Hlavní navigace

Ustanovení nové smlouvy s Čínou o zamezení dvojímu zdanění platí od ledna

9. 3. 2012

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Od 1. ledna 2012 se začínají v praxi provádět ustanovení nové smlouvy s Čínou o zamezení dvojímu zdanění. Oproti původní smlouvě umožňuje smlouva stávající výhodnější zdanění dividend a úroků, zároveň však rozšiřuje možnosti zdanění zisků z prodeje podílů ve státě zdroje.

Zatímco doposud podléhala výplata dividend srážkové dani ve výši 10 %, nová smlouva umožňuje v případě držby alespoň 25% podílu na kapitálu vyplácející společnosti zdanit výplatu dividend srážkovou daní maximálně ve výši 5 %. V ostatních případech se použije sazba 10 %. Srážková daň z úroků klesla z původních 10 % na stávajících 7,5 %. Úroky financované, respektive přijímané státními institucemi (např. ČEB, EGAP) nově nebudou podléhat srážkové dani. Sazba srážkové daně u licenčních poplatků zůstává ve výši 10 %, přičemž definice licenčních poplatků zůstává shodná.

Smlouva rozšiřuje možnosti zdanění zisků z prodeje podílů na společnostech ve státě zdroje. Nově mohou být ve státě zdroje zdaněny jakékoli zisky z prodeje podílu na společnosti, která je rezidentem České republiky nebo Číny. Starší znění smlouvy umožňovalo zdanění ve státě zdroje pouze za určitých podmínek (například u tzv. nemovitostních společností).

 

ze Srbska až na Ostrov Man...

Od ledna letošního roku se také začíná provádět novela smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Srbskem. Změna spočívá v novelizovaném článku o výměně informací mezi daňovými správami, který umožňuje transparentní výměnu informací o záležitostech daňových poplatníků na úrovni požadované Organizací pro evropskou spolupráci a rozvoj.

V různých fázích legislativního procesu se nacházejí další smlouvy o zamezení dvojímu zdanění: S Bahrajnem a Hongkongem již prošly legislativním procesem  na české straně. V prvním, respektive druhém, čtení jsou smlouvy s Barbadosem, Uzbekistánem, Dánskem, Polskem a protokol ke smlouvě s Chorvatskem.

Česká republika se aktivně zapojila do uzavírání dohod o výměně informací v daňových záležitostech s tzv. daňovými ráji. Dohoda s Britskými Panenskými ostrovy již prošla na české straně legislativním procesem. V prvním, respektive druhém čtení jsou v současné době dohody se San Marinem, Jersey, Guernsey, Bermudami a Ostrovem Man.

 

 

Zdroj: KPMG

soutez_casestudy

 

Foto: © Beboy - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?