Hlavní navigace

Více než čtvrtina českých CFO má pro letošek optimistické finanční vyhlídky

26. 3. 2012

Sdílet

Klíčovým problémem české ekonomiky je, že již není rychle rostoucím novým trhem. V praxi to znamená, že může mít potíže s udržením střednědobého ekonomického růstu.

Přestože většina (93 %) finančních ředitelů v České republice očekává, že ekonomika v následujících dvanácti měsících bude stagnovat nebo opět klesat, více než čtvrtina (27 %) uvedla, že jejich finanční vyhlídky jsou optimistické. Prioritou pro finanční ředitele v letošním roce bude především udržení tržeb na stávajících a růst tržeb na nových trzích. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu společnosti Deloitte, který se týkal názoru finančních ředitelů firem ve střední Evropě. Průzkumu, který proběhl v lednu a únoru letošního roku, se zúčastnilo 256 finančních manažerů z významných společností v České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. 

„Z průzkumu mezi finančními manažery v České republice vyplývá, že v současné ekonomické situaci spatřují možnost růstu,“ uvedl Martin Tesař, vedoucí partner oddělení auditu ve společnosti Deloitte ČR. „Finanční ředitelé v pěti ze šesti zemí očekávají, že rok 2012 bude rokem minimálního ekonomického růstu, přičemž většina respondentů očekává spíše stagnaci. Výjimkou je jen Polsko, kde většina manažerů očekává mírný růst,“ dodal Tesař.

 

Ani ryba, ani rak

Podle Luďka Niedermayera, ekonomického experta v Deloitte, Česká republika prochází v současné době složitým vývojem: „Klíčovým problémem české ekonomiky je, že již není rychle rostoucím novým trhem. V praxi to znamená, že může mít potíže s udržením střednědobého ekonomického růstu. Není vyloučeno, že část stimulů, které pomáhaly ekonomice k růstu před krizí, je již vyčerpaných. Současná podoba ekonomiky je v podstatě takový hybrid – tedy trh, který již není trhem nově se rozvíjejícím, ale ani rozvinutou ekonomikou typu zemí na západ od nás.“ 

Celkově čeští finanční ředitelé v příštích měsících očekávají málo nových investic, potřebu nových finančních prostředků či růst zadlužení, a to zpravidla kvůli problémům evropských ekonomik (hlavně eurozóny), které mají dopad na vývoz. Naopak velká pozornost se soustředí na zajištění efektivity s cílem snižování nákladů a zvyšování likvidity. 

 

 Předpokladem přežití inovace 

„Existují obavy, že nedostatek investic a ochoty podstupovat další rizika bude mít dopad na společnosti prodávající služby a výrobky jiným společnostem. Domnívám se, že by tak mohlo dojít k tomu, že podniky budou muset hledat nové, alternativní prodejní kanály a volit nové prodejní strategie,“ řekl Tesař. Nízká očekávání v oblasti investic jsou do jisté míry v rozporu s názorem 30 % finančních ředitelů českých firem, kteří uvedli, že jejich hlavní prioritou je orientace na nové trhy za účelem zvýšení tržeb. Většina dalších respondentů tento růst také považuje za důležitý. 

„Firmy budou muset hledat inovativní a nové způsoby výroby, prodeje a distribuce, které by se časem odrazily na jejich podnikatelském modelu. Tento proces je však v dnešní situaci velmi obtížný, silná orientace naší ekonomiky na trh EU je totiž logická stejně tak jako vývoj, kterým firmy doposud prošly,“ doplnil Niedermayer. 

„Pro ekonomiky zaměřené na vývoz jsou předpokladem přežití inovace. Pokud by hlavní konkurenční výhoda spočívala pouze v prodeji práce, z toho plynoucí zisk by byl pouze krátkodobý a v dlouhodobém měřítku by to znamenalo spíše zátěž. Je mnoho společností, kterým se díky inovativním výrobkům a službám podařilo uspět na celosvětových trzích,“ doplnil Tesař.

 

Hlavní trendy a zjištění průzkumu společnosti Deloitte: 

* Očekávání českých finančních ředitelů jsou méně optimistická než v době našeho minulého průzkumu (v červnu 2012) a pro rok 2012 se očekává větší nejistota.

* Dle výše uvedených očekávání je základním cílem pro následující rok růst tržeb, a to jak na nových, tak na stávajících trzích.

* Vzhledem k všeobecnému očekávání ekonomické stagnace v následujícím roce finanční ředitelé neplánují nové investice, ani získávání finančních prostředků či navyšování zadlužení.

* Podle názoru českých finančních ředitelů je nejdůležitější dále soustředit pozornost na optimalizaci nákladů a zvyšování likvidity společností.

* Celkově se však neočekává nutnost velkých restrukturalizací či změn modelu podnikání.

 

Optimističtí Poláci, depresivní Maďaři

V České republice a na Slovensku je nejvíce finančních ředitelů, kteří vidí bankovní úvěry jako zdroj financování nejpozitivněji (30,4 % v ČR a 33,3 % na Slovensku). Oproti tomu nejvíce negativní postoj v tomto ohledu mají finanční ředitelé v Chorvatsku, kde jich zhruba třetina tento způsob financování považuje za neatraktivní. Finanční ředitelé v České republice jsou zároveň jediní v regionu, kteří momentálně nepokládají za největší prioritu přenastavení podnikatelského modelu a restrukturalizaci. 

Největšími optimisty jsou finanční ředitelé v Polsku, kteří mají ve srovnání s ostatními zeměmi regionu největší chuť riskovat, což zřejmě vychází z pokračujícího pozitivního vývoje tamní ekonomiky. Celých 35 % si jich myslí, že doba je příznivá na to, aby společnosti trochu více riskovaly. Naopak nejmenší chuť riskovat a největší pesimisté jsou finanční ředitelé v Maďarsku, z nichž téměř 97,7 % není ochotno podstupovat žádná rizika a zhruba 40 % z nich v následujícím roce očekává recesi. Finanční ředitelé v Rumunsku a Chorvatsku jsou nejvíce nakloněni získávání peněžních prostředků prostřednictvím prodeje majetkových podílů. Naopak vysoké procento finančních ředitelů na Slovensku tento způsob vidí jako neatraktivní.

 

Další informace lze nalézt zde

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?