Hlavní navigace

Faktoring: finance pro časy dobré i zlé

16. 5. 2014

Sdílet

 Autor: © aihumnoi - Fotolia.com
Firmy se často zbytečně obávají, že je faktoring pro ně drahý, nebo jim odradí odběratele.

V prvním čtvrtletí letošního roku rekordně zájem firem o faktoringové financování. Trh reprezentovaný Asociací factoringových společností České republiky (AFS ČR) zaznamenal souhrnnou hodnotu postoupených pohledávek ve výši 38,3 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 25,5 %. Je zvýšený zájem firem o faktoring známkou nastupujícího ekonomického růstu, nebo spíše přetrvávajících obav z přetrvávající nevalné platební morálky v obchodních vztazích?

 

Dvojí role faktoringu 

Primární funkcí faktoringu je financování krátkodobých potřeb firem formou postoupení pohledávek. Umožňuje jim poskytnout poměrně rychle, flexibilně a plynule získávat provozní kapitál a posiluje jejich konkurenceschopnost na trhu, mimo jiné i proto, že dovoluje, aby nabídly dodavateli i delší lhůty splatnosti.

Kromě toho však faktoring může plnit i další roli. Snižuje riziko nezaplacení pohledávek (bezregresní faktroring) a tím zajišťuje finanční stabilitu firem. Navíc většina faktoringových společností poskytuje služby spojené s evidencí a správnou pohledávek, případně monitoringem obchodních partnerů. Tato druhá, neméně významná role faktoringu je užitečná zejména v dobách ekonomické krize či recese, kdy se zpravidla zhoršuje platební morálka odběratelů a dochází častěji k jejich krachu. Faktoring jako forma mimobankovního financování podnikatelské činnosti hraje významnou v krizových obdobích také proto, že banky bývají opatrnější a nejeví tak velkou ochotu financovat provozní potřeby firem, zejména těch malých a středních. Z této role faktoringu tedy vyplývá, že poptávka po něm může stoupat jak v době krize, respektive recese, tak v době nastartování ekonomického růstu a větší potřeby provozního kapitálu.

 

Se splatností se nepospíchá 

Podle v polovině května zveřejněných odhadů Českého statistického úřadu v prvním kvartálu roku 2014 zrychlila česká ekonomika svůj meziroční růst ze 1,2 % na 2,0 %. Nicméně stále ještě dochází ke znepokojivým jevům, které nedají podnikatelům spát. Jedním z nich je například i mírně rostoucí doba splatnosti pohledávek, kterou zachytil v březnu 2014 zveřejněný INDEX ČSOB Factoring1. České firmy v roce 2013 hradily své závazky v průměru za 76 dní, což je o den déle, než tomu bylo v roce 2012. Jde o nejhorší výsledek od roku 2009, kdy dodavatelé na své peníze čekali 77 dní. To znamená, že dodavatelé jsou nuceni čekat na své peníze stále poměrně dlouho. Nejhorší je situace ve zdravotnictví, kde se splatnost prodloužila v porovnání s rokem 2012 o 11 dnů, ve stavebnictví (10 dnů), ale i v automobilovém průmyslu (o týden).

„Firmy se v Česku stále potýkají s nedostatkem provozního kapitálu. Situace způsobuje problémy zejména malým a středním dodavatelům v některých odvětvích, neboť neschopností poskytnout odběratelům požadovaný odklad splatnosti ztrácejí konkurenceschopnost,“ komentoval údaje INDEX ČSOB Factoring Tomáš Morávek, předseda představenstva společnosti ČSOB Factoring a zároveň člen představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA). 

Zástupci největších factoringových společností na českém trhu věří, že aktuální zvýšená poptávka po faktoringu je projevem nastupujícího ekonomického oživení. Řada firem se podle nich již odrazila ode dna, nachází odbyt a hledá zdroje pro rozšíření produkce. I když ochota bank úvěrovat ekonomiku v posledních měsících roste, přece jen ne každý podnik na provozní úvěr v potřebné výši rychle dosáhne, a proto přichází ke slovu factoring.

