Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v České republice v září a za třetí čtvrtletí 2014

8. 10. 2014

Sdílet

 Autor: © fotomek - Fotolia.com
I ve třetím čtvrtletí 2014 pokračuje pozitivní trend ve vývoji počtu insolvenčních návrhů. Za období červenec – září 2014 klesl počet insolvenčních návrhů proti stejnému období loňského roku o 0,7 %.

Nadále klesá i počet firemních insolvenčních návrhů. Pokles insolvencí u firem a živnostníků v meziročním porovnání třetích kvartálů 2014 a 2013 činí 32,6 %. To se odráží i ve struktuře insolvenčních návrhů. Z celkového počtu insolvencí činily ve třetím kvartále insolvenční návrhy firem jen 10,1 % z celkového počtu insolvencí, v období 7 - 9 2013 to bylo 14,8 %. Zbytek tvoří insolvenční návrhy fyzických osob a nepodnikajících živnostníků. V září 2014 bylo podáno celkem 2885 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 285 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 2600 u spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků.

 

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR – celkem

Insolvenční návrhy ČR*

 

2013

2014

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků

1

2702

524

2178

2486

259

2227

2

2812

478

2334

3004

292

2712

3

3128

505

2623

3329

340

2989

4

3058

533

2525

3311

346

2965

5

3069

508

2561

2804

291

2513

6

2783

446

2337

2898

290

2608

7

2973

431

2542

 3110

 335

 2775

8

2906

435

2471

 2618

 248

 2370

9

2797

421

2376

 2885

 285

2600

10

3549

524

3025

 

 

 

11

3623

554

3069

 

 

 

12

3509

662

2847

 

 

 

celkem

36909

6021

30888

26445

2686

23759

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Insolvenční návrhy sporné i odůvodněné  

29. 9. 2014 se opět ocitla v insolvenci společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.. Jedná se již o druhý insolvenční návrh v tomto roce. První byl po třech dnech soudem odmítnut. I v tomto případě považuje společnost insolvenční návrh za šikanózní a bezdůvodný. Další významnou firmou, která se v třetím čtvrtletí 2014 ocitla v insolvenci je firma BÖGL a KRÝSL, k. s.. Po zpětvzetí návrhu navrhovatelem rozhodl soud o zastavení řízení. U této firmy se v letošním roce jednalo již o třetí insolvenční návrh. 22. 9. 2014 podala maďarská společnost CORPONA Trade Kft. návrh na zahájení insolvenčního řízení na firmu Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo. Tento návrh byl hned 26. 9. soudem odmítnut z důvodu, že neobsahuje podstatné náležitosti dané zákonem. Další významnou firmou, u které soud zahájil insolvenční řízení, byla firma TOPGEO BRNO, spol. s r.o.. 9.9.2014 soud řízení zastavil, záležitost však nyní převzal k prozkoumání Vrchní soud. Povolením reorganizace pokračuje insolvenční návrh z 21.7.2014 u společnosti EXCON Steel, a.s.. Naopak odmítnutím insolvenčního návrhu bylo ukončeno insolvenční řízení u společnosti KAJGR - prodej pneu, a. s.. Tento návrh podala společnost sama na sebe z důvodu, že není schopna dostát svým závazkům. Soud přesto návrh odmítl a to z důvodu, že insolvenční návrh neobsahuje skutečnosti, které by osvědčovaly úpadek dlužníka, zejm. konkretizaci závazků.

 

 

Způsobem řešení úpadku firem je konkurs nebo reorganizace.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

 

Konkursů bylo v září 2014 prohlášeno 207, z toho počet konkurzů živnostníků činil 94.

 

Ve třetím čtvrtletí 2014 vzrostl počet konkursů ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 o 16,3%. Dynamika nárůstu se však snižuje. Nadále také roste podíl živnostníků v konkurzu. V období 7 - 9 2014 činil podíl živnostníků v konkurzu na celkovém počtu firem v konkurzu 46,6%, ve stejném období roku 2013 to bylo 43%

 

 

Tabulka 2: Konkursy podnikatelů

Konkurzy podnikatelů

měsíc

2013

2014

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

200

55

193

76

2

180

59

227

100

3

180

71

193

94

4

190

61

206

94

5

181

62

185

85

6

167

52

216

91

7

191

78

 228

 105

8

165

83

 187

 91

9

179

69

 207

 94

10

196

78

 

 

11

212

87

 

 

12

183

94

 

 

celkem

2224

849

1842

830

zdroj: Creditreform

 

Tabulka 3: Firmy v konkursu za období červenec - září 2014; dle historického obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat v CZK

45193444

TATRA, a.s.

