Hlavní navigace

Sledujete v kabině erotický film? V kině ale nejste…

13. 5. 2010

Sdílet

Evropský soudní dvůr (ESD) vydal v březnu 2010 ve věci C-03/09 Erotic Center BVBA proti belgickému státu (Belgische Staat) rozhodnutí týkající se uplatňování snížené sazby daně z přidané hodnoty ze strany členských států.

Jednalo se o případ z roku 2004 v Belgii. Konkrétně se jednalo o výklad pojmu „kino“ podle šesté směrnice o dani z přidané hodnoty. Pro vstupy do kin mohou totiž členské státy uplatnit podle přílohy H uvedené směrnice sníženou sazbu daně. ESD se zabýval otázkou, co všechno se dá pod pojem „oprávnění vstupu do kin“ podřadit.

Již podle předešlých rozhodnutí ESD ustanovení, která mají povahu výjimky z určité zásady, musí být vykládána striktně. Evropská komise v tomto případě dále zdůraznila, že společným znakem rozličných události a zařízení, jejich výčet podává příloha H výše uvedené směrnice je to, že jsou tyto události a zařízení přístupné veřejnosti na základě předchozího zaplacení oprávnění ke vstupu, které všem osobám, jež si je opatří, zjednává právo společně využívat kulturních a zábavních služeb, jimiž se vyznačují tyto události a zařízení.

Podle rozsudku ESD oprávnění vstupu do kina nezahrnuje platbu jediného spotřebitele za účelem využití individualizovaného sledování jednoho či více filmů anebo výňatku filmů v soukromém prostoru, tedy kabiny, o něž se v tomto případě jednalo.

 

Václav Olšanský je daňový poradce

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?