Hlavní navigace

Víte, co je vydlužitel, obmyšlený, výprosa, rozhrada, služebnost či pacht?

Sdílet

 Autor: © arahan - Fotolia.com
Pastva ležela zákonodárci, který tvořil nový občanský zákoník, velmi na srdci, jelikož jí věnoval celých pět paragrafů, ve kterých je pamatováno i na takové detaily, jako jsou zvířata nadměrně znečištěná, která jsou z pastvy vyloučena…

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Holubová - advokáti s.r.o. přinášíme další upozornění na blížící se velmi důležité legislativní změny, které českou ekonomiku a finanční trhy značně ovlivní.

Už minulý měsíc jsme upozorňovali (článek lze najít zde) na některé změny ekonomických vztahů, které přinese nový občanský zákoník. Ovšem změn od 1. 1. 2014 je mnohem víc, než jsme dosud stačili zmínit. Jednou z dalších zajímavých novinek, které nový občanský zákoník přinese, je samotný jazyk, kterým je zákoník napsán. Některé pojmy, na které dosud sedal prach v právnických výkladových slovnících z 19. století, v novém občanském zákoníku ožívají.

 

Zavolejte na pradědečka...

K uzavření smlouvy tak dost možná bude v roce 2014 nezbytné kromě právníka přizvat také vašeho dědečka, který vám vysvětlí, co to vlastně je třeba pachtýř a zda se tedy místo nájmu pole náhodou neupisujete kupříkladu k prodeji vlastních orgánů. Vydlužitel, obmyšlený, výměnek, výprosa - to jsou jen některé pojmy, které se v novém občanském zákoníku objevují. Je vcelku zábavné, že zákon, který je označován také jako "zákon pro život" či "zákon pro 21. století", používá pojmy jako "rozhrada" a nevystačí si s přeci jen poněkud používanějším pojmem "plot". Je pravdou, že „rozhrada“ je pojmem širším, jelikož neoznačuje jen plot, ale i zdi, meze nebo jiné oddělení sousedních pozemků, ale potom je označení zákona jako zákona "pro život" přeci jen poněkud odvážné.

 

Ke kterému pozemku máte služebnost?

Pocit, jako by zákon připravovalo c. k. ministerstvo spravedlnosti, posilují i další pojmy občanského zákoníku. Například výraz „služebnost“: Služebnost je druh věcného břemene, na základě kterého je vlastník určité věci povinen něco strpět. Tak například služebnost práva pastvy zakládá právo, aby majitel zvířat pásl svá zvířata na cizím pozemku, ke kterému je tato služebnost zřízena. Pastva ostatně ležela zákonodárci velmi na srdci, jelikož jí věnoval celých pět paragrafů, ve kterých je pamatováno i na takové detaily, jako jsou zvířata nadměrně znečištěná, která jsou z pastvy vyloučena…

 

Co si tak představit pod pojmem „odvážná smlouva“? 

Odvážnou smlouvou je smlouva, u které závisí plnění nebo neplnění ze smlouvy na nejisté události. Typickými odvážnými smlouvami jsou tak třeba pojistné smlouvy nebo smlouvy o sázkách, kdy závisí pouze na "náhodě", zda obdržíte nějaké plnění. Z pohledu podnikatelů v České republice se však může občas zdát, že odvážnými smlouvami jsou u nás smlouvy vlastně všechny.
Změny v pojmech používaných občanským zákoníkem však nemají význam jen teoretický, ale mají v mnoha případech také dopad na jejich praktické použití. Takový dopad má například rozštěpení současného pojmu nájem. Pokud jste až dosud uzavřeli smlouvu o nájmu, bylo jedno, zda pronajatou věc chcete jenom užívat (například jako při nájmu bytu), nebo zda chcete brát i užitky z pronajaté věci (například u nájmu ovocného sadu, kdy jste chtěli mít také švestičky z vaší zahrádky). Pokud si ale nájem sjednáte od příštího roku, budete mít nárok již jen na užívání věci, nikoliv její užitky. Pokud si tedy pronajmete pole, budete si na něm smět možná ještě tak postavit slunečník a kochat se výhledy do krajiny, ale obdělávat jej a brát si následné plody již smět nebudete. K tomu, abyste kromě užívání věci měli nárok i na její užitky, bude nutné uzavřít smlouvu o pachtu.

 

Nepachtit za buržoazními přežitky...

Pachtýř (obdoba dnešního nájemce) je oprávněn propachtovanou věc nejen užívat, ale také brát z ní užitky, za což platí propachtovateli (obdoba dnešního pronajímatele) pachtovné (obdoba dnešního nájemného). Je pak samozřejmé, že některé věci jsou vhodné pouze k nájmu, jiné pouze k pachtu a některé věci lze jak najmout, tak propachtovat. Ač se může zdát, že tvůrci nového zákoníku ve snaze ušetřit si práci prostě zašli do sklepení na ministerstvu spravedlnosti, našli návrh občanského zákoníku z roku 1937 a doufali, že si toho nikdo nevšimne, důvod používání všech těchto zmíněných pojmů je jiný. V šedesátých letech minulého století bylo při přípravě občanského zákoníku (který je s množstvím dodatečných změn dosud platný) rozhodnuto, že buržoazním přežitkem jsou i některé do té doby zcela běžné právní pojmy. Šlo třeba o zmíněný pacht. A tak byly tyto pojmy prostě vypuštěny. Tím byla přetržena nejen historická návaznost našeho právního řádu, ale i návaznost geografická, jelikož obdobné pojmy používají i právní řády okolních zemí. Nový občanský zákoník se tak oživením některých pojmů spíš snaží dosáhnout toho, aby se přežitkem staly pro změnu úpravy z šedesátých let. Lze pak jen doufat, že znovu nedojde k nápravě nových „přežitků“.

soutez_casestudy


Autorka je ředitelka společnosti Next Finance s.r.o.

 

Byl pro vás článek přínosný?