadne do kategorie klasifikovaných úvěrů, což mu mnohdy znemožní či ztíží přístup k dalším půjčkám a úvěrům.

 

Zemědělství je nejstabilnější sektor české ekonomiky 

A právě podmínky, za nichž se úvěr poskytuje, jsou bitevním polem, o které se hraje. „Equa bank k firmě přistupuje individuálně, není totiž svázána s nařízeními matky. To, co nás zajímá, je historie klienta. Poskytli jsme refinancování úvěrů klientům, kteří k nám přešli od trojice velkých bank – Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka, tato skupina tvoří asi 60 procent portfolia. V necelých 40 procentech se jedná o klienty menších bank, zbytek připadá na družstevní záložny,“ vysvětlil Vojtěch Záškodný. Equa bank eviduje poptávku po refinancování úvěrů ve všech oborech podnikání, od nemovitostního financování až po financování ekologicko-energetických projektů, jako je výstavba bioplynových stanic pro likvidaci odpadů ze zemědělské výroby, nikoliv spekulativní podnikání, založené na okamžité dotační politice, malé vodní elektrárny, solární panely na střechy. „Každý zemědělec, když se ho zeptáte na výsledky, běduje a stěžuje si, ale vždy půjčku splácí a nekrachuje,“ přiznal ředitel Pluhař. Zemědělství je tedy překvapivě nejstabilnější sektor české ekonomiky. Většina bank zpřísnila podmínky a parametry financování v sektorech stavebnictví a doprava, jimž se stále nedaří. Za poněkud rizikové jsou považovány rovněž různé velkoobchodní firmy, jejichž činnost spočívá v nákupu a přeprodeji. „Jde o velice zranitelný a křehký sektor, jehož apetit půjčovat si je paradoxně téměř neomezený,“ přiznal Pluhař.   

 

Konec živnostníků v Čechách?    

Současná situace na úvěrovém trhu je výsledkem předchozího období, kdy rok 2008 můžeme považovat za počátek krize. První vlna propadu proběhla v roce 2002, jako důsledek privatizace podniků prostřednictvím úvěrů a následnému čištění portfolia bank, druhá pak nastala v roce 2009. Po „úvěrovém očištění“ bank v roce 2011 je situace víceméně stabilizovaná. Pozitivní zprávou je, že úrokové míry jsou dnes na svém historickém minimu, stejně jako PRIBOR (v období 2007 až 2012 poklesl o 3,5 procenta) a REPO sazba, jež je na technickém minimu. Výsledkem tohoto stavu je mírné oživení poptávky po hypotečních úvěrech, známky oživení vykazuje též trh s byty (rezidenčním developmentem). Co naopak ubývá, jsou úvěry živnostníkům, možná i proto, že živnostníci budou ohrožený druh, jejich počet postupně klesá. Podle slov místopředsedy představenstva Radka Pluhaře nevzkvétá ani komerční development, tedy stavba obchodních center, staví se spíše administrativní budovy.

 

Všechno špatné je k něčemu dobré 

Protikrizová opatření bank se nejvíce projevila poklesem objemu nově uzavíraných obchodů, přesto se zdá, že se začíná blýskat na lepší časy. Marže bank klesají a klesá i procento problémových úvěrů. Equa bank očekává letos stabilní vývoj objemu úvěrů malým a středním podnikům s tím, že zájem o refinancování poroste i nadále. „Pro firmy je vyjednávání s více bankami o co nejlepších podmínkách pro financování standardní záležitostí, stejně jako v celé západní Evropě. V oblasti firemního financování je tady snad ještě více konkurenčnější prostředí, než u našich sousedů,“ přiznal Pluhař. Klienti na Equa bance oceňují zejména individuální přístup, respektování individuálních potřeb a pestrou nabídka produktů – zajištěných i nezajištěných úvěrů. ať účelových nebo neúčelových. Říká se, že všechno špatné je k něčemu dobré. V tomto případě ze všech praktik profituje především klient.

 

 

 

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?