Hlavní navigace

SEFIRA uvádí na trh nový produkt: OBELISK Signing Portal

Sdílet

 Autor: SEFIRA
Společnost SEFIRA rozšiřuje své portfolio o nový produkt, který reaguje na potřebu organizací centralizovat podpis elektronických dokumentů a služby digitální důvěry do jednoho místa.

Elektronický podpis vnáší do světa elektronických dokumentů důvěru a umožňuje organizacím digitalizovat obchodní procesy, urychlovat je a zvyšovat jejich spolehlivost. Praxe může být komplikovaná a přinášet řadu otázek:

  • Který elektronický podpis je v dané situací správný – prostý, biometrický, dosvědčený, zaručený, uznávaný, nebo kvalifikovaný?
  • Je lepší využívat externí službu, nebo podepisovat lokálně např. s využitím čipové karty nebo tokenu? 
  • Co když je praktické, finančně výhodné a v souladu se zákonem používat různé typy elektronických podpisů? 
  • Který certifikát mám pro podpis použít? 
  • Co když různé aplikace implementují elektronický podpis různě nebo mají s jeho implementací potíže? 
  • Bude mít výměna dodavatele nebo technologie elektronického podpisu dopady na byznys systémy? 
  • Máme to v naší organizaci pod kontrolou? 
  • Nešlo by to dělat srozumitelně a především uživatelsky přívětivě?

Snaha dát odpověď na tyto otázky stála u zrodu aplikace OBELISK Signing Portal.

OBELISK Signing Portal
Bezpečná a uživatelsky přívětivá platforma pro sdílení, schvalování a podepisování elektronických dokumentů. Jde o jedno místo podepisování napříč celou organizací, pro zaměstnance i management, obchodní partnery i zákazníky, občany i zaměstnance státní správy a samosprávy. Podepisovat je navíc možné i z mobilních platforem.

Nový produkt OBELISK Signing Portal umožňuje uživateli i organizaci elegantně zvládnout a uřídit proces podepisování v digitálním prostředí, volit správné prostředky a požadovanou míru důvěry. V kombinaci s partnerskými řešeními např. z oblasti lidských zdrojů, DMS/ECM, PLM ve výrobních organizacích či zdravotnickými informačními systémy přináší OBELISK Signing Portal komplexní řešení pro rozmanité segmenty trhu, ať už jde o faktury, personální dokumenty nebo dodavatelské či zákaznické smlouvy.

„Dostat elektronický podpis různých úrovní důvěry pod centrální kontrolu je taktické. Jakmile se začne elektronický podpis implementovat v různých systémech rozdílnými způsoby, je to základ problémů s digitální důvěrou,“ říká Marián Jurík, ředitel společnosti SEFIRA.

To, že máte digitální důvěru pod kontrolou, ale neznamená, že všude využíváte pouze jeden typ elektronického podpisu či podpisovou metodu. OBELISK Signing Portal integruje různé podpisové metody a neomezuje se na určitý typ podpisu. Lze podepisovat vlastnoručně, s použitím čipové karty nebo externí službou, vše z jednoho uživatelského prostředí. V produktu je integrovaná i služba kvalifikovaného vzdáleného podpisu od externích poskytovatelů.

Z jedné aplikace může tedy management podepisovat smlouvy kvalifikovaně a zaměstnanci podle účelu a typu dokumentu jiným typem podpisu přiměřené důvěry. OBELISK Signing Portal disponuje silnými integračními nástroji a funguje jako centrální služba pro byznys aplikace, které mohou elektronický podpis jednoduchým voláním delegovat na specializovanou službu. Organizace tak dosáhne žádoucího stavu, kdy se i v různých aplikacích uživateli nabídne jednotný způsob podepisování.

OBELISK Signing Portal dále uživatelům nabízí možnost okamžitého podpisu, odloženého podpisu nebo hromadného podepisování – to jistě ocení každý, koho podepisování zdržuje v průběhu dne od hlavní náplně práce. Co lze odložit, je lepší podepsat na konci pracovního dne nebo druhý den ráno. Dokumenty počkají v OBELISK Signing Portalu ve frontě k podpisu.

Samozřejmostí je integrace na zdroje identit a autentizační mechanismy. Přemýšlíte o využití BankID, ale nevíte, jak technicky do toho? Aktuálně tuto integraci připravujeme.

V neposlední řadě OBELISK Signing Portal klade důraz na uživatelský komfort, a přispívá tak výraznou měrou k ochotě uživatele elektronický podpis akceptovat a aktivně používat. Aktivní uživatelé akcelerují digitalizaci procesů nejenom v situacích, kdy v rámci pracovních povinností podepisovat musejí, ale především v situacích, kdy je to pro ně dobrovolná volba. V situaci, kdy užitek a jednoduchost použití převažuje nad povinností.

„Pro úspěšnou implementaci je důležité odstínit uživatele od složitých technologií, a ne pro každého srozumitelných pojmů, na kterých je elektronický podpis založený. Známe z praxe, jak nepříjemná umí být orientace v různých úrovních elektronického podpisu nebo ve výběru správného certifikátu. OBELISK Signing Portal vnáší do světa elektronických podpisů přehlednost, intuitivnost a příjemný uživatelský zážitek, “ uvádí Marián Jurík.

Elektronickým podpisem příběh digitální důvěry teprve začíná. OBELISK Signing Portal je integrovaný s dalšími moduly platformy OBELISK – Seal, Validator, Trusted Archive, Storage. Tento celek tvoří komplexní řešení digitální důvěry a dlouhodobého fyzického uložení dokumentů v HW úložištích. Digitalizační platforma OBELISK tak v praxi implementuje principy „Digital Trust as a Service“ a „Document as a Service“.

„Řešení OBELISK Signing Portal je určené pro podniky různých velikostí a my věříme, že bude přínosem pro každou organizaci, která se rozhodla jít cestou digitalizace,“ dodává Marián Jurík.

Online představení OBELISK Signing Portal

Chcete získat více informací o novém řešení pro vytváření elektronických podpisů a řízení oběhu dokumentů ve vaší společnosti?

» Přihlaste se na seminář

Byl pro vás článek přínosný?