Hlavní navigace

Sloni troubí na choboty od pondělka do soboty. V Indii je ovšem nekoupíte, zkuste Grónsko

26. 9. 2012

Sdílet

 Autor: © varijanta - Fotolia.com
Konzultantská činnost v sobě obnáší spoustu zajímavého nového poznání, které konzultant, kromě svých obvyklých aktivit, jež se v mém případě jinak odvíjejí od korporátního finančního poradenství, získává prostřednictvím zadání či přání klienta. Z praxe jsem již zvyklý na ledascos, ale když mi asi před měsícem zazvonil mobil a dotyčný, který se na mě obrátil na doporučení mých jiných obchodních partnerů, na následné schůzce sdělil, že chce koupit několik slonů z Indie pro cirkus, byl jsem dost překvapen.

Výzva je ovšem výzva a tak jsem začal sondovat, zda je možné do Česka dovézt slony a pokud ano, za jakých podmínek. Zásadní informace mi poskytla MVDr. Mária Čemanová z Ústřední veterinární správy – odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu. Z jejích informací vyplynulo, že dovoz kopytníků a tudíž i slonů je v rámci EU harmonizovaný a řídí se nařízením Komise (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejích částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení. 

Všeobecně je dovoz kopytníků podle uvedeného nařízení velice přísný a omezený. Je povoleno dovážet kopytníky pouze ze třetích zemí, které jsou uvedené na seznamu třetích zemí v příloze I, části 1 uvedeného nařízení. V případě dovozu slonů je to možné pouze z Kanady (určitá část země), Chile, Grónska, Chorvatska, Islandu, Nového Zélandu, z ostrova Saint-Pierre a Miquelon a také ze Švýcarska (tady se ale dovoz řídí pravidly platnými pro přesun v rámci EU).

 

V Čechách prostě nemocné kopytníky nechceme...

Zásilka zvířat musí pocházet ze schváleného zařízení a musí ji doprovázet příslušné veterinární osvědčení (RUM) potvrzené úředním veterinárním lékařem. Veterinární osvědčení najdete zde. Zvířata před dovozem musí splnit všechny požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení, popřípadě i další požadované dodatečné záruky, přičemž platí, že zvířata musí v zařízení původu pobývat od narození nebo alespoň posledních šest měsíců před odesláním do EU. Kopytníci podléhají při dovozu do EU pohraniční veterinární kontrole na pohraniční veterinární stanici (PVS). Seznam PVS v jednotlivých členských státech včetně uvedení kategorií, pro jejichž kontrolu jsou schválené, stanovuje rozhodnutí 2009/821/ES. Výčet PVS včetně kontaktů na ně lze najít zase zde.

V ČR se nachází pouze jedna PVS na letišti Praha-Ruzyně. Dovozce nebo jeho zástupce popřípadě jiná osoba zodpovědná za náklad je povinna uvědomit předem pohraniční veterinární stanici o příchodu zásilky. Provádí se to zasláním vyplněné první části SVVD (společný veterinární vstupní doklad), který najdete tady. Zaslán na danou PVS může být například e-mailem, faxem nebo přes systém TRACES. Po dovozu do EU kopytníci musí zůstat v hospodářství určení minimálně třicet dnů.

 

Založte si vlastní zoologickou zahradu  

Indie na seznamu schválených třetích zemí uvedena není a to znamená, že odtud dovoz slonů možný není. Byla by tady pouze jedna možnost a to převoz slonů z této třetí země do schváleného zařízení v některé ze schválených třetích zemí na seznamu (např. do Chorvatska). Ve schváleném zařízení by sloni museli pobývat minimálně šest měsíců a museli by podstoupit požadovaná vyšetření uvedená ve veterinárním osvědčení (RUM). Na místě je ovšem otázka, za jakých podmínek a jestli vůbec by to bylo možné, aby byli sloni převezeni do schválené třetí země (např. do již zmíněného Chorvatska). 

Díky paní doktorce Čemanové jsem měl naprosto jasné a konkrétní informace, co musí být splněno. Nyní bylo zapotřebí zjistit, zda je slony vůbec možné z Indie dovézt. Spojil jsem se proto s obchodním oddělením Indického velvyslanectví v Praze, kam jsem nejdříve zaslal e-mail se svým dotazem na dovoz slonů. Druhý den se mi ozvala asistentka obchodního rady, která mi bohužel sdělila, že sloni v Indii patří mezi chráněná zvířata, a je možné, po splnění všech požadavků, je pouze vyvézt na základě mezivládních smluv pro zoologické zahrady. 

S uvedenými závěry jsem seznámil svého klienta. Byl sice smutný, že své slony neuvidí, ale zároveň dostal jasné informace o daném stavu věci.

 

Cloud24

 

Autor je korporátní finanční konzultant

Byl pro vás článek přínosný?