Hlavní navigace

Výrazně snížen rating Kypru – majitele z Afroditina ostrova má 1 819 českých firem

27. 11. 2012

Sdílet

 Autor: © nmcandre - Fotolia.com
Poradenská společnost Dun & Bradstreet (D&B) dnes oznámila, že v listopadu snížila rating Kypru o tři stupně. Důvodem je klesající ekonomika, vysoká nezaměstnanost a narůstající problémy bankovního sektoru.

D&B v průběhu listopadu snížila rating Kypru o tři stupně – z mírného rizika návratnosti investice (DB3c) na střední riziko návratnosti investice (DB4c). Prudký pokles hodnocení rizika země souvisí s pokračujícím poklesem tamní ekonomiky ve většině klíčových ukazatelů, stejně jako se slabou vnější i vnitřní poptávkou, která přispívá k růstu nezaměstnanosti. „Míra nezaměstnanosti na Kypru v červenci zaznamenala třetí nejrychlejší růst v EU po Řecku a Španělsku,“ říká Alena Seoud, ředitelka D&B pro Českou republiku a Slovensko. Dalším nepříznivým faktorem je stav bankovního sektoru. Podle Evropského orgánu pro bankovnictví (European Banking Authority) celkový odliv kapitálu dvou největších kyperských bank dosáhl 1,86 miliard euro díky vysoké expozici řeckého dluhu a prudkému nárůstu nesplácených úvěrů.

 

Vítězi a poražení

Na stejné úrovni, v kategorii středního rizika návratnosti investice (DB4c) je podle D&B aktuálně hodnocena například Albánie, Jordánsko, Portugalsko, Turecko, nebo Island. Kypr je mezi českými i slovenskými podnikateli považován za oblíbený daňový ráj. Podle agentury ČEKIA mělo k 30. 9. 2012 kyperského majitele 1 819 českých a 770 slovenských firem. 

Nejpříznivější investiční klima v Evropě mají aktuálně dvě skandinávské země – Norsko a Švédsko, jejichž rating D&B stanovila na stupni nejnižšího rizika investice (DB1d). Z této elitní skupiny letos v červenci vypadlo Německo, a v říjnu Švýcarsko, jejichž rating poklesl o jeden stupeň, do kategorie nízkého rizika návratnosti investice DB2a. Česká republika, které Dun & Bradstreet v červenci snížila rating o dva stupně, je hodnocena na úrovni mírného rizika návratnosti investice (DB3c), Polsko je zařazeno ve stejné kategorii, nicméně o dva kvartily výše (DB3a). Aktuální mezinárodní rating Slovenska je stanoven na úrovni nízkého rizika návratnosti investice (DB2d).

 

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let. 

Politické riziko situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí.

Komerční riziko: neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí

Makroekonomické riziko: míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí

Externí riziko: stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

           

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic         

DB2 – nízké riziko návratnosti investic

DB3 – mírné riziko návratnosti investic

DB4 – střední riziko návratnosti investic

DB5 – vysoké riziko návratnosti investic

DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic

DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?