Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v České republice v srpnu 2013

3. 9. 2013

Sdílet

 Autor: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com
Již třetí měsíc za sebou klesá (při přepočtu na počet dní v měsíci) celkový počet insolvenčních návrhů i počet insolvenčních návrhů u spotřebitelů.

V srpnu 2013 bylo podáno celkem 2906 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 435 insolvencí u právnických osob a podnikatelů, 454 u nepodnikajících živnostníků a 2017 u spotřebitelů. Pokud srovnáme vývoj v počtu insolvenčních návrhů v období leden – srpen 2013 s rokem 2012, došlo u firem a živnostníků k nárůstu insolvenčních návrhů o 32,6%. Vývoj u spotřebitelů je v letošním roce stagnující, nárůst za stejné období činí jen 4,5%. 

 

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR – celkem

 

2012

2013

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Nepodnikající živnostníci

Fyzické osoby

1

2274

603

1671

2702

524

306

1872

2

2600

687

1913

2812

478

318

2016

3

2863

717

2146

3128

505

418

2205

4

2674

639

2035

3058

533

439

2086

5

2652

712

1940

3069

508

410

2151

6

2619

611

2008

2783

446

384

1953

7

2536

609

1927

2973

431

443

2099

8

2772

724

2048

2906

435

454

2017

9

2371

611

1760

 

 

 

 

10

3006

793

2213

 

 

 

 

11

3198

903

2295

 

 

 

 

12

2663

789

1874

 

 

 

 

celkem

32228

8398

23830

23431

3860

3172

16399

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj: Creditreform, insolvenční rejstřík 

 

Dne 13. 8. 2013 byl opět podán insolvenční návrh na elektromontážní firmu ROSS Holding a. s.. Vývoj byl stejný jako v minulém měsíci. Navrhovatelé vzali své návrhy zpět a soud 22. 8. insolvenční řízení zastavil. Další významnou firmou, na kterou byl v srpnu podán insolvenční návrh, je obchodník s kuchyňskými elektrospotřebiči - společnost BAUMATIC s.r.o. Zde soud ještě od 2. 8. nerozhodl. Na společnost SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. byly v průběhu srpna podány dokonce dva insolvenční návrhy. První byl z důvodu zpětvzetí návrhu soudem zastaven. Druhý byl podán ještě 30. 8. Tato společnost se s úhradami svých závazků potýká dlouhodobě. 

Z hlediska odvětví bylo nejvíce  insolvenčních návrhů v srpnu podáno v odvětví velkoobchodu a maloobchodu, následuje sektor služeb v oblasti nemovitostí a stavebnictví. 

 

Způsobem řešení úpadku firem je konkurs nebo reorganizace. Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

 

Konkurzů bylo v srpnu 2013 prohlášeno 165, z toho počet konkurzů živnostníků činil 83, tj. 50,3 %. Nejvíce konkurzů bylo v srpnu stejně jako v minulém měsíci prohlášeno v odvětví velkoobchodu, maloobchodu a stavebnictví.

 

 

Tabulka 3: Konkurzy podnikatelů

měsíc

2012

2013

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

126

36

200

55

2

164

41

180

59

3

167

44

180

71

4

142

39

190

61

5

163

54

181

62

6

161

43

167

52

7

160

45

191

78

8

158

46

165

83 

9

163

45

 

 

10

196

60

 

 

11

169

54

 

 

12

130

48

 

 

celkem

1899

555

1454

521

zdroj: Creditreform

 

 

Tabulka 4: Firmy v konkurzu v měsíci srpnu dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat v CZK

26723689

Puntanela CZ s.r.o.

Maloobchodní prodej dětského zboží, hraček a dětského oblečení.

178

265 465 000

25040391

CZECH-LOGISTIC, a.s.

Silniční nákladní doprava

96

182 273 000

27667090

MGO Trading s.r.o.

Prodej a servis osobních automobilů

20

136 295 000

62958305

AnaComp s.r.o.

Prodej výpočetní techniky, poskytování software, servisní činnost,

5

61 120 000

25844717

ACF-Cz, spol. s r.o.

Výroba plastových desek, fólií

80

58 926 000

47783699

SEMA LENEŠICE, spol. s r.o. "v likvidaci"

Ostatní specializovaný velkoobchod

4

41 000 000

26879859

INPO METAL a.s.

Kovářství

30

39 145 000

25839896

M - export, s.r.o.

Kovoobrábění, povrchová úprava

29

28 172 000

zdroj: Creditreform

 

Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 milionů Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů. Využití reorganizace jako způsobu řešení úpadku je ve srovnání s počtem konkurzů stále minimální.

 

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů měl dlouhodobě dominantní vliv na celkový počet insolvenčních návrhů. Poprvé v letošním roce pozorujeme zvolňující se tempo růstu počtu insolvencí u spotřebitelů. Nárůst počtu insolvenčních návrhů dosáhl v období sedmi měsíců 2013/ 2012 jen 5,4%, za období leden – srpen 2013/ 2012 již jen 4.5%. 

 

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka neboplněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

 

V srpnu 2013 požádalo o oddlužení celkem  2363 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1908 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v srpnu 51 dlužníků. To je v letošním roce druhý nejvyšší počet. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

 

I v posledních čtyřech měsících roku 2013 očekává Creditreform mírný růst insolvenčních návrhů. U firem se insolvence budou nadále týkat zejména malých a středních firem a bude pokračovat čištění trhu v segmentu nepodnikajících živnostníků. U spotřebitelů bude počty insolvenčních návrhů nadále ovlivňovat zejména faktor zaměstnanosti. Očekáváme pokračování diferenciace zadluženosti spotřebitelů podle jednotlivých krajů a zvýšení podílu movitějších žadatelů o oddlužení.

 

 

Byl pro vás článek přínosný?