Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v České republice v říjnu a v září 2013

4. 11. 2013

Sdílet

 Autor: © fotomek - Fotolia.com
V posledním čtvrtletí 2013 se dynamika růstu počtu insolvenčních návrhů i konkurzů opět zvyšuje. Vývoj tak kopíruje vývoj v loňském roce, kdy v závěru roku 2012 byly hodnoty insolvenčních návrhů z celého roku nejvyšší.

O insolvencích v září informujeme níže, v druhé části tohoto textu.


V říjnu 2013 bylo podáno celkem 3549 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 524 insolvencí u právnických osob a podnikatelů, 539 u nepodnikajících živnostníků a 2486 u spotřebitelů. Nepodnikající živnostníci jsou živnostenské firmy, které mají IČ a současně žádají o oddlužení. Předpokladem pro žádost o oddlužení je, aby byly buď ekonomicky neaktivní nebo aby jejich dluhy z podnikání byly nepatrné. Tato kategorie má hlavní podíl na růstu počtu insolvenčních návrhů ve skupině firmy a živnostníci. Za deset měsíců roku 2013 činil nárůst insolvenčních návrhů u nepodnikajících živnostníků proti stejnému období 2012 65,5%.

 

Tabulka: Insolvenční návrhy v ČR – celkem

 

2012

2013

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Nepodnikající živnostníci

Fyzické osoby

1

2274

603

1671

2702

524

306

1872

2

2600

687

1913

2812

478

318

2016

3

2863

717

2146

3128

505

418

2205

4

2674

639

2035

3058

533

439

2086

5

2652

712

1940

3069

508

410

2151

6

2619

611

2008

2783

446

384

1953

7

2536

609

1927

2973

431

443

2099

8

2772

724

2048

2906

435

454

2017

9

2371

611

1760

2797

421

422

1954

10

3006

793

2213

3549

524

539

2486

11

3198

903

2295

 

 

 

 

12

2663

789

1874

 

 

 

 

celkem

32228

8398

23830

29777

4805

4133

20839

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj: Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Od 25. 10.2013 je v insolvenci státní podnik Česká pošta. Insolvenční návrh podal bývalý zaměstnanec, kterému nebyla doplacena mzda. Krajský soud, který se návrhem začal zabývat, zjistil po upřesnění adresy dlužníka navrhovatelem svou místní nepříslušnost a předal kauzu Městskému soudu v Praze. Ten zatím v záležitosti nerozhodl.

 

21. 10. 2013 bylo podruhé zahájeno insolvenční řízení proti strojírenské společnosti LEGIOS a.s.. Navrhovatelem je tentokrát Všeobecná úvěrová banka a.s. Společnost LEGIOS a.s. se k 30. 10.2013 přejmenovala na INDUSTRY PLANT LG a.s. a požádala o vyhlášení moratoria. Dalšími významnými společnostmi v insolvenci jsou firma PROKOP INVEST, a.s., výrobce strojů pro potravinářský průmysl a stavební firmy, např. Stavební Holding a.s., Outulný, a.s., HELIOS Tech., a.s. a O.K.D.C. mont s.r.o.. 

 

Způsobem řešení úpadku firem je konkurz nebo reorganizace.

Konkurz je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Ve srovnání prvních deseti měsíců roku 2012 a 2013 došlo letos k nárůstu počtu konkurzů o 14,3%. Výrazný je zejména nárůst konkurzů živnostníků, který za období leden – říjen  2013/2012 činí téměř 50%. V říjnu 2013 bylo prohlášeno 196 konkurzů, z toho počet konkurzů živnostníků činil 78. 

 

Tabulka: Konkurzy podnikatelů

měsíc

2012

2013

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

126

36

200

55

2

164

41

180

59

3

167

44

180

71

4

142

39

190

61

5

163

54

181

62

6

161

43

167

52

7

160

45

191

78

8

158

46

165

83 

9

163

45

179

69 

10

196

60

196

78

11

169

54

 

 

12

130

48

 

 

celkem

1899

555

1829

668

zdroj: Creditreform

 

 

Tabulka: Firmy v konkurzu v měsíci říjnu dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat v CZK

45022526

JIP - Papírny Větřní, a. s.

Výroba a prodej papíru a papírenských výrobků

651

1 236 826 000

673056

REKONT spol.s r.o.

Stavební a projekční činnost

43

112 217 000

25316991

BENAPO s.r.o.

Spedice

18

109 097 000

25979132

KAMENOHUT, s.r.o.

Výroba stavebních prvků a výrobků z kamene

37

102 562 000

25256157

CZ 2013 s.r.o.

Výroba textilií

46

93 007 000

26412144

Bc. Josef Balák, s.r.o.

Maloobchod s pohonnými hmotami

22

86 200 000

26800268

MST OLOMOUC, s.r.o.

Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace

6

66 926 000

26349817

HARVET s.r.o.

Výstavba nebytových budov

40

65 309 000

48113441

SANITOP s.r.o.

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením

10

58 226 000

zdroj: Creditreform

 

Druhým způsobem řešení úpadku  je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 milionů Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená

kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů. Využití reorganizace jako způsobu řešení úpadku je ve srovnání s počtem konkurzů stále minimální. Jedním z důvodů, proč je reorganizace tak málo využívaný nástroj Insolvenčního zákona, je skutečnost, že kritéria pro povolení reorganizace řada firem nesplňuje. Proto vláda navrhla v rámci novelizace Insolvenčního zákona snížení těchto kritérií a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy se snižuje na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců.

