Hlavní navigace

Turecko: Zvažujete export?

21. 5. 2014

Sdílet

 Autor: © MasterLu - Fotolia.com
Navzdory silným obchodním a finančním vazbám s Evropou přestálo Turecko globální hospodářskou krizi v roce 2008 poměrně dobře. Růst reálného HDP zrychlil v roce 2013 na více než 4 %, a to díky pro-cyklické fiskální a měnové politice, i když uprostřed politické nejistoty v roce 2014 pravděpodobně růst HDP zpomalí na méně než 2,5 %.

Mezi hlavní brzdy hospodářského růstu v Turecku patří nízké domácí úspory. Země však obecně stojí na silných ekonomických základech – má jen mírný zahraniční dluh, dobře diverzifikovaný export a solidní veřejné finance. Hodnota českého exportu do Turecka byla v loňském roce přes 43 miliard Kč (43 232 694 tis. Kč, zdroj www.czso.cz), což jej řadí mezi významné obchodní partnery ČR.

 

Achillova pata Turecka 

Celosvětově nižší chuť riskovat na rozvíjejících se trzích odkryla tureckou Achillovu patu: velký strukturální deficit běžného účtu financovaný krátkodobými kapitálovými toky a nízkou míru úspor, která přispívá k prudkému růstu a poklesu hospodářských cyklů. Nedávné politické zmatky zvýšily averzi zahraničních investorů a vedly k prudkému odlivu kapitálu a znehodnocení liry. Centrální banka reagovala ostrým zvýšením úrokových sazeb a od té doby lira poněkud posílila, ale zůstává slabá, což pozitivně ovlivňuje vnější konkurenceschopnost, ale má negativní vliv na firemní sektor. Devizové úvěry nefinančních podniků se totiž v průběhu posledních pěti let rapidně zvýšily, a to zejména v oblasti energetiky, stavebnictví a v realitách. Skupina CREDENDO GROUP vzhledem k vzrůstajícím nákladům na financování a nízkým vyhlídkám na hospodářský růst nedávno snížila hodnocení komerčních rizik.

 

Krátkodobé politické riziko zůstává mírné 

Prudký nárůst krátkodobého dluhu v posledních pěti letech vyvinul tlak na míru krátkodobého politického rizika, které představuje likviditu země. Nicméně krátkodobé politické riziko stále zůstává mírné a je dále zmírňováno zdravou úrovní devizových rezerv, které pokrývají více než 4,5 měsíce dovozu. Středně a dlouhodobé politické riziko, které představuje platební schopnost země je poněkud narušeno vysokým schodkem běžného účtu, nízkou mírou úspor, velkou energetickou závislostí a stejně tak politickou nejistotou před nadcházejícími klíčovými volbami a uprostřed křehkého mírového procesu s Kurdy. Přetrvávající kurdská otázka zůstává hrozbou pro domácí stabilitu, avšak vnější vztahy jsou i přes nevypořádané spory s Arménií a Kyprem, víceméně stabilní. Pozitivem jsou silné ekonomické základy Turecka – dobře diverzifikovaný export, solidní veřejné finance a jen mírné břemeno vnějšího dluhu. Bankovní sektor je dobře regulovaný a kapitálově vybavený, přestože je silně závislý na krátkodobých zdrojích.

 

FIN24

Bližší informace najdete zde a na www.kupeg.cz

 

Byl pro vás článek přínosný?