Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v České republice v únoru 2012

7. 3. 2012

Sdílet

Dynamické tempo nárůstu počtu insolvenčních návrhů trvalo i minulý měsíc.

Počet insolvenčních návrhů u firem vzrostl v únoru 2012 ve srovnání s lednem téměř o 14 %. Stejný nárůst je i u fyzických osob nepodnikatelů. Pokud přepočteme insolvence na počet dnů v měsíci, vzrostl počet insolvenčních návrhů u obou skupin dokonce o 21 %. Současně se o 2,1 % zvýšil podíl živnostníků na celkovém počtu insolvenčních návrhů firem.

 

Insolvenční návrhy ČR*

 

2011

2012

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

1

1445

435

1010

2274

603

1671

2

1830

546

1284

 2600

 687

 1913

3

2191

637

1554

 

 

 

4

1834

535

1299

 

 

 

5

2096

573

1523

 

 

 

6

2154

581

1573

 

 

 

7

1768

495

1273

 

 

 

8

2096

567

1529

 

 

 

9

2116

590

1526

 

 

 

10

2094

540

1554

 

 

 

11

2343

582

1761

 

 

 

12

2386

672

1714

 

 

 

celkem

24353

6753

17600

4874

1290

3584

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

zdroj: Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Při analýze dat z ISIR je patrná zajímavá skutečnost. Statistiku insolvenčních návrhů firem ovlivňují fyzické osoby podnikající, které podávají žádost o oddlužení. Podle názoru Expertní skupiny pro insolvenční právo S 22 se za osobu, která může žádat o oddlužení, považuje dlužník, který není podnikatelem a zároveň nemá dluhy vzešlé z podnikání. Komise však zároveň připustila možnost insolvenčního soudu přihlédnout v konkrétní věci k tomu, že dluhy z podnikání jsou nepatrné. 

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Proti tomu při reorganizaci dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Reorganizace je u nás stále málo využívaným nástrojem řešení úpadku. 

Konkurzů bylo v únoru 2012 prohlášeno 164. Je to o 30 % více než v lednu 2012. Počet  živnostníků z celkovém počtu konkurzů činil v únoru 2012 41 a jejich podíl na počtu konkurzů klesl proti minulému měsíci o 3,6 % .

 

Konkurzy podnikatelů

měsíc

2011

2012

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

145

42

126

36

2

144

34

 164

 41

3

174

36

 

 

4

146

35

 

 

5

178

38

 

 

6

154

43

 

 

7

115

32

 

 

8

124

39

 

 

9

157

50

 

 

10

133

41

 

 

11

158

59

 

 

12

150

46

 

 

celkem

1778

495

 290

 77

Zdroj: Creditreform

 

 

Firmy v konkurzu dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat

25725815

A.M.T. Group a.s.

Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly

20

813965000

41188381

TOMEX, spol. s r.o.

Výroba ostatních chemických výrobků

1

310336000

25289039

ECF elektrocentrum fabrik s.r.o.

Výroba elektronických součástek

50

273472000

25932560

EUROLINE CZ, s.r.o.

Zprostředkování specializovaného velkoobchodu

25

250000000

25483871

HRBS a.s.

Výstavba bytových a nebytových budov

5

204693000

41033833

HORIZONT, spol. s r.o.

Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby

110

128489000

26018039

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a.s.

Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

30

124671000

25124510

BRESSON a.s.

Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení

183

115001000

25610732

TIBURON s.r.o.

Nespecializovaný velkoobchod

60

100000000

27719928

ELCT - TY, s.r.o.

Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

3

80000000

44164076

FALCON, spol.s r.o.

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

72

72123000

12060801

Jan Ingrisch - TDI - technologická doprava

Smíšené hospodářství

1

70000000

27088600

ALU CZ a.s. v likvidaci

Architektonické činnosti

76

46560000

zdroj: Creditreform

 

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů stále roste a pokles insolvencí nelze očekávat ani v dalším období. Únorové hodnoty jsou opět na maximu a to i ve srovnání s celým minulým rokem. 

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. 

V únoru 2012 požádalo o oddlužení celkem 1990 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1219 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v únoru 30 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. 

Dne 25. 1. 2012 schválila vláda novelu insolvenčního zákona. Novela reaguje na praxi podávání bezdůvodných nebo šikanózních insolvenčních návrhů ze strany věřitelů, a to tak, že soudům umožňuje takové návrhy odmítnout.

 

Zahájení insolvenčního řízení má mít pouze informativní charakter. Současně soud má mít možnost mj.:

* odmítnout insolvenční návrh věřitele pro zjevnou bezdůvodnost,

* stanovit peněžitou sankci za zjevně bezdůvodný insolvenční návrh,

* omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení (dlužník tak například nebude omezován při nakládání se svým majetkem)

* uložit věřiteli povinnost složit na návrh dlužníka jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, a to až do rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

 

Ještě v roce 2012 plánuje ministerstvo spravedlnosti předložit vládě další tzv. koncepční novelu insolvenčního zákona, která bude založena na rozsáhlé analýze vycházející ze zkušeností insolvenčních soudů, insolvenčních správců i samotných dlužníků a věřitelů. 

Pro další období Creditreform neočekává v oblasti vývoje insolvenčních návrhů zlepšení situace. Vzhledem k vysokému zadlužení domácností a dalším plánovaným restriktivním opatřením vlády se zvyšuje nejistota jak v podnikatelském sektoru, tak na trhu práce. To se odrazí v hospodaření firem i v ekonomické situaci domácností.

 

Zdroj: Creditreform

 

soutez_casestudy

Foto: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?