 

U fyzických osob – spotřebitelů se tempo růstu počtu insolvenčních návrhů meziročně výrazně snižuje a ve druhém pololetí se pohybuje již jen kolem 5 %. Zatímco při srovnání období leden – říjen 2011 a 2010 došlo k nárůstu insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů o 69,5%, za 10 měsíců roku 2012/2011 to bylo již jen 39,2 % a pokud srovnáme stejné období roku 2013 a 2012, je to již jen 5,99 %.

Celkem bylo v měsíci říjnu podáno 2486 insolvenčních návrhů.

 

Součástí novely Insolvenčního zákona, kterou připravila vláda ČR, je i nově zavedený institut společného oddlužení manželů. Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou nově tento návrh podat společně. Manželé jsou pak po dobu trvání insolvenčního řízení v postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka. Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat výslovný souhlas manželů s tím, aby veškerý majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů.

 

V říjnu 2013 požádalo o oddlužení celkem  2854 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 2020 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v srpnu 58 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. 

 

V posledním čtvrtletí roku 2013 očekává Creditreform růst insolvenčních návrhů. U firem se insolvence budou nadále týkat zejména malých a středních firem a bude pokračovat čištění trhu v segmentu nepodnikajících živnostníků. U spotřebitelů bude trend růstu insolvenčních návrhů mírnější a bude záviset zejména na vývoji zaměstnanosti. Očekáváme pokračování diferenciace zadluženosti spotřebitelů podle jednotlivých krajů a zvýšení podílu movitějších žadatelů o oddlužení.

 

 

Vývoj insolvencí v České republice v září 2013 

Ve srovnání s rokem 2012 došlo letos k nárůstu insolvenčních návrhů jen o 12,3 %. V období 1 – 9 2012/2011 činil nárůst insolvenčních návrhů 33,3 %.

 

Celkový nárůst insolvenčních návrhů u firem a podnikatelů (včetně nepodnikajících živnostníků) činil za 9 měsíců roku 2013 ve srovnání se stejným obdobím 2012 33,2 %. Dominantní podíl na  této skupině insolvenčních návrhů mají stále nepodnikající živnostníci. Nárůst insolvenčních návrhů nepodnikajících živnostníků činil za devět měsíců letošního roku ve srovnání s třemi kvartály roku 2012 72,7 %.

V září 2013 bylo podáno celkem 2797 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 421 insolvencí u právnických osob a podnikatelů, 422 u nepodnikajících živnostníků a 1954 u spotřebitelů.

 

Tabulka:  Insolvenční návrhy v ČR – celkem

 

2012

2013

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Nepodnikající živnostníci

Fyzické osoby

1

2274

603

1671

2702

524

306

1872

2

2600

687

1913

2812

478

318

2016

3

2863

717

2146

3128

505

418

2205

4

2674

639

2035

3058

533

439

2086

5

2652

712

1940

3069

508

410

2151

6

2619

611

2008

2783

446

384

1953

7

2536

609

1927

2973

431

443

2099

8

2772

724

2048

2906

435

454

2017

9

2371

611

1760

2797

421

422

1954

10

3006

793

2213

 

 

 

 

11

3198

903

2295

 

 

 

 

12

2663

789

1874

 

 

 

 

celkem

32228

8398

23830

26228

4281

3594

18353

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

 

Dne 30. 9. bylo zahájeno insolvenční řízení proti strojírenské společnosti LEGIOS a.s. Insolvenční návrh však neobsahoval všechny náležitosti, tak ho soud hned 1. 10. 2013 odmítl. Další významnou firmou v insolvenci byla v září společnost EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.. Dne 19. 9. byl podán insolvenční návrh a hned stejný den ho soud odmítl. Jednalo se již o druhý insolvenční návrh, firma ho považuje za šikanózní. Z hlediska odvětví bylo nejvíce  insolvenčních návrhů v září podáno opět v odvětví velkoobchodu a maloobchodu, následuje sektor služeb v oblasti nemovitostí a stavebnictví.

 

Pokud srovnáme počet konkurzů živnostníků za období leden – září roku 2013 a 2012, došlo k nárůstu o 50 %. V září 2013 bylo prohlášeno 179 konkurzů. Nejvíce konkurzů bylo v září prohlášeno v odvětví velkoobchodu, pohostinství a stavebnictví.

 

Tabulka: Firmy v konkurzu v měsíci září dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat v CZK

25748327

BAUMATIC s.r.o.

Velkoobchod s elektrickými vestavěnými spotřebiči a kuchyňskými spotřebiči

40

457 294 000

25717995

LOGO TRANS,spol. s r.o.

Tuzemská a mezinárodní nákladní doprava

150

450 540 000

44468105

Východočeská leasingová, spol. s r.o.

Poskytování leasingových služeb

4

420 970 000

27455718

POBALTSKÁ ZLATÁ CESTA s.r.o.

Prodej investičního a ryzího zlata. Výkup zlatých slitků.

2

200 000 000

25736604

FARDIS CZ, s.r.o.

Výroba ostatních plastových výrobků

35

86 113 000

27312844

ADAZ spol. s r.o.

Výroba plastových výrobků

30

76 615 000

25882520

VOPATIO s.r.o.

Velkoobchod se stavebními materiály

9

68 320 000

28254023

Vodička Backeries s.r.o.

Výroba pekařských a cukrářských výrobků

 

60 134 000

25515004

Výstavba IS, spol. s r.o.

Stavební činnost

22

34 995 000

26128063

Consito, s. r. o.

Realitní činnost

25

28 492 000

zdroj: Creditreform 

 

Celkem bylo v měsíci září podáno 1954 insolvenčních návrhů.

 

 

 

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?