Hlavní navigace

Vláda opět předložila Sněmovně návrh úsporných opatření s plánovanou účinností od roku 2013

5. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Tzv. protischodkový balíček (tisk 695) Sněmovna definitivně neschválila a tím tento tisk ukončil svůj legislativní proces. Vláda však již následující den po odmítnutí Sněmovnou předložila návrh zákona ve shodném znění (nyní tisk 801). Ten již prošel prvním čtením, avšak nelze vyloučit, že ve druhém a třetím čtení dozná změn. Pokračování schvalovacího procesu lze očekávat v polovině října 2012. Shrnujeme nejvýznamnější opatření.

Trvalá opatření

* omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob,

* zvýšení srážkové daně z pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči daňovým rájům z 15 % na 35 %. ,

* v roce 2013 se omezí tzv. zelená nafta a od roku 2014 bude zcela eliminován nárok na vrácení části zaplacené spotřební daně z minerálních olejů osobám, které použily motorovou naftu pro zemědělskou prvovýrobu,

* zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod, tedy ze 3 % na 4 %,

* sjednocení sociálních dávek v oblasti bydlení: bude zaveden příspěvek na náklady bydlení poskytovaný ze systému hmotné nouze.

 

Dočasná opatření na roky 2013 až 2015

* Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy (v roce 2012 se jedná o 100 548 Kč měsíčně).

* Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce.

* Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, tedy na 21 % a 15 %. Od roku 2013 by tedy neplatila jednotná sazba 17,5 %, jak bylo plánováno.

* Zrušení maximální výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění: v letošním roce platí roční maximum ve výši 72násobku průměrné mzdy, což odpovídá částce 1 809 864 Kč.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?