Hlavní navigace

Rozvoj elektromobility naráží na problém parkování a dobíjení vozů v garážích. Legislativa totiž neexistuje

19. 6. 2023

Sdílet

 Autor: ASPEN.PR
Trend elektromobility je v současnosti zřetelný. Automobilů na elektropohon je stále více a nyní se rychle musí přizpůsobit a připravit dobíjecí infrastruktura. A to včetně rezidenčních i kancelářských a průmyslových budov. Rizika rychlého řešení představují zejména podzemní garáže, které je nutné projektovat od základu s ohledem na bezpečnost. Platná a na současný stav aktualizovaná legislativa ale chybí.

„Jedním z největších rizik elektromobilů jsou baterie, které obsahují velké množství energie a v případě poškození mohou být nebezpečné. Jedním z rizik je vznik požáru, jež může vzniknout v důsledku poškození baterie nebo elektrického systému,“ říká Ondřej Mareček ze společnosti SSI Group. „Hašení elektromobilu s hořící baterií představuje daleko závažnější problém než hašení aut se spalovacím motorem. Boj s ohněm totiž může trvat několik dnů, je nutné postupovat velmi opatrně a použít speciální hasicí techniku i postupy.“

Legislativa, která by svými nařízeními reflektovala aktuální potřeby bezpečnosti elektromobilů, však stále ještě není v tomto bodě aktuální. V dubnu 2022 vznikl návrh vyhlášky, která by upravovala bezpečnostní standardy v garážích, mezi které patří například povinnost použití materiálu, který odolá požáru více než 90 minut, nutná přítomnost hasicích zařízení se stálým přívodem vody či termokamery směřující na každé dobíjecí místo a monitorující aktuální teplotu.

Stále tedy není zcela jasné, jak mají vypadat bezpečné podzemní garáže pro elektromobily. A vlastníkům stávajících nemovitostí tedy hrozí milionové náklady na přestavbu garáží a developeři by mohli zvýšit ceny nových staveb. Mezi doporučené pokyny v současnosti patří rozšíření parkovacího stání s nabíječkou na šířku 3,5 metru, tedy na velikost shodnou se šířkou parkovacího stání pro hendikepované. Doporučuje se také instalace požárních technologií, které požár signalizují, samočinně hasí a odvádějí z garáží zplodiny. Což vše samozřejmě prodraží.

Na rozdíl od legislativy základních podmínek je jasné, že je třeba dlouhodobě a v režimu 24/7 hlídat bezpečnost. Pro její kontrolu pak je kdekoli vhodné využít specializované dohledové centrum. „Dohledové a poplachové přijímací centrum, či jednodušeji dohledové centrum, představuje komplexní bezpečnostní systém, který v sobě spojuje nejmodernější technologie a perfektně vyškolené profesionály. Pokud nastane potenciálně nebezpečná situace, pracovníci dokážou na místo okamžitě vyslat posílení ostrahy, hasiče, zdravotníky i policii,“ říká Ondřej Mareček ze společnosti SSI Group.

Výhodou je, že takové centrum spravuje několik budov a ušetří se tak personální a další náklady v každé jednotlivé budově. Má dokonalý přehled i díky analytickým kamerám a senzorům s umělou inteligencí. Dokáže tak efektivně sledovat a vyhodnocovat běžné poplachové události jako je pohyb osob ve střeženém objektu, funkčnost systémů, změnu teploty v hlídaném prostoru, například v serverovně a další mimořádné události.

Poznámka redakce:

Ano, toto téma je velmi zajímavé. Ale problém je v článku zmíněn hned na začátku. Jde totiž o hašení vodou. I kdyby byla v případě požáru odpojena elektroinstalace pro dodávky proudu do nabíječek v garážích a rozvodu elektřiny vůbec (pro světla, větrání atd.), ve vozidle se setkáme mnohdy s napětím několika set voltů, takže hašení vodou může způsobit zkrat v elektroinstalaci vozu a důsledky požáru mohou být ještě více nebezpečné. To je třeba si uvědomit. Z úst dobrovolného hasiče víme, že hasit elektro auto je nesmírně složité a jeden ze způsobů je jeho umístění (ve volném prostoru) do speciálního kontejneru a zasypání nehořlavým materiálem, například pískem. V něm elektroauto musí zůstat po dobu až několika dnů, aby nemohlo dojít k dalšímu samovznícení. Tím chceme upozornit na to, že hašení elektro vozu v uzavřeném prostoru není opravdu žádná legrace a bylo by fakt dobré konečně nějakým legislativním způsobem odborníky stanovit, jak se v případě požáru v garážích chovat a jaké hasicí prostředky lze k uhašení nebo likvidaci požáru použít. Hasičská technika vzhledem k omezené výšce vjezdového profilu nastaveného na osobní auta případně dodávky totiž nemůže do garáží vjet. Elektromobilita tak přináší mnoho dalších zbytečných problémů, se kterými „elektromobilisté“ i legislativci vůbec nepočítali a dále nepočítají. Ohroženy jsou přitom nemalé investice, protože požár jednoho vozu v podzemních garážích může způsobit následný požár vedle stojících automobilů i při rozšíření stání na 3,5 metru, jak je uvedeno ve článku. Teplota hoření elektrických článků (díky používanému lithiu i dalším prvkům) je totiž mnohem vyšší než v případě automobilu poháněného na fosilními palivy. Proto je třeba legislativu rozšířit i na inovovanou konstrukci garáží, aby odolala vysokým teplotám hoření při požáru elektro vozů. Ale to jsou jen hlavní témata, která nás napadají. 

Byl pro vás článek přínosný?