Hlavní navigace

U zaměstnavatelů bodují technické školy

18. 11. 2016

Sdílet

 Autor: © nyul - Fotolia.com
Nejlepší je Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ukázalo hodnocení předních zaměstnavatelů z celé České republiky. První dvacítku drtivě ovládly technické obory, nejvíce bodů celkově nasbíralo ČVUT v Praze.

Symbolicky den po výročí 17. listopadu zveřejnili organizátoři oficiální pořadí nejlepších 20 fakult hodnocených zaměstnavateli v rámci 3. ročníku ocenění Škola doporučená zaměstnavateli.

 

Rekordních 290 zaměstnavatelů z celé České republiky se letos zapojilo do hodnocení fakult vysokých škol z hlediska jejich přínosu pro trh práce a kvalifikovanosti absolventů. Velkou radost mají určitě v Brně na Fakultě strojního inženýrství, že se jim na třetí pokus podařilo vybojovat po dvou stříbrných umístěních absolutní vítězství. Současně zástupce všech předních fakult může těšit rostoucí zájem zaměstnavatelů, který každoročně zvyšuje jejich bodový zisk. Vždyť letos nejlepší fakulty atakovaly hranici 1.500 bodů. Ještě silněji než v loňském roce se potvrdila dominance technických oborů.

 

Škola doporučená zaměstnavateli 2016
Nejlepších 20 fakult vysokých škol v ČR
 
1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství: 1472 b.
2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní:  1380 b.
3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní: 1039 b.
4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní: 940 b.
5. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: 745 b.
6. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická: 716 b.
7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní: 645 b.
8. VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky: 495 b.
9. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická: 489 b.
10. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická: 412 b.
11. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera: 338 b.
12. VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství: 328 b.
13. UJEP v Ústí n. L., Fakulta výrobních technologií a managementu: 326 b.
14. VUT v Brně, Fakulta stavební: 289 b.
15. TU v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií: 254 b.
16. UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky: 253 b.
17. ČVUT v Praze, Fakulta stavební: 213 b.
18. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická: 200 b.
19. VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta: 196 b.
20. Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky: 195 b.

 

TOP 5 vysokých škol hodnocených zaměstnavateli
Podle součtu bodů jednotlivých fakult

 

1. České vysoké učení technické v Praze: 2.909 b.
2. Vysoké učení technické v Brně: 2.663 b.
3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava: 2.400 b.
4. Technická univerzita v Liberci: 1.344 b.
5. Západočeská univerzita v Plzni: 1.294 b.

Byl pro vás článek přínosný?