Hlavní navigace

Výhodnější investiční pobídky na dosah ruky

12. 10. 2011

Sdílet

Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách předpokládá, že by měly vzniknout atraktivnější podmínky pro zahraniční i české investory zvažující realizaci významnějších investic v oblasti zpracovatelského průmyslu.

O pracích na novele zákona o investičních pobídkách jsme již informovali zde. Nejdůležitější navrhovanou změnou je bezpochyby začlenění podpory technologických center a center strategických služeb do zákona o investičních pobídkách. Vznikla by tak možnost dlouhodobější podpory těchto center v porovnání s časově omezenými výzvami vyhlašovanými v rámci programu ICT a strategické služby (aktuálně otevřená 3. výzva).

Návrh zákona nově zavádí zvýhodněný institut tzv. strategické investice u investic do vybudování nebo rozšíření výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu či technologických center (nejméně 500 mil. Kč investice do dlouhodobého majetku a 500 vytvořených pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu, respektive 200 mil. Kč investice do dlouhodobého majetku a 200 vytvořených pracovních míst u technologických center).

Pro strategické investice návrh přináší zcela novou formu podpory: hmotnou (finanční) podporu na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 5 % či 7 % z hodnoty investice, přičemž poskytnutí této podpory je podmíněno schválením vládou. Pro všechny žadatele pak novela prodlužuje čerpání daňových úlev z dnešních 5 na 10 let.

Minimální výše investice v oblasti zpracovatelského průmyslu by měla zůstat zachována ve výši 100 mil. Kč, přičemž minimální podíl investice do strojního zařízení na celkové výši investice by se měl snížit na 50 % (z dnešních 60 %). V případě technologických center návrh požaduje investici v minimální výši 10 mil. Kč, přičemž nejméně 50 % investovaných prostředků by mělo tvořit zařízení, a další podmínkou je vytvoření nejméně 50 nových pracovních míst. U projektů v oblasti center strategických služeb je nezbytné vytvořit minimálně 40 pracovních míst v případě vývoje softwaru, respektive 100 v případě opravárenských center a center sdílených služeb. Minimální výše investice u těchto projektů není stanovena.

Ve srovnání se současným zněním zákona o investičních pobídkách se limit pro minimální výši investice u výrobních projektů snižuje na polovinu v regionech s mírou nezaměstnanosti vyšší o 50 % než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR a v hospodářsky slabých regionech (například Chomutov, Louny, Teplice, Karviná, Ostrava-město, Bruntál, Nový Jičín, Vsetín atp.). V těchto regionech je zároveň navrhována hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst (ve výši 200 tis. Kč na pracovní místo, ale nepředpokládá se, že by uvedené zvýšení prošlo schvalovacím procesem). Oproti tomu hmotná podpora na školení a rekvalifikaci zaměstnanců by měla být dostupná bez ohledu na míru nezaměstnanosti v územní oblasti.

Návrh zákona byl projednán legislativní radou vlády a zařazen do evidence zákonů k projednání vládou. Následně musí projít schvalovacím procesem v Parlamentu, v jehož rámci lze očekávat řadu pozměňovacích návrhů.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?