Hlavní navigace

Vladimír Dlouhý na téma sankce: panika a strach se zatím nešíří (vyjma firem, které již v Rusku investovaly)

25. 8. 2014

Sdílet

První výsledky aktuálního průzkumu Hospodářské komory (HK ČR) zatím nepotvrzují hrozící miliardové ztráty českých firem v souvislosti se zavedenými sankcemi. Z prvního kola průzkumu HK ČR, v rámci kterého dosud odpovědělo téměř 140 českých firem, totiž vyplývá, že ve výhledu příštích 12 měsíců exportéři počítají se ztrátami kontraktů nejvýše v řádech desítek až stovek milionů korun.

 „První výsledky našeho průzkumu reflektují skutečnost, že sankce se nevztahují na již probíhající kontrakty z roku 2013. Naši exportéři v průzkumu rovněž potvrdili, že případné ztráty budou známy až v roce 2015,“ komentuje prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a dodává: „Naši členové avizují řádově desítky ohrožených kontraktů a stovky ohrožených pracovních míst. I tato fakta potvrzují, že panika a strach z fatálnosti dopadů aktuálně probíhajících sankčních opatření se zatím českými firmami výrazně nešíří, tedy vyjma firem, které v Rusku investovaly, a které v důsledku sankcí byly nuceny utlumit rozvoj svých ruských poboček.“

 

Firmy by chtěly větší vstřícnost při udělování víz

HK ČR v rámci dotazníkového šetření dále zaznamenává signály o zhoršující se platební morálce ruských partnerů, která má bezprostřední dopad na dlouhodobý pokles oboustranné důvěry. Podnikatelé také deklarují snahu o úpravu výrobního, či obchodního programu a potvrzují snahu hledat nové resp. alternativní odbytiště. Jako formu pomoci exportéři nejčastěji uvádějí doprovodné podnikatelské mise do nových teritorií, podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, případně finanční kompenzace od Evropské unie.

České firmy by v rámci stávajícího režimu rovněž uvítaly větší míru vstřícnosti v rámci procesu udělování víz. Zmírnění vízové politiky vůči ruskojazyčným teritoriím je i ze strany HK ČR vyhodnoceno jako stěžejní a vítané opatření s cílem podpory cestovního ruchu a investic. V souvislosti se zmírněním dopadů sankčních opatření rovněž vyzýváme k podpoře, resp. k rozšíření tzv. „teritoriálních kvót“ Exportní garanční a pojišťovací společností a Českou exportní bankou s cílem realokovat nevyčerpané kvóty pro Ruskou federaci směrem k alternativním exportním teritoriím a apelujeme na pružnější postup při pojišťování českých vývozů na Ukrajinu.

 

Go East...

V souladu s výše uvedeným a se současnou snahou vlády ČR nahradit absenci ruského trhu náhradními teritorii HK ČR rozšiřuje aktivity v oblasti zahraničních podnikatelských misí. Aktuálně se jedná především o Turecko, Pákistán, Srbsko, či Ázerbájdžán. HK ČR rovněž v září tohoto roku vypravuje historicky první podnikatelskou misi do Íránu, který pro české podniky skýtá nemalé obchodní příležitosti.

 

ICTZ24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?