Původně: Výroba, prodej nákladních automobilů

0

1 918 038 000,00

47472499

Plynostav - regulace plynu, a.s.

Výstavba a montáž plynárenských zařízení

215

1 192 187 000,00

62585746

SKY-SOFT spol. s r.o. v likvidaci

Prodej počítačových sestav, telefonů a komponentů

22

633 645 000,00

25733214

UNIS Steel CZ s.r.o.

Obchodní činnost s ocelářskými výrobky a hutními výrobky

26

503 576 000,00

25110659

BRANALDI, s.r.o.

Výroba a prodej atypických produktů z papíru a lepenek

240

485 440 000,00

25613766

FL consulting spol. s r.o.

Poskytování logistických služeb, velkoobchod s drogistickým a mraženým zbožím

4

435 713 000,00

18629628

Konstruktiva Branko, a.s. v likvidaci

Stavební činnost

160

408 033 000,00

25740474

Bohemia Profiinvest spol. s r.o.

Obchodní činnost

0

358 584 000,00

25556045

PLOMA, a.s.

Výroba velkoplošných materiálů ze dřeva

220

273 554 000,00

zdroj: Creditreform

 

 

Druhým způsobem řešení úpadku  je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

 

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců.

Novela Insolvenčního zákona platná od 1. 1. 2014 reaguje na skutečnost, že řada menších firem tyto podmínky nesplňuje a nemůže reorganizaci k řešení svého úpadku využít. Snižuje tedy kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy se snižuje na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také postačí splnění alespoň jednoho z kritérií. Současně dochází k posílení kontroly věřitelů nad prováděnými reorganizacemi a to tak, že věřitelský výbor může jmenovat nebo odvolávat členy statutárního orgánu a dozorčí rady dlužníka.

Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do září 2014 soudem povoleno 111 reorganizací. V prvních devíti měsících roku 2014 bylo povoleno 28 reorganizací. Jak je vidět, změna podmínek pro povolení reorganizace se v praxi zatím příliš nepromítá.

 

Restartovat byznys se pokouší například společnost JOB AIR Technic a.s. – opravna letadel, finanční společnost Via Chem Group, a.s., mlékárna MILTRA B s.r.o.nebo ROSS Holding a. s. Ve třetím čtvrtletí k nim přibyly např. firma EXCON Steel,a.s., VOKD, a.s. a HEAVY MACHINERY SERVICES a.s..

 

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů má dlouhodobě dominantní vliv na celkový počet insolvenčních návrhů (ve třetím čtvrtletí činil podíl insolvencí fyzických osob na celkovém počtu insolvencí 89,9 %). I v této skupině můžeme pozorovat zvolňující se tempo růstu počtu insolvenčních návrhů. Nárůst počtu insolvenčních návrhů dosáhl v období šesti měsíců  2014/2013 10% a za třetí kvartál 2014/2013 již jen 4,8 %.

 

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurs.

 

V září 2014 požádalo o oddlužení celkem  2503 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 2089 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v září 71 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

 

Za období leden – září 2014 došlo ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 k nárůstu počtu návrhu na oddlužení o 4,2 %. Povolená oddlužení vzrostla ve stejném období 2014/2013 o 18,2 %

 

Ve třetím kvartále 2014 klesl počet návrhů na oddlužení ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 o 1,7 %. Nárůst schválených oddlužení opět rostl, byť s nižší dynamikou a činil 12,7 %.

 

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2014 jsou v oblasti ekonomiky mírně optimistická. Faktory jako pokles cen energií a telefonních poplatků, nízká inflace, růst exportu podpořený silnou korunou a konec restriktivní politiky vlády by mohly ekonomiku stabilizovat a nejspíš se dočkáme i mírného oživení. To se však zřejmě ještě neprojeví ve výraznějším zvýšení mezd a zaměstnanosti.

V oblasti insolvencí u firem očekáváme pro rok 2014 stagnující až klesající tendence. U spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků bude počet insolvenčních návrhů spíš mírně rostoucí, ale nepředpokládáme návrat na hodnoty minulých let.

 

 

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?