Hlavní navigace

Výroční Ceny českého sládka F. O. Poupěte 2012 uděleny

20. 4. 2012

Sdílet

Český svaz pivovarů a sladoven vyhlásil ministra zemědělství Petra Bendla Patronem českého piva. Současně poprvé udělil Ceny českého sládka Františka Ondřeje Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazných odvětví České republice v roce 2012.

Výše uvedené se stalo na slavnostním večeru, který tím zahájil novou tradici. Ta by se měla stát součástí pivovarského kalendáře a současně každoročně symbolicky zahájit pivovarskou sezonu.

V letošním roce Cenu F. O. Poupěte obdržel Stanislav Bernard za to, že inicioval a prosadil realizaci diferencované daně pro malé pivovary, což umožnilo přežít dalším desítkám menších výrobců piva. Dalším vyznamenaným je Pavel Gregorič za záchranu a obnovení pivovaru Rakovník. Mezi oceněnými je také Jan Mikš, který cenu obdržel za to, že se úspěšně zasadil o obnovu pivovaru v Rychnově nad Kněžnou

„Pivo je o umu sládků a všech kolem, kteří se na jeho výrobě podílejí. Zemědělské plodiny jako sladovnický ječmen a chmel patří nedělitelně do resortu zemědělství. Kdo jiný by proto měl být patronem českého piva než ministr zemědělství,“ řekl František Šámal, předseda Českého svazu  pivovarů a sladoven. „Současně nově ustavenou Cenou splácíme dluh těm, kteří se nejen zapsali do historie našich oborů, ale v současnosti stále přispívají významným ekonomickým a podnikatelským činem k věhlasu našeho piva. Uvědomujeme si, že jejich práci a obecněji přínos musíme připomínat více než doposud, a proto jsme nově ustanovili tuto cenu,“ doplnil František Šámal. 

Nově zřízené ocenění zahrnuje i původní Výroční cenu F. O. Poupěte za počin v oblasti vědy, výzkumu atd. Ocenění může být uděleno i více subjektům. Vyhlašovatelem je Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS), který akci zaštiťuje a organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Cenu bude každoročně předávat ministr zemědělství, patron českého piva, spolu s předsedou ČSPS. Návrhy na ocenění může předložit člen i nečlen ČSPS. Držitelem ocenění se může stát též subjekt mimo ČSPS a sektor pivovarství, sladařství a návazná odvětví. Oceněná osobnost nebo kolektiv obdrží umělecký předmět z dílny novoborských sklářů. Cena není spojená s finanční odměnou. Během večera se podává pivo speciálně vyrobené pro tuto akci. 

František Ondřej Poupě (1753 až 1805 byl legendární sládek nazývaný „velmistr“. Sládkovskému řemeslu se vyučil v Třebíči a působil mj. v pivovarech ve Štěkni u Písku, v Tachově, v hraběcím pivovaru v Hořovicích nebo byl sládkem knížecího schwarzenberského pivovaru v Jinonicích. Od roku 1794 působil v Praze. Poupě doporučil a zavedl reformy, které zlepšily výrobu a kvalitu piv, například zlepšil ekonomiku vyhřívání varných pánví, zlepšil také kontrolu teploty kvašení piva teploměrem atd. Své poznatky publikoval a v roce 1804 byl Vlastenecko-hospodářskou společností v Království českém jmenován jejím dopisujícím členem. Na sklonku 18. století založil v Brně první pivovarskou školu na světě, čímž o sto let předběhl obdobné snahy v jiných zemích.

 

Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven

 

Foto: © jirkab - Fotolia.com

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku