Hlavní navigace

Uplatnění nových technologií může přinést obchodní zisky

30. 3. 2015

Sdílet

 Autor: © peshkova - Fotolia.com
Rozšiřování hranic obchodních modelů prostřednictvím digitálních technologií firmám nabízí prostor pro nové zisky. Průkopníci jsou již dnes schopni díky technologiím lépe poznat svého zákazníka a nabízet mu díky personalizaci produkt na míru.

Poradenská společnost Accenture pojmenovala 5 aktuálních globálních trendů, které ovlivní podnikání zítřka. „Zásadním společným jmenovatelem všech trendů je jednoznačný obrat k digitální sdílené ekonomice, která mění vše od základu. Hlavní roli hraje stále personalizovanější internet, orientace na výstupy namísto produktů, rychlý pokrok v oblasti platforem, vznik inteligentních firem a změna pohledu na pracovní síly,“ říká David Švejda, expert na digitální technologie z Accenture ČR. „Průkopníci jsou již dnes schopni díky technologiím lépe poznat svého zákazníka a nabízet mu díky personalizaci produkt zcela na míru, což jim přináší nové nemalé zisky,“ dodává.

 

Technologická vize Accenture 2015 nabízí příklady toho, jak v rychle rostoucím prostředí internetu věcí vznikají digitální ekosystémy umožňující nabídku nových služeb, změnu nákupního chování a vstupování na nové trhy. Dokládá to průzkum společnosti Accenture, podle kterého 35% respondentů již používá partnerská rozhraní (API) k integraci dat a ke spolupráci s obchodními partnery, přičemž dalších 38% to plánuje. Technologická vize upozorňuje, že díky využití digitálních ekosystémů mají progresivní společnosti možnost růst a vytvářet nové zdroje příjmů způsoby, kterých by nemohly dosáhnout jen vlastními silami.

 

Zpráva pojmenovává pět technologických trendů identifikovaných u nejvýraznějších hráčů digitálního světa, které budou mít podstatný vliv na firmy napříč obchodními odvětvími v následujících 3-5 letech:

 

Personalizovaný internet – Internet of Me
Jak se předměty denní potřeby připojují k internetu, vzniká množství digitálních kanálů, které zasahují hluboko do našich životů. Tyto nové kanály, které firmy využívají nebo se kterými experimentují, zahrnují nositelnou elektroniku, tzv. wearables (v průzkumu uvedlo 62 % respondentů), chytré televizory (68%), k internetu připojené automobily (59%) a nejrůznější chytré předměty (64%). Firmy, které budou schopny využít potenciál těchto přístupových bodů a nabídnout klientům vysoce personifikovaný uživatelský prožitek, se stanou příští generací silných značek.

 

Zaměření se na hodnotu pro zákazníka
Inteligentní hardware spojuje digitální ekosystém s fyzickým světem. Špičkové firmy při setkání s internetem věcí nacházejí příležitosti, jak zabudovat do svých digitálních zařízení hardware a senzory a využít tyto silně propojené komponenty k tomu, aby zákazníkovi přinesly to, co skutečně potřebuje – ne více produktů nebo služeb, ale smysluplnou hodnotu. V průzkumu celých 87% respondentů potvrdilo intenzivnější využívání chytrého hardwaru, senzorů a koncových zařízení. A 84% respondentů si pochvalovalo, že z toho vyplývá lepší porozumění zákazníkům. Rozvracející tak zaběhlý řád a uvědomují si, že úspěch již nespočívá v prodeji věcí, ale v prodeji lepších výsledků.

 

(R)evoluce platforem
Prolínání hranic mezi jednotlivými odvětvími: Platformy a ekosystémy, které nabízí digitální ekonomika, umožňují nové příležitosti k růstu a zisku. Rychlý pokrok v oblasti cloudových služeb a mobility odbourává náklady a technologické překážky a otevírá nové pole působnosti firmám, které mohou vstupovat do nových odvětví či nových zemí.

 

Inteligentní firma
Doposud měl pokročilý software pomáhat zaměstnancům přijímat lepší a rychlejší rozhodnutí. S přílivem velkého množství dat, dostupnější výpočetní síly, rozvinutými analytickými modely software pomáhá strojům v kvalifikovanějším rozhodování. Přichází éra inteligentního softwaru, kdy podle 80 % respondentů aplikace a nástroje budou ve své sféře působnosti schopny suplovat lidské rozhodování. A 78 % respondentů se domnívá, že software bude schopný se učit a přizpůsobovat našemu měnícímu se světu.

 

Nová pracovní síla – spolupráce člověka a stroje
Masivní digitalizace umocňuje také nutnost větší spolupráce mezi lidmi a stroji. Většina firem mezi respondenty průzkumu (57 %) zavádí technologie, které podnikovým uživatelům umožňují plnit úkoly, které dříve vyžadovaly specializované IT odborníky, například vizualizaci dat. To však přináší také nové výzvy při řízení pracovní síly tvořené spolupracujícími lidmi a stroji.

soutez_casestudy

 

Zdroj: Accenture 

Byl pro vás článek přínosný?