Hlavní navigace

Ručení za DPH nezaplacenou dodavatelem ve faktoringu

10. 11. 2013

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo informaci specifikující některé podmínky pro aplikaci ručení v případě, že je platba za zdanitelné plnění poukázána příjemcem na bankovní účet, který není zveřejněn v registru plátců DPH.

Informace se věnuje zejména následujícím situacím:

 

Oblast faktoringových transakcí a nepřímé platby 

V případě faktoringu nehradí příjemce zdanitelného plnění svůj závazek na účet poskytovatele zdanitelného plnění, nýbrž obvykle na účet faktoringové společnosti, což může obecně vést ke vzniku ručitelského závazku na jeho straně. 

Pokud ovšem příjemce plnění doloží tzv. „transakční stopu“ platby za dotčené plnění od příjemce plnění přes faktoringovou společnost a dále pak na zveřejněný účet poskytovatele zdanitelného plnění, měl by dle vydané informace správce daně posoudit příslušnou platbu jako provedenou na tento zveřejněný účet. Prokázání uvedených podmínek proto bude vyžadovat součinnost faktoringové společnost a ochotu poskytovatele zdanitelného plnění tyto informace poskytnout. 

Obdobným způsobem je možno posuzovat i platby prostřednictvím notářských a advokátních úschov či platby na vázaný účet.

 

Platby v exekučním a insolvenčním řízení 

Při splnění zákonem předepsaných postupů a postoupení finančních prostředků příjemcem zdanitelného plnění na účet exekutora či insolvenčního správce se dle informace GFŘ nedostává příjemce do pozice ručitele za DPH neodvedenou dlužníkem – poskytovatelem zdanitelného plnění.

 

Osoby povinné k dani podnikající na základě smlouvy o sdružení a skupinová registrace k DPH 

Ekonomické aktivity vykonávané v rámci smlouvy o sdružení mohou být sice vykazovány v jednom přiznání k DPH, nicméně fakticky mohou být realizovány jednotlivými členy sdružení coby samostatnými plátci DPH. V takovém případě musí příjemce plnění provést úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet zveřejněný u konkrétního plátce. 

Naproti tomu v případě skupinové registrace k DPH je skupina jako celek samostatnou osobou povinnou k dani. Pro vyvázání se z ručení postačí, když příjemce provede úhradu za zdanitelné plnění na účet kteréhokoliv ze členů skupiny, pokud je tento bankovní účet zveřejněn pod DIČ skupiny.

 

 

 

ICTZ24

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?