Hlavní navigace

S prodeji a nákupy firem se vyčkává, u českých(!) firem se ale objevil optimismus

Sdílet

 Autor: © bit.it - Fotolia.com
Navzdory vyhlídkám na oživení globální ekonomiky klesl celkový objem fúzí a akvizic v prvním čtvrtletí 2012 celosvětově o 22 %, společnosti sázejí spíše na organický růst.

Ani momentálně příznivější podmínky pro uzavírání transakcí zatím nepřiměly velké podniky k výraznější aktivitě v oblasti prodejů a nákupů firem. Volné prostředky stále směřují především do organického růstu. Vyplývá to z  průzkumu investiční důvěry (Barometr investiční důvěry) provedeného společností Ernst & Young, který shrnuje výsledky dotazování více než 1 500 vedoucích pracovníků firem z padesáti sedmi zemí světa včetně České republiky. V příštích dvanácti měsících se chystá uskutečnit nějakou akvizici pouze 31 % respondentů, zatímco v říjnu 2011 plánovalo akvizici 41 % respondentů, což představuje pokles o čtvrtinu a vůbec nejnižší hodnotu od zahájení pravidelného průzkumu v roce 2009. Naproti tomu počet podniků plánujících prodeje aktiv se zvýšil z 26 % na 31 %. Stále více podniků tak zvažuje prodeje aktiv ve snaze nashromáždit hotovost a omezit vedlejší činnosti. 

„Současnou situaci charakterizuje spíše opatrnost než důvěra v trh, ačkoliv nynější podmínky jsou oživení aktivit mimořádně nakloněné. Díky snazšímu přístupu k úvěrům a nahromaděné hotovosti disponují firmy nezbytnými prostředky, jejich chuť investovat však brzdí nejistota ohledně vývoje globální ekonomiky. Současná opatrnost se přitom promítá i do dlouhodobého hodnocení faktorů, které podniky považují z hlediska fúzí a akvizic za důležité,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství Ernst & Young ve střední a jihovýchodní Evropě.

 

Život je jinde

Výsledky provedeného průzkumu pak vztah mezi důvěrou ve fungování hospodářských mechanismů a počtem uzavíraných obchodů jasně ilustrují – celkový objem fúzí a akvizic v prvním čtvrtletí roku 2012 poklesl celosvětově o 22 %. Více odhodlání k akvizicím mají společnosti působící v sektoru finančních služeb, biologických věd, ropného a plynárenského průmyslu, technologií a spotřebního zboží. Naopak v hutnictví a hornictví, automobilovém průmyslu či sektoru veřejných služeb již takový optimismus ohledně budoucích fúzí a akvizic nepanuje. Největší apetit přitom vykazují společnosti sídlící v Indii, Velké Británii, USA a Německu. K zemím, které účastníci průzkumu v této souvislosti považují za nejperspektivnější, patří USA, Indie, Turecko, Rusko, Čína a Brazílie.

 

Akvizice? Ve znamení hotovosti 

Silné provozní výsledky, snižování nákladů a eliminace rizik přispěly k tomu, že se předním světovým hráčům podařilo nashromáždit značné zásoby hotovosti. Z podniků, které dle průzkumu fúze či akvizice již realizují, případně takové obchody plánují, plánuje využít hotovost jako primární zdroj financování téměř polovina dotázaných. Obliba dluhového financování mírně stoupla, především kvůli nízkým nákladům na úvěry, respektive jejich snazší dostupnosti. Podíl společností, jež by nyní akvizici pomocí dluhu financovaly, vzrostl na 39 % z 33 % před šesti měsíci. V České republice je situace výrazně lepší – primárně úvěrem plánuje akvizice financovat 58 % podniků.

 

Vzestupný trend prodejů 

Celkově konzervativní postoj firem vůči fúzím a akvizicím se odráží v jejich snaze vytvářet hodnotu prostřednictvím organického růstu, optimalizace portfolia a prodejů. Počet společností, které uvažují o prodeji aktiv v následujících dvanácti měsících, narostl z 26 % v říjnu 2011 na nynějších 31 %. 

