Hlavní navigace

Výrobní sektor začíná inovovat a očekává zisk

29. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © yellowj - Fotolia.com
Firmy se zaměřují na růst hrubého i čistého zisku, motorem růstu se stanou inovace, poroste výzkum a vývoj, prohloubí se spolupráce s dodavateli a odběrateli.

Podle aktuálního, včera zveřejněného průzkumu celosvětové sítě poradenských společností KPMG Global Manufacturing Outlook: Fostering Growth through Innovation je prioritou výrobních firem růst tržeb i zisku. Čtyřicet procent respondentů předpokládá, že růst potáhnou zejména USA následované Čínou, Indií, Brazílií a Německem. Oproti loňským výsledkům se zdvojnásobil počet výrobců, kteří označili jako prioritu růst hrubého zisku (43 procent). 

„Několik posledních let se výrobní společnosti zaměřovaly na snižování nákladů. Teď si mnoho z nich uvědomuje, že musejí své náklady směřovat také do inovací produktů a služeb. Jedině tím si zachovají konkurenceschopnost,“ uvádí Jan Linhart, Partner, služby pro výrobní a průmyslové podniky, KPMG Česká republika. Výrobci i přes nejistou ekonomickou situaci během následujících 12 až 24 měsíců očekávají nárůst marží. Tím podle Jana Linharta odvážně dávají najevo, že chtějí vše směřovat k vyšším ziskům.

 

Očekává se zisk 

Přes 40 procent respondentů uvádí jako hlavní priority růst hrubého (43 procent) a čistého (41 procent) zisku. Výrobci jsou přesvědčeni, že v nejbližší době dojde k nárůstu jejich aktivit – ať už v oblasti inovací, nebo výzkumu. Zároveň se však obávají zvýšených nákladů, které by jejich společnosti ještě více zatěžovaly. Podobně jako v roce 2011 vyvolává největší obavy kolísání cen vstupů. Výrobci proto za problematické jevy, jež mohou ovlivnit budoucí vývoj sektoru, nadále považují cenovou volatilitu u nákladových vstupů, riziko v dodavatelských řetězcích a nejistou poptávku. Prioritou pro 62 procent respondentů zůstává racionalizace jejich provozů. Chtějí se zaměřit také na ukončení neziskových produktových řad a opuštění neziskových trhů, kde jsou ztráty největší. 

„Výrobci se tak snaží připravit na případné výkyvy ekonomiky, a to především s ohledem na nejistotu, která na řadě trhů panuje už delší dobu. Ačkoliv cílem významné části výrobců je nárůst zisku, mnoho z nich tohoto cíle nemusí dosáhnout. Přijatá opatření jim však pomohou lépe překonat případné výkyvy na trhu,“ domnívá se Jan Linhart.

 

Inovovat a spolupracovat 

Téměř tři čtvrtiny respondentů (72 procent) se domnívají, že transformační procesy a změny v jejich společnostech buď právě probíhají, nebo budou probíhat v následujících dvou letech. Myslí si to zejména výrobci z USA (84 procent). Pro dosažení vyšších zisků než dosud je zapotřebí kombinovaný přístup k inovacím, proto se pozornost zaměřuje hlavně na rozšíření a vylepšení produktové řady a současné využití inovačního procesu ke snížení nákladů. Respondenti se jednoznačně shodli na potřebě silnější spolupráce s externími partnery, především dodavateli a zákazníky. 61 procent z nich se domnívá, že spolupráce a transparentnost v dodavatelském řetězci významně přispěje k zisku, a chtějí proto více spolupracovat se zákazníky při vývoji produktů na míru a s dodavateli při návrhu produktů. 

„Tento komplexní přístup k inovacím řeší otázku snížení míry potenciálních rizik a nákladů. Výrobním společnostem navíc maximálně otevírá prostor pro spolupráci s externími partnery a současně zrychluje uvedení produktu nebo služby na trh,“ komentuje tento trend Jan Linhart.

 

V plánu je reorganizace dodavatelských řetězců 

Spolupráce má dopad také na obchodní modely výrobních společností, které se ve větší míře začínají orientovat na služby. Výrobcům se tak nabízí nové způsoby, jak dosáhnout konkurenční výhody. Jedná se například o uzavírání smluv o vývoji a údržbě či jiné formy spolupráce. 

„Častý je přesun výrobních závodů, a dokonce i dodavatelských řetězců blíže ke koncovým trhům, především s cílem efektivněji řídit náklady. Velkou výhodou je i schopnost rychleji, pružněji a přesněji reagovat a přizpůsobovat produktovou nabídku,“ vysvětluje Jan Linhart. Téměř dvě třetiny (63 procent) respondentů předpovídají, že nové nebo vylepšené zákaznické služby významně přispějí k větším ziskům. Do těchto plánů může ještě promluvit stav ekonomiky na lokálních trzích. Vytváření nových nebo inovovaných služeb s vyšší přidanou hodnotou nicméně představuje relativně levný a bezrizikový způsob, jak rozšířit nabídku a dosáhnout požadovaných cílů. 

 

O průzkumu

Průzkum KPMG Global Manufacturing Outlook: Fostering Growth through Innovation proběhl v únoru letošního roku. Zúčastnilo se ho 241 představitelů výrobních společností z celého světa (29 procent západní Evropa, 23 procent Severní Amerika, 28 procent region Asie a Pacifiku,  10 procent Blízký východ a 10 procent Latinská Amerika). Mezi respondenty byli zástupci leteckého průmyslu, sektoru obrany, hutnictví, strojírenství a průmyslových výrobků. Účastníci reprezentovali společnosti s ročním příjmem více než jedna miliarda dolarů, 33 procent respondentů tvořily organizace s příjmy nad 10 miliard dolarů.

FIN24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?