Hlavní navigace

Slovensko: Podkapitalizácia – opätovné zavedenie analyzované Ministerstvom financií SR

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Ministerstvo financií SR v súčasnosti analyzuje možnosť opätovného zavedenia pravidiel podkapitalizácie do slovenskej daňovej legislatívy.

V internom dokumente, ktorý bol odoslaný na pripomienkovanie Slovenskej komore daňových poradcov, vyjadrilo ministerstvo názor, že nízka kapitalizácia predstavuje techniku potenciálnej daňovej optimalizácie pre skrytú distribúciu ziskov. Podľa názoru ministerstva sa zisky distribuujú vo forme daňovo odpočítateľných úrokov spojených s financovaním nadmerného úveru, ktorý je vyplácaný spriazneným osobám.

 

Podľa ministerstva existujú dve metódy daňovej optimalizácie v súvislosti s úvermi od spriaznených osôb:

* poskytnutie úveru presahujúceho potreby spoločnosti alebo

* úrokové platby presahujúce úrokové sadzby podľa princípu nezávislého vzťahu.

Na základe návrhu prezentovaného ministerstvom by opätovné zavedenie pravidiel podkapitalizácie mohlo byť formulované ako odopretie možnosti odpočítania od základu dane nákladových úrokov (okrem úrokových nákladov, ktoré boli kapitalizované do obstarávacej ceny majetku), ktoré sú prisúditeľné k priemernému stavu úverov počas zdaňovacieho obdobia od veriteľa, ktorý je zahraničnou závislou osobou, ktorý presahuje:

* u príjemcu úveru a pôžičky, ktorým je banka alebo poisťovňa, šesťnásobok (alternatívne desaťnásobok) výšky vlastného imania vykázaného k prvému dňu zdaňovacieho obdobia, za ktoré je výška úrokov vyčíslovaná;

* v ostatných prípadoch štvornásobok (alternatívne šesťnásobok) výšky vlastného imania vykázaného k prvému dňu zdaňovacieho obdobia, za ktoré je výška úrokov vyčíslovaná.

Slovensko aplikovalo pravidlá podkapitalizácie do konca roka 2003, pričom boli zrušené daňovou reformou od roku 2004. Zámer opäť zaviesť pravidlá podkapitalizácie od roku 2010 bol odložený na rok 2011, ale nakoniec boli navrhnuté ustanovenia odstránené zo slovenského zákona o dani z príjmov a v súčasnosti sa pravidlá podkapitalizácie na Slovensku neaplikujú.

Nové pravidlá, ak budú prijaté, by mali nadobudnúť platnosť 1. januára 2015. Na základe návrhu ministerstva by nové ustanovenia o podkapitalizácii mali postihnúť všetky existujúce dohody a zmluvy o úveroch a pôžičkách, vrátane tých, ktoré boli uzavreté pred 1. januárom 2015.

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?