Hlavní navigace

Telco operátoři chtějí uspět jako poskytovatelé ICT technologií

18. 8. 2010

Sdílet

Budou mít ale firmy o tyto služby zájem? Na skeptickou analýzu společnosti Ernst & Young reaguje v závěru textu Martina Kemrová, tisková mluvčí T-Mobilu.

Přestože se telekomunikační operátoři snaží své podnikové klienty přesvědčit o tom, že umí také poskytovat informační a komunikační technologie (ICT), zdaleka ještě nemají vyhráno. 56 % respondentů průzkumu se domnívá, že telekomunikační společnosti by se měly držet své hlavní podnikatelské činnosti a ne usilovat o to, aby se zavděčily všem požadavkům korporátních zákazníků. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu společnosti Ernst & Young mezi více než 350 vedoucími pracovníky IT a oddělení externích služeb zpracovaného ve spolupráci s agenturou Economist Intelligence Unit, který se zaměřil na nabídku telekomunikačních služeb pro podniky.

 

Ševče, drž se svého kopyta? 

Důvěra firem v telekomunikační společnosti jako poskytovatele informačních a komunikačních technologií (ICT) se liší. Polovina firem nepočítá s telekomunikačními společnostmi pro zajištění služeb jako jsou technická podpora, obchodní poradenství a cloud computing. Naopak třetina podniků už v současné době využívá nabídku hostingu, zabezpečení a konferenčních přenosů v rámci služeb svého telekomunikačního operátora.

„Zástupci firem si uvědomují, že výkonná síť a softwarová infrastruktura mají zásadní význam pro další zvyšování produktivity. Telekomunikační společnosti by tak mohly získat potřebný náskok pro rozvoj vedlejších služeb a služeb orientovaných více na IT,“ vysvětluje Brian Welsh, vedoucí oddělení auditu společnosti Ernst & Young v České republice a partner pro telekomunikační sektor a dodává: „Někteří klienti o využití služeb informačních a komunikačních technologií od operátorů uvažují. V této souvislosti bude pro telekomunikační společnosti zřejmě strategicky výhodnější se zaměřit na požadavky jednotlivých firem a ušít jim služby „na míru“, než nabízet široké portfolio služeb, které podniky nepotřebují nebo o ně nemají zájem.“

 

Klíčem je individuální nabídka 

Z výsledků průzkumu je zřejmé, že telekomunikační společnosti hledají v určitých oblastech nabídky ICT své místo jen obtížně. Pouze 15 % respondentů by v nadcházejícím roce uvažovalo o možném využití sdílených prostředků telekomunikačního operátora pomocí sítě (tzv. cloud computing) a jen 20 % podniků by bylo případně ochotno využít jeho poradenské služby.

U některých služeb však již operátoři zaznamenali výrazné pokroky. Více než třetině dotazovaných podniků poskytují operátoři v současné době služby týkající se web hostingu (41 %), zabezpečení sítí (40 %), konferenčních přenosů (39 %) a instalace a údržby sítě (36 %). Mnoho firemních zákazníků navíc služby typu instalace a zabezpečení sítě či telekonference a web-hosting klasifikuje jako „velmi hodnotné“, přičemž jde zároveň o služby, které nejméně polovina dotazovaných již od operátorů nakupuje nebo by jejich nákup zvažovala.

Přestože je 36 % účastníků průzkumu s nabídkou služeb svého operátora zcela spokojeno, z výsledků vyplývá, že mezi poskytováním kvalitních základních služeb a ochotou firem platit operátorovi za další služby neexistuje přímý vztah. Pokud se podniky k nákupu vedlejších služeb rozhodnou, činí tak na základě individuálně přizpůsobené nabídky.

„Cesta, jak podnikovou klientelu zaujmout, je nabízet taková inovační řešení, která jsou pro stávající IT dodavatele či interní IT oddělení komplikovaná. Příkladem může být třeba zavádění prvků IP telefonie pro komunikaci v reálném čase ve formě softwaru jako služby či komplexní řešení komunikačních potřeb,“ dodává Brian Welsh.

Odhodlání podniků investovat do telekomunikačních technologií roste, 48 % respondentů předpokládá navýšení odpovídajících výdajů v příštích dvou letech. V souvislosti s využíváním hlasových, resp. datových služeb však firmy i nadále nejčastěji poukazují na příliš vysoké náklady.

 

Přínosy konvergence pevných a mobilních služeb 

Pokud jde o posuzování výhod integrované nabídky vedlejších služeb prostřednictvím pevné a mobilní sítě jediného poskytovatele, názory respondentů se liší. Celých 39 % zástupců podniků preferuje nákup pevných i mobilních telekomunikačních služeb od stejného dodavatele. Z toho 62 % uvádí, že výdaje firmy na telekomunikace v příštích dvou letech porostou.

Brian Welsh komentuje výsledky následovně: „Je možné, že podniky usilující o konvergenci pevných a mobilních služeb kladou na telekomunikačního operátora vyšší nároky a jsou tak ze svých rozpočtů ochotny vydat na dodatečné služby více prostředků.“

„Naproti tomu pro firmy, které upřednostňují samostatné dodavatele pevných a mobilních služeb, hraje důležitější roli cena a službám ICT s přidanou hodnotou přikládají spíše menší váhu. V souladu s tím by se telekomunikační společnosti měly zaměřovat i na ty zákazníky, jimž jde o nejvýhodnější možnosti připojení v rámci obou typů sítě, pevné i mobilní.“

 

Znalost sítí – eso v rukávu telekomunikačních společností 

Větší firmy začínají upřednostňovat zejména mobilní internet: 61 % z nich považuje za prioritní výdaje na mobilní připojení a to v důsledku častějších přesunů pracovní síly (ve srovnání se 41 % u menších podniků). Kvůli rostoucímu uplatnění tzv. chytrých telefonů jsou podniková oddělení IT vystavena stále závažnějším otázkám zabezpečení sítě a správy koncových zařízení, což představuje další příležitosti pro telekomunikační společnosti.

Brian Welsh říká: „Know-how síťové infrastruktury je pro telekomunikační společnosti trumfem, s nímž je však třeba hrát velmi obezřetně. To znamená spolupracovat se zavedenými dodavateli informačních technologií a v co nejkratší době a pokud možno co nejefektivněji rozšířit svůj záběr o nové služby typu software jako služba nebo cloud computing.“

„Není v silách telekomunikačních společností dostát veškerým požadavkům, svou znalost sítí však mohou využít k tomu, aby na trhu získaly výhodnější postavení,“ dodává Brian Welsh.

 

K výše uvedené analýze společnosti Ernst & Young podotkla Martina Kemrová, senior manažerka firemní komunikace a tisková mluvčí: 

Rozdělení telekomunikací a ICT již dávno nemá tak přesné hranice. T-Mobile je přesvědčen, že telco společnost s důkladným technologickým i personálním zázemím i know-how je velmi perspektivním dodavatelem ICT služeb a to nejen pro velké firemní klienty, ale také především pro zákazníky VSE/SME segmentu. Zvláště pro menší klienty je mnohem výhodnější ICT služby outsourcovat - HW a SW nemusí pořídit do majetku, servery mohou hostovat, na správu zařízení nemusí najímat specializované pracovníky. Dodávka těchto služeb od telekomunikační společnosti může být navíc výhodnější a jednodušší, zvlášť pokud zákazník zároveň zvolí telekomunikační služby od stejného dodavatele.

 

Zdroj: Ernst & Young, T-Mobile

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?