Hlavní navigace

Do 17. června mají firmy možnost přihlásit se o 150 tisíc korun

14. 5. 2010

Sdílet

Přestože má EU, respektive ČR, hustou síť institucí terciárního vzdělávání a výzkumných pracovišť, vadí nízká intenzita přenosu vědeckých znalostí do praxe, jde o tzv. „znalostní paradox“.

Nejrůznější nástroje na podporu inovací a transferu technologií se znalostní paradox snaží s větším či menším úspěchem eliminovat. Inovační vouchery se ukázaly být jedním z nejúčinnějších tím, že se snaží překonat značnou oddělenost a vzájemnou nedůvěru výzkumné a podnikatelské sféry.

Inovace jsou základem rozvoje každého podniku – ať už hovoříme o inovaci podnikatelského systému, firemního procesu či výrobku. Řada firem (zejména malých a středních) však nemá, případně v současné době nechce uvolňovat dostatečné finanční zdroje na vlastní výzkum a vývoj. Na druhou stranu však podnikatelé trpí zároveň rezervovaností vůči tomu, aby řešení svého problému zadávali externímu partnerovi. Tento postoj může mít různé příčiny:

  • obavy z úniku informací (znalostí trhu apod.);
  • neznalost toho, že by někdo mimo společnost byl schopen zjednodušit nebo urychlit rozvoj společnosti;
  • nedůvěru vůči poskytovatelům znalostí, a specificky vůči vysokým školám; obavy z administrativní náročnosti,    netransparentnosti a nespolehlivosti;
  • neschopnost navazovat kontakty a spolupracovat.
  •  

Vynález z Limburgu se ujal… 

Inovační vouchery pomáhají podnikatele přesvědčit, že jsou zde poskytovatelé znalostí, kteří jejich problém umí efektivně a bez rizik vyřešit. Představují jednorázovou dotaci podnikateli určenou na nákup služeb/znalostí od jejího poskytovatele/vědecko-výzkumných pracovišť. Získaná znalost by měla být pro podnikatele nová a měla by usnadnit inovaci vlastního produktu, procesu nebo služby.

Předpokladem je, že na tyto pilotní projekty strany navážou dlouhodobějším vztahem a budou spolupracovat na náročnějších projektech i v budoucnosti. Inovační vouchery pomáhají na jedné straně zvýšit konkurenceschopnost menších a středních podnikatelů, na straně druhé zefektivnit komercionalizaci výzkumu na vysokých školách.

Myšlenka inovačních voucherů se zrodila asi před patnácti lety v nizozemské provincii Limburg, odkud se rozšířila i do dalších zemí. Ukazuje se, že i relativně nízká hodnota voucheru je dostatečným stimulem pro velké množství firem, které by jinak o spolupráci s výzkumnými institucemi neuvažovaly. Na holandský úspěch navázalo jako první v České republice Jihomoravské inovační centrum, které za přispění statutárního města Brna zrealizovalo první úspěšnou výzvu na podzim 2009. 

 

…v Brně

„Ukázalo se, že věda v Brně může podnikům nabídnout špičkový aplikovaný výzkum,“ vyjádřil spokojenost s výsledky projektu brněnský primátor, Roman Onderka. Šedesát procent žadatelů s výzkumnými institucemi předtím nikdy nespolupracovalo a téměř polovina přihlášených firem pocházela z jiného než Jihomoravského kraje. „Rozhodli jsme se proto finančně podpořit inovační vouchery i v letošním roce. Ve střednědobém horizontu se efekt tohoto projektu může pozitivně projevit také v boji s hospodářskou krizí a posílit město i region,“ doplnil Onderka. O inovační voucher v loňském roce požádalo na 200 českých podniků. V letošním roce je k dispozici přes sedm milionů korun. Firmy mohou o dotaci až 150 tisíc korun požádat do 17. června 2010.

Inovační vouchery by měly rovněž přispět k lepšímu nastavení systému transferu technologií brněnských vědecko-výzkumných institucí. Připravují tak regionální výzkumné prostředí na vznik center špičkového výzkumu, jakými jsou zejména Středoevropský technologický institut (CEITEC) a Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC). Dlouhodobá komerční partnerství budou klíčová pro udržitelnost těchto velkých infrastrukturních projektů.

Firmy, které získaly voucher v loňském roce, už v současné době realizují zakázky s brněnskými univerzitami. Prvním, kdo spolupráci úspěšně dokončil, je společnost INVEA-TECH. Spolu s Vysokým učením technickým v Brně inovovala sondu pro monitorování vysokorychlostních sítí. Rostislav Vocilka, jednatel společnosti, získanou zkušenost se spoluprací s vysokou školou hodnotil pozitivně. Uvedl, že i v budoucnu budou zvažovat spolupráci s výzkumnými institucemi jako jednu z možností posílení technologického zázemí firmy. Inovační voucher vnímá jako velmi efektivní nástroj. Kladně hodnotí i minimální administrativu spojenou s žádostí a proplacením dotace. 

 

Než dozrají třešně… 

Sběr žádostí probíhá v termínu 26. dubna až 17. června t. r. prostřednictvím internetových stránek www.inovacnivouchery.cz. Žadatelé by měli už k přihlašovacímu formuláři přiložit nabídku od poskytovatele znalostí, se kterou si předem spolupráci dohodnou. Vybrat si budou moci nově kromě čtyř brněnských univerzit i ze čtyř ústavů Akademie věd ČR. Jako opatření, které by mělo zkvalitnit podávané žádosti, byla zavedena finanční spoluúčast firmy ve výši 25 procent hodnoty zakázky.

Výběr firem proběhne stejným způsobem jako v loňském roce. Projektové záměry nejprve zhodnotí po formální i věcné stránce odborná komise. Způsobilé žádosti pak budou slosovány. „Tento systém výběru se nám v loňském roce velice osvědčil. Firmy si pochvalovaly zejména jeho rychlost a transparentnost,“ vysvětluje neobvyklý mechanismus selekce Jiří Hudeček, ředitel Jihomoravského inovačního centra. Dalším plusem je, že již týden po ukončení sběru žádostí jsou vybráni příjemci voucheru. Na konci června tedy proběhne pod taktovkou brněnského primátora slavnostní losování. „Hlavním cíle je, aby si firmy spolupráci s výzkumnou institucí vyzkoušely a pokud budou spokojeny, v budoucnu se na ni již vrátí samy,“ uzavírá Hudeček.

 

Autor je projektový manažer Jihomoravského inovačního centra

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?