Hlavní navigace

Talenty ve firmách udrží pouze vypracovaný systém profesního vzdělávání

24. 5. 2011

Sdílet

Firmy musí být schopny nabídnout svým talentům nejen atraktivní plat, ale zejména možnost dalšího rozvoje formou profesního vzdělávání.

Kromě prohloubení odborných znalostí musí nabídnout dostatek prostoru pro osvojení či zdokonalení tzv. soft skills, tolik nezbytných pro každého vedoucího pracovníka. Shodli se na tom účastníci konference “Creating value through finance talent”, kterou v Praze uspořádala Asociace profesních účetních ACCA. 

Václav Prýmek, partner ve společnosti PWC Audit, přitom upozornil na zásadní význam mentoringu v otázce řízení lidských zdrojů: “Řízení lidí je především o vybudování dobrého vztahu založeném na vzájemné úctě a respektu. V případě mentoringu to platí dvojnásob. Abych si talentovaného manažera udržel, musím si k němu jako mentor vybudovat dlouhodobý a otevřený vztah, kterého docílím pouze za pomoci aktivní komunikace a zpětné vazby. Doby, kdy se manažeři setkávali se svým mentorem pouze jednou do roka, jsou již naštěstí minulostí.” 

 

Rizika secondments...

Zvláštní pozornost by měly firmy věnovat tzv. secondments, tedy pobytům pracovníků v zahraničí. U zaměstnanců jednoznačně nabývají na významu. Mohou však představovat i rizika, která nemusí být na první pohled zřejmá. Každý secondment je nutné dobře připravit, aby korespondoval se zaměřením či specializací vyslaného manažera a aby byla celková doba pobytu v zahraničí přiměřená významu a povaze daného projektu. V neposlední řadě je třeba mít na paměti následné začlenění zaměstnanců do běžících projektů. 

Nemalou roli pro rozvoj osobnosti a celkový úspěch firmy hrají inovace. Podle Kateřiny Přikrylové ze společnosti Accenture Services přijde každý zaměstnanec na jedno až dvě vylepšení za rok. Firmy by proto měly podporovat kreativitu a inovace po vzoru společnosti Google, která věnuje svým zaměstnancům 20 procent pracovního času na vlastní projekty.

 

Ženy na úsvitu kariér 

Význam inovací podtrhla i Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko. “Inovace si často mylně spojujeme pouze s oblastí technologií. Ale inovativní dokážou být všechny organizace. Například ACCA je první profesní organizací účetních, která již v roce 1909 umožnila členství ženám. My dnes dokážeme jen těžko zhodnotit, jak velký krok to tehdy musel být.”

 

Cloud24

Zdroj: ACCA

 

Byl pro vás článek přínosný?