Hlavní navigace

Vláda vyhoví zaměstnavatelům a upraví Programové prohlášení, Jaroslav Hanák vyzval k digitalizaci státní správy

11. 2. 2014

Sdílet

 Autor: © peshkova - Fotolia.com
Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky vyšel vstříc požadavkům Svazu průmyslu a dopravy ČR a dalším zaměstnavatelským svazům a upraví podle nich Programové prohlášení vlády. Takový je výsledek dnešní Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity), která se dnes uskutečnila za účasti předsedy vlády a dalších jejích členů, včetně ministra financí Andreje Babiše.

Vláda do svého prohlášení zařadí zejména chybějící agendu ICT a digitálního Česka, některé oblasti výstavby dopravní infrastruktury, zpřesní se formulace ve vztahu k Exportní politice. Zdůrazněna by měla být aktivní podpora zaměstnanosti a postup čerpání EU fondů. Vláda, zaměstnavatelé i zástupci odborů se shodli na účelnosti sociálního dialogu a na otevřené debatě o problémech České republiky.

 

Prověřte existujících více jak 130 existujících strategií

Svaz průmyslu a dopravy ČR deklaroval dnes souhlas s klíčovými prioritami vlády formulovanými v navrženém Programovém prohlášení, kterými je zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj podmínek podnikání, efektivní využívání evropských fondů a inventura a rekonstrukce státu a racionalizace jeho hospodaření i potřeba reformovat vzdělávací systém a podporovat výzkum, vývoj a inovace. Současně vyjádřil své požadavky vůči vládě. Klíčovou z nich je příprava dlouhodobé strategie a vize České republiky a její ekonomiky. „Prověřte existujících více jak 130 existujících strategií a vytvořme jednu měřitelnou dlouhodobou strategii konkurenceschopnosti,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Současně navrhnul, aby si vláda dala za měřitelný úkol postup ČR na žebříčku mezinárodní konkurenceschopnosti o deset příček za období vládnutí současného kabinetu. „Dejte si takový cíl a tomu podřiďte vaši snahu,“ uvedl Jaroslav Hanák. 

 

Žádá se strategie výzkumu, vývoje a inovací

Zástupci vlády souhlasili s tím, že ČR takovou vizi potřebuje a že se musí připravit ve spolupráci se sociálními partnery a že bude potřeba hledat a najít shodu napříč politický spektrem.

Zaměstnavatelé prosadili, že v programovém prohlášení se jako jedna z priorit objeví podpora růstu digitální ekonomiky a rozvoj telekomunikační infrastruktury zajišťující vysokorychlostní internetové připojení srovnatelné s moderním světem. „Digitalizace a elektronizace státní správy je i klíčovým předpokladem k efektivní státní správy,“ upozornil Jaroslav Hanák. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR se zvýšení konkurenceschopnosti musí také opřít o výraznější podporu výzkumu, vývoje a inovací. Zaměstnavatelé proto vítají, že ve vládě je ministr, který se touto oblastí bude zabývat. Zástupci Svazu požadovali ovšem, aby v návaznosti na strategii konkurenceschopnosti připravil strategii výzkumu, vývoje a inovací.

 

Potřebujeme výrazné investice do rekvalifikací

Nedotažená je podle zaměstnavatelů surovinová a energetická politika. S tím souvisí i skutečnost, že dosud nebyla přijata velká novela horního zákona. I tato oblast byla na tripartitě poměrně široce diskutována. Zmíněn byl požadavek reformy vzdělávacího systému, který by zvýšil podíl technického vzdělávání, což je v Programovém prohlášení vlády uvedeno. Jaroslav Hanák apeloval na vládu, aby výrazněji investovala prostředky a energii do rekvalifikací. „Ekonomika postupně ožívá a firmy budou potřebovat stále více technicky vzdělaných pracovníků. Proto potřebujeme výrazné investice do rekvalifikací, které přinášejí rychlejší efekty,“ uvedl Jaroslav Hanák. Požadoval také zvýšení podpory mladé nezaměstnané do 30 let, zmíněno bylo i duální vzdělávání a potřeba jeho prosazení.

Debata se týkala i nápravy fungování státní a veřejné správy, přijetí kompetenčního zákona a služebního zákona.

Tématem bylo i dobudování dopravní infrastruktury jako předpokladu konkurenceschopné ekonomiky. SP ČR požadoval přijetí zákona o liniových stavbách tak, aby se již neblokovala výstavba.

 

Ještě není pozdě, ale jsme na chvostu

Zástupci Svazu poukázali na problém špatného čerpání prostředků z fondů EU. „Ještě není pozdě, ale jsme na chvostu ze všech zemí EU efektivnosti čerpání evropských peněz,“ upozornil Jaroslav Hanák. Vedle toho považují zaměstnavatelé za prioritou vlády, aby dokázala do Bruselu prosadit na řídící a rozhodovací posty zástupce České republiky. „Ostatní země jsou mnohem aktivnější a úspěšnější v obsazování důležitých míst v Bruselu,“ upozornil Jaroslav Hanák. V souvislosti s čerpáním evropských fondů a vztahu k Evropské unii Jaroslav Hanák vyzval ministry, aby se nevyhýbali cestám a osobnímu jednání v Bruselu. „Musíte tam jezdit a záležitosti osobně řešit. Jinak nás nebudou brát vážně,“ uvedl Jaroslav Hanák.

soutez_casestudy

Ten také na následné tiskové konferenci poděkoval ministrovi financí Andreji Babišovi za to, že dokázal prosadit, že se letos nebude zvyšovat daňová zátěž.

 

Byl pro vás článek přínosný?