Hlavní navigace

Veřejná diskuse k návrhům změn směrnice OECD o převodních cenách potrvá až do září

2. 8. 2012

Sdílet

Dne 6. června 2012 předložila pracovní skupina č. 6 Výboru OECD pro fiskální záležitosti k veřejné diskusi následující návrhy změn směrnice OECD o převodních cenách (komentáře bude přijímat do 14. září 2012)

Koncept změn v oblasti převodních cen u nehmotných aktiv 

Pracovní skupina navrhuje revizi kapitoly VI a revizi přílohy ke kapitole VI. Oproti současnému znění směrnice poskytne revidovaný text podrobnější a úplnější přehled možných nehmotných aktiv, účastníků transakcí, povahy transakcí a metodiky stanovení obvyklé ceny.

 

Koncept změn v části týkající se režimu safe harbour 

Pracovní skupina navrhuje revizi části týkající se režimu safe harbour (režim „bezpečného přístavu“) v kapitole IV a připojuje ukázkové memorandum o porozumění mezi příslušnými orgány daňové správy, jehož součástí jsou pravidla pro stanovení bilaterálních „bezpečných přístavů“ mezi dvěma příslušnými státy. Současná praxe v zemích OECD ukazuje, že tyto „bezpečné přístavy“ se v daňovém řízení vcelku úspěšně využívají.

 

Časové aspekty ve vztahu k převodním cenám 

Sekretariát OECD vyzývá veřejnost k připomínkám k některým časovým aspektům převodních cen, které vyvstaly v souvislosti s činností pracovní skupiny týkající se nehmotných aktiv a dalších projektů. Sekretariát ve svém materiálu zdůrazňuje fakt, že členské státy OECD používají dva odlišné postupy při stanovení obvyklé ceny, což vyvolává řadu problematických otázek. Dokument se zabývá přístupem ex ante, kdy se cena určuje předem na základě informací dostupných v okamžiku stanovení ceny, a přístupem ex post, kdy se cena ověřuje zpětně po skončení transakce na základě vykázané skutečnosti. 

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © Strezhnev Pavel - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?