Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v ČR v listopadu 2012

6. 12. 2012

Sdílet

 Autor: © Rob Byron - Fotolia.com
V listopadu 2012 bylo podáno celkem 3198 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 903 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 2295 u nepodnikatelů. V posledním čtvrtletí roste počet insolvenčních návrhů u všech sledovaných kategorií.

Do insolvence se v listopadu 2012 dostala letos již potřetí společnost AUTO-EXNER s.r.o., prodejce vozů Volkswagen. Po přistoupení dalšího navrhovatele k řízení bylo obnoveno letos již druhé insolvenční řízení se společností STAVCENT, a.s. Před rozhodnutím o úpadku je insolvenční řízení se společností LIBERTY CZ GROUP a.s. a AUTOPRIMA spol. s r.o.. K odmítnutí insolvenčního návrhu došlo 6.11.2012 u strojírenské společnosti PRAGOMETAL, spol. s r.o. 

 

Konkurs nebo reorganizace

Možným způsobem řešení úpadku firem je konkurs nebo reorganizace. Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. U reorganizace dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 milionů Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů. Využití tohoto nástroje je v praxi stále minimální. Počty reorganizací dosahují ve srovnání s počtem konkurzů zanedbatelných hodnot. Konkursů bylo v listopadu 2012 prohlášeno 169, z toho počet konkurzů živnostníků činil 54.

 

Slzavým údolím oddlužení  

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů má v posledních letech stále dominantní vliv na celkový počet insolvenčních návrhů i když dynamika nárůstu tohoto segmentu se meziročně snižuje. Proti minulému měsíci narostl počet insolvenčních návrhů spotřebitelů po přepočtu na počet dní v měsíci o 8,4 %. Což je ve srovnání s obdobím říjen/září dvojnásobný nárůst. Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením.  

soutez_casestudy

V listopadu 2012 požádalo o oddlužení celkem 2582 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1657 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v listopadu 2012 41 dlužníků. Pokud nedojde k  zpeněžení majetku, je oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Přestože došlo ke zmírnění dynamiky růstu počtu insolvenčních návrhů, překročí  poprvé jejich celkový počet hranici třiceti tisíc. Vzhledem k dalšímu očekávanému vývoji ekonomiky a restriktivním opatřením vlády neočekává Creditreform změnu vývoje ani začátkem roku 2013.

 

Byl pro vás článek přínosný?