Matěj Turek, manažer oddělení transakčního poradenství v České republice vysvětluje: „Firmy usilují o zefektivnění svých činností a zároveň stále kupí hotovost. Více podniků se aktuálně orientuje spíše směrem dovnitř – na správu vlastního portfolia a vedlejších činností – než směrem ven, tedy na potenciální kupní příležitosti. Prodeje jsou na programu dne obzvláště v Severní Americe. Jsme však přesvědčeni, že jejich počet v následujících měsících poroste i v Evropě a Japonsku, neboť společnosti budou chtít obnovit své pozice ohrožené krizí eurozóny a zároveň se připravit na ohlašované zlepšení stavu ekonomiky.“ Problémem však zůstávají rozdíly ve vnímání hodnoty mezi prodávajícími a kupci – 36 % zahraničních a 52 % domácích respondentů se domnívá, že rozdíl v ocenění aktiv mezi prodejci a kupci přesahuje v průměru 20 %.

 

Optimističtější prognózy a posun na rozvinutých trzích 

Průzkum jasně ukázal, že optimismus týkající se hospodářského vývoje ovlivňuje náladu v podnikatelském sektoru jako celku. Ve srovnání s 26 % respondentů, kteří byli o zlepšování globální ekonomické situace přesvědčeni před půl rokem, se tento ukazatel nyní zdvojnásobil na 52 %. V letošním dubnu tak pesimistický názor zastávalo pouze 20 % dotazovaných oproti 37 % v říjnu 2011. Situace v ČR kopíruje vývoj ve světě: O zlepšování globální situace je přesvědčeno dokonce 82 % domácích respondentů. 

O sílící důvěře v celkový ekonomický vývoj vypovídají rovněž další faktory, konkrétně vyšší očekávané zisky, růst zaměstnanosti, vyšší dostupnost úvěrového financování a zkvalitnění právního prostředí. Jediný ukazatel, kde v této souvislosti došlo k propadu, se týká názoru podniků na krátkodobou stabilitu, v niž věří jen 5 % respondentů oproti 14 % v říjnu 2011.

 

Vše je velmi vratké  

Důvěra ve stav ekonomiky a podnikatelského prostředí stoupla hlavně v USA a vybraných státech Evropy, včetně Francie, Velké Británie a také České republiky. Naproti tomu míra důvěry v rámci rozvíjejících se trhů, ačkoliv jde o mnohem rozsáhlejší skupinu, zůstala buď na stejné úrovni či poklesla. 

Matěj Turek doplňuje: „Uvolnění napětí v eurozóně po poslední restrukturalizaci řeckého dluhu, spolu s optimističtějšími vyhlídkami amerického hospodářství proti konci roku 2011, posílilo víru podniků v celkové ozdravení světové ekonomiky. Celých 86 % respondentů z řad vedoucích pracovníků globálně působících korporací však zároveň připouští, že potíže eurozóny mají trvající dopad na činnost jejich firmy. Rostoucí důvěra v ekonomickou situaci tak může stát na velice vratkých základech.“

 

Výhled do budoucna 

I přes pozitivní vývoj ekonomických ukazatelů a mírný nárůst důvěry jsou firmy ve svých výhledech neustále velice obezřetné, především pak ve vztahu k nejbližšímu období. 

„Nejistý charakter oživení globální ekonomiky snižuje ochotu podniků investovat do fúzí a akvizic čas a prostředky. I nadále proto budou firmy uplatňovat obranný styl, který se projevuje kumulováním hotovosti. K tomu, aby s těmito přebytky nějakým způsobem naložily, je může přimět například tlak ze strany akcionářů. Pokud se tak stane, mohla by aktivita v oblasti fúzí a akvizic opět růst,“ dodává Vladislav Severa. 

 

 

Zdroj: Ernst & Young

 

 

Foto: © bit.it - Fotolia.com

FIN24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?