Hlavní navigace

V centru pozornosti jsou regulatorní a daňové otázky včetně vládních zásahů

31. 3. 2011

Sdílet

Nové strategie v byznysu: na významu nabývá řízení složitých problémů současného podnikatelského prostředí, hledají se kvalitní metody.

Více než 90 procent vedoucích představitelů společností po celém světě je přesvědčeno, že úspěch jejich organizace závisí na tom, jak zvládnou složité problémy současného podnikatelského prostředí. Jen necelá polovina dotazovaných však považuje kroky, které v této oblasti učinili, za efektivní. 

Studie Confronting complexity realizovaná celosvětovou sítí poradenských společností KPMG zjistila, že 70 procent vedoucích představitelů pokládá rostoucí složitost za největší překážku svého podnikání. Problémy způsobují především nové regulatorní požadavky, vládní zásahy, daňové podmínky, změny systémů řízení, vysoká rychlost inovací či otázka managementu informací.

 

Komplikovanější prostředí může vytvářet nové příležitosti pro byznys 

„Podnikatelské prostředí je v posledních letech pod silným tlakem z nejrůznějších směrů. Jeho čím dál větší komplikovanost se stává zdrojem nových změn, výzev a rizik, ale i příležitostí, kterých se šéfové firem musejí chopit. Chtějí-li být i nadále úspěšní, potřebují k tomu zcela nové nástroje,“ domnívá se Otakar Hora, Partner, KPMG Česká republika. Podle průzkumu mezi 1 400 zástupci společností ve 22 zemích světa nejméně sedm z deseti respondentů věří, že komplikovanější prostředí může vytvářet nové příležitosti pro byznys. Lze ho využít k získání konkurenční výhody, tvorbě nových strategií, expanzi na nové trhy či ke zvýšení efektivity. 

„Průzkum dokládá, že ačkoli tyto výzvy pro společnosti představují zvýšený tlak, příležitosti tu opravdu jsou. Zejména pak pro ty, kdo dokážou myslet jinak a přetvářet zdánlivé překážky v konkurenční výhody,“ myslí si Otakar Hora. „Firmy proto řízení složitých problémů začínají věnovat zvýšenou pozornost – zejména možným příležitostem, které se jim tím nabízejí.“

 

Další zjištění průzkumu 

Za komplikované je podnikatelské prostředí považováno po celém světě – od vyspělých po rozvíjející se trhy – a ve všech průmyslových sektorech. Tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že se podmínky pro jejich organizaci v posledních dvou letech zkomplikovaly. Většina jich očekává, že v následujících letech bude situace ještě složitější.

Nejedná se o statický stav – asi polovina dotázaných předpokládá, že se jednotlivé problematické složky budou v následujících letech přetvářet a měnit, a většina respondentů soudí, že jejich firma bude v budoucnu rozhodně měnit svůj přístup k této oblasti. V rámci řízení složitých problémů je největší výzvou vzrůstající rizikovost spolu s rostoucími náklady a potřebou získat nové dovednosti.

 

Kroky v řízení složitých problémů 

Průzkum ukazuje, že svět byznysu podniká v řešení zmíněných problémů významné kroky, zejména pak v oblasti managementu informací, organizačního řízení a HR. Mezi nejefektivnější z nich patří zlepšení managementu informací, reorganizace byznysu, výzkum nových trhů a regionů či fúze a akvizice. Pořád přitom však platí, že pouze necelá polovina dotázaných považuje své aktivity v tomto směru za úspěšné. 

„Byznys je třeba řídit jednoduše a přímočaře. Vytváření interní byrokracie rozhodně není správnou cestou,“ upozorňuje Otakar Hora. „Firmy jsou nejúspěšnější tehdy, když je jejich obchodní model co možná nejjednodušší.“

 

Hlavními faktory jsou regulace a technologie 

Za hlavní důvod zesložiťování podnikatelského prostředí byla v průzkumu na celosvětové úrovni označena regulace. Následují vládní zásahy, které za největší problém považuje 60 procent respondentů. Proto nepřekvapí 90procentní shoda v tom, že by vlády měly mezi sebou lépe spolupracovat, aby se globální regulatorní systémy zjednodušily. 

Podle průzkumu jsou skutečně zásadní otázkou technologie – faktor, jenž složitost zvyšuje, ale zároveň je jejím hlavním řešením. Významná je i otázka managementu informací a rychlost inovací – ta hraje zásadní roli zejména v rozvíjejících se ekonomikách.

 

Vzniká potřeba nových dovedností 

Za hlavní výzvu považují tři čtvrtiny respondentů potřebu nových dovedností. Obzvlášť to platí pro technologický sektor, v němž ji za nejdůležitější označilo více než 80 procent respondentů. Nejkritičtější je tato potřeba v Brazílii, Číně a Japonsku, kde ji takto vnímá 90 procent účastníků průzkumu.

 

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?