Hlavní navigace

Těžko předvídatelná novelizace nového občanského zákoníku?

8. 11. 2014

Sdílet

 Autor: © Maksym Yemelyanov - Fotolia.com
O případné novelizaci občanského zákoníku se začalo hovořit snad ještě před okamžikem jeho účinnosti, tedy před 1. lednem 2014.

S letošními změnami v personálním obsazení na příslušných postech na ministerstvu spravedlnosti tyto tendence ještě zesílily a v rámci ministerstva byl ustanoven legislativní tým právních odborníků věnujících se přípravě novely.

 

Část návrhu novely zveřejněná 20. srpna 2014

Zveřejněný dokument zasáhl samotné základní zásady občanského práva, tedy úvodní ustanovení občanského zákoníku, dále měnil ustanovení, jež se týkají právnických i fyzických osob a jejich opatrovnictví, úpravu dědického práva a obsahoval i komplexní změnu úpravy spotřebitelských smluv.

Vzhledem ke svému rozsahu a významu zásahu jednotlivých změn do samotných základů občanského práva se ovšem návrh nesetkal s vřelým přijetím ani u odborné veřejnosti ani napříč politickými stranami. Mnohé změny jsou kritizovány jako zbytečné či unáhlené. Předmětem kritiky bývá také samotné složení legislativního týmu, který tvoří pouze několik odborníků.

 

„Rychlá technická novela“

Ministerstvo na kritiku zareagovalo prohlášením, dle kterého hodlá významně rozšířit tým odborníků, kteří novelu připravují. Zároveň přehodnotilo svůj původně uveřejněný návrh, když navrhlo tzv. rychlou technickou novelu, která by v rámci 12 ustanovení zákona měla co nejdříve řešit opravdu palčivé problémy občanského zákoníku, například vyžadování souhlasu spoluvlastníků s některými dispozicemi se spoluvlastněným majetkem, či požadavek na udělení plných mocí ve formě notářského zápisu.

 

Další očekávání

V současné době se tedy zdá, že můžeme každým okamžikem očekávat předložení této rychlé technické novely. Následně má legislativní tým v plánu během roku 2016 dokončit návrh rozsáhlejší novelizace. Jelikož k původnímu zveřejněnému návrhu jsme měli několik zásadních výhrad, doufáme, že bude postupně přepracován. Rozhodně v něm totiž nešlo o novelizaci pouhých nutných nedostatků zákona, ač to tak bylo autory deklarováno.

Ačkoliv má nový občanský zákoník a s ním související právní předpisy přirozeně své chyby a vyjasnění některých problémů – třeba formy plných mocí udělovaných pro účely zastupování společnosti či rozdělení vlastních zdrojů v akciových společnostech – je více než žádoucí, máme za to, že po pouhých 10 měsících účinnosti je příliš brzy na změnu základních principů nového zákona. Navíc zdaleka ne všechny výtky směřované na občanský zákoník jsou vždy přesné a oprávněné.

 

 

soutez_casestudy

 Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?