Hlavní navigace

Zavádí se posuzování ekonomické stability daňových subjektů pro účely spotřebních daní

8. 11. 2014

Sdílet

 Autor: © ShkYo30 - Fotolia.com
Do druhého čtení v Poslanecké sněmovně putuje vládní návrh novely zákona o spotřebních daních.

Mezi hlavní oblasti novely patří:

*Vznik registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji. Zvláštní minerální oleje budou vymezeny přímo zákonem, a to vazbou kódu celní nomenklatury a technických vlastností. Mělo by se jednat například o oleje používané k obrábění kovů, k uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje, ložiskové oleje, oleje pro technologické účely, oleje pro kalení a přenos tepla, textilní oleje a ostatní mazací oleje. Povinnosti spojené s registrem se budou vztahovat na osoby, které nabývají tyto oleje volně ložené nebo umístěné v baleních přesahujících 220 litrů.

* Zvýšení maximálního limitu zajištění spotřební daně z minerálních olejů u daňových skladů ze současných 100 milionů korun na 1,5 miliardy korun.

* Zpřísnění povolovacího řízení pro držitele povolení vydávaných dle zákona o spotřebních daních (např. povolení oprávněného příjemce či povolení k provozování daňového skladu); přísnější kritéria pro posuzování daňové spolehlivosti, trestní bezúhonnosti, bezdlužnosti či ekonomické stability daňových subjektů. Pro tyto účely připravilo ministerstvo financí návrh vyhlášky, která stanovuje způsob určení a požadovanou úroveň ukazatelů ekonomické stability. Podmínka ekonomické stability poskytne záruku, že příslušným povolením dle zákona o spotřebních daních bude disponovat pouze finančně stabilní subjekt, který je schopen dostát svým případným závazkům vyplývajícím z příslušných povolení.

 

 

 

ICTrocenka

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?