Hlavní navigace

Nové povinnosti zaměstnavatelů při zdaňování zaměstnanců od roku 2014

7. 11. 2013

Sdílet

 Autor: © vege - Fotolia.com
Změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob: V roce 2014 zůstává i nadále v platnosti superhrubá mzda a 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. Při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob se odvod rovněž zvyšuje o 7% solidární zvýšení daně z hrubé mzdy převyšující jednu dvanáctinu maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2014 (tj. 103 768 Kč měsíčně).

Připomínáme, že u zaměstnanců, kteří v roce 2013 podléhali solidárnímu zvýšení daně (byť i v jednom měsíci) nelze provést roční zúčtování za rok 2013. Tito zaměstnanci jsou povinni podat daňové přiznáni za rok 2013.

 

Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (344/213 Sb.) přináší pro rok 2014 níže uvedené změny ve zdaňování zaměstnanců: 

* Zvyšuje se limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, a to z 5 000 Kč na 10 000 Kč měsíčně. Tuto srážkovou daň bude možné aplikovat pouze na příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, čímž dojde ke sjednocení s podmínkami pro osvobození od pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

* Příjmy za práci učňů a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy budou osvobozeny od daně (i sociálního a zdravotního pojištění).  

* Zaměstnavatelé budou moci u daňových nerezidentů uplatňovat v rámci zpracování mezd nadále pouze základní slevu na dani na poplatníka. Ostatní slevy na dani a odčitatelné položky od základu daně budou tito zaměstnanci moci uplatnit pouze po skončení roku v rámci svého daňového přiznání, a to pouze při splnění daných podmínek, které jsou od roku 2014 dále zpřísněny. 

 

Změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění bude v roce 2014 činit 1 245 216 Kč. Minimální měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském, a tím i na důchodovém pojištění, bude i pro rok 2014 činit 2 500 Kč měsíčně. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění se v roce 2014 nebude uplatňovat a toto omezení zůstane v platnosti i v roce 2015. Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění počítané z minimálního vyměřovacího základu, respektive minimální mzdy 8 500 Kč, bude i nadále činit 1 148 Kč. 

 

V oblasti nemocenského pojištění se s účinnosti od 1. ledna 2014 změní redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, a to následovně: 

* první redukční hranice bude činit 865 Kč,

* druhá redukční hranice 1 298 Kč a

* třetí redukční hranice 2 595 Kč.

 

Tyto částky musí zaměstnavatelé zohlednit při výpočtu náhrady mzdy za nemoc, kterou za 4. až 21. kalendářní den pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatelé.

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?