Penetrace factoringu, posuzovaná jako poměr mezi celkovým objemem postoupených pohledávek a HDP, však zatím v České republice nedosahuje zdaleka průměrné úrovně Evropské unie. Tomáš Morávek vidí zaostávání za Evropou v tom, že český faktoringový trh rostl do roku 2008 velice dynamicky, ale následná krize a s ní související snížení zájmu o externí financování jej přibrzdilo. Karel Machytka, místopředseda představenstva a náměstek generální ředitelky pro obchod Factoringu České spořitelny, zase podotýká, že pro ještě širší využívání factoringového financování českými firmami by určitě napomohla větší informovanost podnikatelské veřejnosti o jeho výhodách.

 

Jak je to s vyšší cenou 

V širším využití faktoringu českým firmám brání i pár překážek. Jednou z těch houževnatě přetrvávajících je obava z jeho vysoké ceny. Náklady na faktoring se skládají ze dvou složek, tou první je faktoringový poplatek za administraci spojenou s postoupením a správou pohledávek (určité procento z nominální hodnoty pohledávky) a druhou je úrok z čerpané částky. Propad faktoringu po roce 2008 a rostoucí konkurence na trhu donutily většinu faktoringových společností, nejen v České republice, ale i v celé Evropě, aby poplatky snížily. Úrokové sazby v současné době pro malé a střední firmy v podstatě odpovídají krátkodobým bankovním úvěrům. Velkým firmám nabízí velké faktoringové společnosti podmínky na míru a o ceně je možné vyjednávat.

Na rozdíl od bankovního úvěru však faktoring na vyšší cenu nabízí přidanou hodnotu v podobě služeb, jako je evidence a správa pohledávek, nebo v případě bezregresního faktoringu zajištění proti neschopnosti odběratele vyrovnat své závazky. Zajímavé je, že české firmy bezregresního faktoringu využívaly i v době ekonomické krize, kdy hrozí větší riziko nesplacení pohledávek, o něco méně, než tomu bylo v ostatních evropských státech. Alespoň tak by se dalo soudit z poměru regresního a bezregresního faktoringu v celkovém objemu postoupených pohledávek. V letech 2009 a 2010 mírně klesl a k nevětšímu meziročnímu skoku došlo až v roce 2012. V prvním  čtvrtletí 2014 objem bezregresního faktoringu vzrostl na 37 %. Karel Machytka se domnívá, že zvýšený zájem o bezregresní faktoring v poslední době souvisí přímo s negativními zkušenostmi podniků z poslední finanční krize.

Jsou tu i další překážky, které někdy firmám v širším využívání factoringu brání. Jana Němečková, předseda představenstva Transfinance, poukazuje například na zákaz postupování pohledávek ze strany odběratele, nebo jeho snaha zatěžovat factoring poplatky. Na počátku tohoto roku se objevily problémy i v souvislosti s ručení za úhradu DPH. Někdy jsou překážkou využití factoringu obavy dodavatelů kontaktovat odběratele a změnit platební podmínky, ale ty se však podle Jana Němečkové téměř vždy ukážou jako plané. 

 

Optimistická očekávání 

Pokud bychom hledali odpověď na úvodní otázku, zda růst zájmu českých firem o factoring signalizuje lepší časy v ekonomice, nebo je naopak projevem větších obav o zaplacení dodávek, odpověď může být v obou případech kladná. České firmy, zejména ty malé a střední, se přizpůsobují novým podmínkám, které přinesla krize a vleklá recese. Učí se pracovat se svými pohledávkami a hledat různé zdroje pro financování svých potřeb. Proto také podle odhadu zástupců faktoringových společností má factoring v České republice dobrou perspektivu a v letošním roce se dá očekávat jeho dvouciferný růst. 

 

 

 

soutez_casestudy

1Index ČSOB Factoring vychází z odchylek skutečné návratnosti pohledávek a úhrad po splatnosti od dlouhodobého průměru daných veličin. Dlouhodobý průměr je počítán z údajů od I. čtvrtletí 2005 do IV. čtvrtletí 2012. V tomto období docházelo jak k ekonomické expanzi, tak k hospodářské recesi, proto lze průměrnou hodnotu považovat za reprezentativní.

 

Byl pro vás článek přínosný?