Hlavní navigace

Stanislav Sýkora, Asseco Solutions: cash flow uhlídáte on-line i na koupališti

20. 6. 2012

Sdílet

 Autor: © nyul - Fotolia.com
„Účetnictví bez ERP je jen osamoceným ostrůvkem v moři, říká Stanislav Sýkora, generální ředitel softwarového domu Asseco Solutions.

Firma, která nemá podnikový informační systém (ERP), stojí dnes už poněkud opodál… Ruku v ruce s očekávaným zvýšením produktivity práce jde vyhlídka na úspory na lidech a materiálu. Ale kdy se vlastně nákup ERP v hospodaření firmy projeví? Nejdřív je přece třeba se připravit na vzrůst výdajů: za pořízením softwaru následuje zdlouhavá implementace a vylaďování systému, školení lidí, kteří ERP obsluhují… Lze načrtnout nějaký graf nákladů a přínosů v čase? 

Tvrdit obecně, že s každým nasazením ERP klesnou firmě náklady, se opravdu nedá. To záleží na konkrétní situaci daného podniku. Znám případy, kdy počet „režijních lidí“ klesl na polovinu, protože se zautomatizovaly podnikové procesy. Pokud tento efekt nastává, pak zhruba v době několika málo měsíců po implementaci systému.

Ušetření nákladů na lidech však není jedinou možností. Například ve výrobních firmách mohou být dobře patrné úspory jak ve výrobních, tak v logistických procesech. K nejtransparentnějším úsporám však dochází při zavedení elektronického oběhu dokumentů. Před relativně nedávnou dobou jsme u nás zavedli elektronickou fakturaci. Zhruba polovina z celkem 25 tisíc faktur, které od nás ročně odcházejí, jde nyní v elektronické podobě. Velmi zajímavá je úspora financí, která díky tomu vznikla a dala se snadno vyčíslit součtem ušetřeného papíru, amortizace tiskárny, obálek, poštovného i lidské práce. Celková částka, kterou jsme takto za rok ušetřili, je zhruba dvacet korun na jeden doklad, čili v našem případě jde o 250 tisíc korun za rok. A k tomu je ještě nutné připočíst úsporu místa, pokud se doklady elektronicky též archivují.

Rád bych však zdůraznil, že primárním cílem pořízení ERP není vždy snížení nákladů, ale mnohdy zvýšení konkurenceschopnosti, a tedy zvýšení příjmů při zachování stejných nákladů.

 

Stanislav SýkoraV čem je výhoda Asseka Solutions jako české firmy? Reaguje snad na rozdíl od nadnárodních gigantů pružněji na změny v tuzemské legislativě? 

Ano, jsme bezesporu schopni pružně reagovat, a to jak v České, tak i Slovenské republice. Nicméně dnes se výhody, které vyplývají především z toho, že je společnost lokální nebo naopak nadnárodní, často stírají. Zákazníkům záleží na kvalitě konkrétního dodavatele a především na přístupu jeho lidí. A v této oblasti držíme velmi dobrou úroveň.

 

Asseco Solutions zavádí cloudový ERP pro malé firmy, ERP si tak už bude moci dovolit každý, i ten, kdo nemá sofistikované IT oddělení. Jak vyvrátit obavy ze zneužití dat v cloudu? 

Rozptýlení obav zákazníků ze zneužití dat má dvě roviny argumentace. První z nich je právní. Jako poskytovatel těchto systémů na sebe bereme plnou odpovědnost za data našich klientů a ujišťuji vás, že pokuty za zneužití dat jsou tak vysoké, že opravdu nestojí za to cokoli podcenit.

Druhá rovina je v podstatě psychologická. Se stoupající „internetizací“ národa si postupně stále více uživatelů zvyká na skutečnost, že svá data nemá na lokálním počítači, ale na síti. Nicméně stejně jako ve všech oblastech podnikání se i v této dělí firmy na seriózní a neseriózní. My se samozřejmě chceme počítat k oněm seriózním, a proto za data svých klientů bez výjimky odpovídáme a bráníme je před zneužitím.

 

Chystá se hybridní cloud, kde by část dat byla pod absolutní kontrolou? 

Hybridní řešení už máme vyvinuté a pilotní projekt je implementován u jednoho našeho zákazníka. Hybridní řešení je především technologickou záležitostí, kdy část systému pracuje na lokálním serveru a část v cloudu, podle potřeb konkrétního zákazníka. Očekáváme, že tento typ řešení budou klienti požadovat stále častěji. Důvodem však nebude primárně bezpečnost dat, ale jejich optimální dostupnost. Pokud jde někomu o to, mít data pod absolutní kontrolou, může dnes také využít svůj vlastní lokální cloud.

 

Proč nestačí účetní systém, proč je třeba pořizovat ERP? 

ERP má podstatně širší záběr než ekonomický systém. Pokrývá celý podnik, všechny procesy včetně těch, které nesouvisejí jen s účetnictvím. Účetnictví samo o sobě, pokud nemá návaznost na ostatní procesy ve firmě, je jen osamoceným ostrůvkem uprostřed moře. Využití dat v  systému ERP nabízí podstatně širší možnosti. Do něj „tečou“ nejen ekonomická data, ale také ta, jež se vážou k hlavnímu zaměření firmy, a systém pak dokáže vytvářet komplexní informace, které slouží jako kvalitní základ k řízení podniku. Například vedení výrobní organizace nezajímá pouze, kolik vydali a přijali faktur a v jakém finančním objemu, ale především jaké náklady byly vynaloženy na výrobu určitého množství výrobků, kolik je pro jejich odbyt potenciálních zákazníků a podobně. Pokud jsou k dispozici všechny tyto informace, a to v propojení s ekonomikou, lze podle nich firmu úspěšně řídit.

 

CFO zajímá stav pohledávek, stav zásob, obrat, zisk, celkové cash flow atd. Ve skutečnosti jde jen o ukazatele, informace, které se uvnitř informačního systému nacházejí... Když si finanční ředitel koupí ERP od vaší společnosti, zobrazí se mu na monitoru tyto informace on line? Uvidí je za časová období nebo podle oddělení? 

Ano, uvidí informace on-line. A to ve všech možných členěních, které bude mít zájem zobrazit. Navíc už nějakou dobu máme vyvinuté zajímavé miniaplikace do mobilních zařízení, smarthonů a iPadů. Nazývají se gadgety a umožňují manažerům získávat veškeré zvolené informace potřebné k jejich práci, jakkoli jsou daleko od své kanceláře a svého počítače.

 

soutez_casestudy

Stanislav Sýkora je místopředsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Asseco Solutions, a.s., která je producentem podnikových informačních systémů HELIOS, určených pro komerční sektor i pro oblast veřejné správy. Vystudoval VŠZ v Praze. Ve společnosti LCS International, jak se dříve firma jmenovala, pracuje od roku 1990. (O jeho současných aktivitách si lze přečíst zde).

 

Byl pro vás článek přínosný?